gis در شهرسازی

بررسی روند و الگوی توسعه شهری کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی بررسی روند و الگوی توسعه شهری سنندج

چکیده:

مقاله حاضر به چگونگی توسعه شهری سنندج با توجه به ابعاد مختلف جغرافیایی و محیطی پرداخته است. در ابتدا همراه با گردآوری داده های فضایی، نقشه ها، اطلاعات پایه، سرانه و تراکم های استاندارد و کاربرد های وضع موجود شهر سنندج در حریم استحفاظی این شهر بررسی، پس از تهیه بانک های اطلاعاتی لایه های متعددی چون شیب، گسل، زمین شناسی، تناسب اراضی و خاک شناسی، روند توسعه فیزیکی شهر، زمین های کشاورزی، توپوگرافی، منابع آب و کاربری اراضی شهری، عملیات تلفیق اطلاعات و شاخص ها با استفاده از روش های متعدد ترکیب نقشه ای (آنالیز چند متغیره) چونBoolean Logic وlndex overlay همراه با عملیات بارزسازی (image enhancement) و آشکار سازی تصاویر ماهواره ای TM(1998 و۱۹۹۰)، عملیات تصحیح هندسی (Geometric correction) جهت بهنگام سازی نقشه ها (up to date map) انجام گرفته، پس از وزن دهی به مقادیر و داده های مکانی از طریق مقایسات زوجی متغیرها در مرحله دوم تحلیل سلسله مراتبی (Analytic Hierarchy process) الگوی مناسب توسعه شهری از طریق مکان یابی یک پهنه ۱۲ کیلومتر مربعی در شمال غرب سنندج ارایه شده است.

کلید واژه: GIS ،RS، کاربری اراضی، توسعه فیزیکی، مکان یابی، منطق بولین، وزن دهی

دکتر احمد پوراحمد دانشیار جغرافیا انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

دکتر علی یدقار ، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

دکتر کیومرث حبیبی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران

نشریه هنرهای زیبا، زمستان ۱۳۸۲ , شماره  ۱۶ ; از صفحه ۱۵ تا صفحه ۳۲

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی بررسی روند و الگوی توسعه شهری سنندج (1180 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, gis در شهرسازی, تحلیل سلسله مراتبی AHP, توسعه شهری, دکتر احمد پوراحمد, دکتر کیومرث حبیبی, مکان یابی, نشریه هنرهای زیبا 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی نقش پدافند غیر عامل در مکانیابی مطلوب کاربریها کیمیا فکر بزرگ_Page_01

مقاله شهرسازی نقش پدافند غیر عامل در مکان‌یابی مطلوب کاربری‌ها مطالعه موردی : کاربری مراکز تجاری و خرید در خط یک قطار شهری مشهد

چکیده:

پدافند غیر عامل یکی از موضوعاتی است که از گذشته تا کنون در برنامه ریزی برای شهرها از جایگاه ویژه ای بر خوردار بوده است و مکان یابی مطلوب را می‌توان مهم‌ترین اقدام در این جهت محسوب نمود؛ لذا این پژوهش با توجه به اهمیت مبحث پدافند غیر عامل در مکان‌یابی کاربری‌ها، در پی بررسی و تأثیر نقش پدافند غیر عامل در احداث یکی از کاربری‌های پر جاذبه شهری یعنی کاربری مراکز تجاری و خرید بر اساس روش سلسله مراتبی (AHP) می‌باشد.

پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق، توصیفی – تحلیلی با هدف کاربردی می‌باشد که از طریق مطالعات اسنادی و میدانی و هم چنین استفاده از روش سلسله مراتبی (AHP) حاصل شده است. خط یک قطار شهری مشهد به عنوان محدوده مطالعاتی این پژوهش انتخاب شده است. در این راستا ابتدا عوامل موثر بر احداث مراکز تجاری و خرید با استفاده از نظر متخصصان و انجام قضاوت گروهی به روش دلفی شناسایی شده و سپس با استفاده از روش سلسله مراتبی، وزن دهی این معیارها انجام شده است. در انتها معیارهای (لایه‌ها) به دست آمده با توجه به وزن هر معیار به وسیله توابع overlay در نرم افزار GIS تلفیق شده و امتیاز هر یک از ایستگاه­ها با توجه به عوامل مؤثر و وزن آن‌ها به دست آمده است.

مقاله شهرسازی نقش پدافند غیر عامل در مکانیابی مطلوب کاربریها کیمیا فکر بزرگ ارشد شهرسازی

در ادامه با توجه به معیارهای به دست آمده به اولویت بندی ایستگاه های موجود در خط یک قطار شهری پرداخته شده است. یافته های پژوهش بیانگر این است که در این خط ایستگاه های شریعتی و پاستور در الویت اول و دوم جهت احداث مراکز خرید و تجاری قرار گرفته‌اند.

کلیدواژگان: پدافند غیر عامل؛ تحلیل سلسله مراتبی (AHP)؛ خط یک قطار شهری مشهد؛ مکان یابی

براتعلی خاکپور دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد

مهدی وفائی کارشناس ارشد جغرافیا

رضا صمدی کارشناس ارشد جغرافیا

نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی دوره ۲، شماره ۶، تابستان ۱۳۹۲، صفحه ۱۷-۳۰

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی نقش پدافند غیر عامل در مکان‌یابی مطلوب کاربری‌ها مطالعه موردی : کاربری مراکز تجاری و خرید در خط یک قطار شهری مشهد (61 downloads)

* بر اساس موضوع, gis در شهرسازی, برنامه ریزی شهری, تحلیل سلسله مراتبی AHP, حمل و نقل و شبکه معابر, مکان یابی, کاربری زمین 0نظرات توسط
kimiafekre bozorg new tecknology locating

مقاله شهرسازی کاربرد تکنولوژیهای جدید در برنامه ریزی و مکانیابی پارکینگ های عمومی در شهر اصفهان

چکیده:

امروزه یکی از مهمترین مشکلات کلانشهرها و شهرهای بزرگ جهان، مشکل ترافیک ساکن و کمبود محل پارک وسایل نقلیه می­باشد. شهر اصفهان نیز به عنوان سومین کلانشهر ایران، با مشکل پارک خودروها در اکثر مناطق چهارده­ گانه شهری خود روبرو می­باشد. کمبود و پراکندگی غیراصولی فضاهای پارک در سطح شهر وضعیت نامطلوبی را برای ترافیک شهر بوجود آورده و موجب افزایش آلودگی­ های هوا و صوت گردیده، بخش زیادی از هزینه و وقت شهروندان و مسافرین را در معابر شهری تلف نموده، آرامش روحی و روانی آنها را مختل و سبب نارضایتی شدید آنها  شده است.
مهمترین دلایل نابسامانی وضع فعلی پارکینگ در کلانشهر اصفهان به مکانیابی نامناسب، عدم توزیع منطقی آن و عدم تعادل بین جمعیت و مساحت (سرانه) کاربری پارکینگ بر می‌گردد. این امر موجب کندی تردد در گذرهای شهری به خاطر پارک‌های حاشیه‌ای کنار خیابان و توقف‌های دوبل و خودروهای سرگردانی که بدنبال جایی جهت پارک خودرو می‌باشند، گردیده است.

هدف این تحقیق نیز مکانیابی پهنه­ های مطلوب پارکینگ­های عمومی در منطقه پنج شهر اصفهان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل تحلیل سلسله مراتبی، همچنین معرفی تکنولوژی‌های جدید طراحی و ساخت این پارکینگ­ها و مدیریت فضاهای پارک می­باشد. به این منظور از داده­ های آماری سازمانهای مربوطه و مطالعات اسنادی و انجام مطالعات میدانی در راستای تحقق این هدف استفاده شده است. نوع پژوهش، کاربردی و روش مطالعه پژوهش نیز اسنادی، تحلیلی و پیمایشی است. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش استفاده از منابع آماری، کتابخانه‌ای، اینترنتی، نقشه‌های طرح تفصیلی، نقشه‌های طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان و آماره‌های مستخرج از پرسشنامه‌ها می‌باشد که به شیوه ترکیبی بدان پرداخته شده است.
نتایج تحلیلی سیستم اطلاعات جغرافیایی نشان می‌دهد علیرغم اینکه توزیع پارکینگ‌های عمومی موجود در منطقه پنج نسبت به پهنه‌های بهینه مکانیابی مناسب می‌باشد، ولی بدلیل ظرفیت پایین پارکینگ‌های عمومی و توزیع فضایی ناصحیح این پارکینگ‌ها در سطح منطقه و دور بودن آنها از یکدیگر، شاهد مشکلات فراوان ترافیکی در این منطقه می‌باشیم.

کلیدواژگان: پارکینگ های عمومی؛ مکانیابی؛ تحلیل‌های فضایی؛ تکنولوژیهای جدید؛ شهر اصفهان

مظاهر احمدی باصری دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد نجف آباد

دکتر رضا مختاری ملک‌آبادی استادیاز جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور

دکتر مهدی مومنی دانشیار جغرافیا دانشگاه آزاد نجف آباد

نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی دوره ۱، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۱، صفحه ۷۹-۹۹

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی کاربرد تکنولوژیهای جدید در برنامه ریزی و مکانیابی پارکینگ های عمومی در شهر اصفهان (17 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, gis در شهرسازی, تأسیسات تجهیزات و خدمات شهری, تحلیل سلسله مراتبی AHP, فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی, مکان یابی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی برنامه ریزی پدافند غیر عامل و مکان یابی پناهگاه های شهری با استفاده از منطق فازی کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی برنامه ریزی پدافند غیرعامل و مکان یابی پناهگاه های شهری با استفاده از منطق فازی

چکیده:

در جهان امروز، مبحث پدافند غیرعامل به قدری دارای اهمیت است که کشورهای توسعه‌یافته بخش مهمی از برنامه ­ریزی­های جامع و ملی خود را به آن اختصاص می­دهند. در کشورهای در حال توسعه همچون ایران که زیرساخت­های شهری هنوز در حال احداث است، ضرورت توجه به پدافند غیرعامل شهری برای کاهش حجم خسارات بیشتر مورد توجه است؛ لذا آمادگی در برابر سوانح، بسیار مهم می­ باشد.

بنابراین هدف از این پژوهش، برنامه ­ریزی پدافند غیرعامل و مکان­یابی پناهگاه است. تاکنون زمین­لرزه ­های بسیاری باعث خرابی ساختمان­ها در شهر کرمان گردیده است؛ لذا در این پژوهش به این مهم، پرداخته شده و منطقه یک شهر کرمان به عنوان نمونه موردی انتخاب شده است.

روش تحقیق حاضر، توصیفی- تحلیلی، مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی­ های میدانی است. تجزیه و تحلیل داده ­ها با استفاده از شبیه­ ساز کارمانیا خطر (Karmaniya Hazard Model) که در نرم ­افزار GIS  کار می­کند و نیز منطق فازی انجام شده است. تهیه نقشه خطر لرزه­ای به وسیله­ شبیه­ ساز کارمانیا خطر (KHM) برای اولین بار در این تحقیق انجام گرفته است و در  آن، از هر سه متغیر مورد نیاز ریزپهنه­ بندی، شامل خطر جنبش زمین، گسیختگی دامنه ­ها و خطر روانگرایی استفاده شده است.

مقاله شهرسازی برنامه ریزی پدافند غیر عامل و مکان یابی پناهگاه های شهری با استفاده از منطق فازی کیمیا فکر بزرگ شهرسازی

نتایج نشان می­دهد که به علت ساختار کالبدی ناموزون و رشد ناهماهنگ شهری، در وضع موجود شاهد عدم وجود پناهگاه در سطح منطقه و در برنامه ­ریزی وضع مطلوب نیز، شاهد کمبود ۳۷ مترمربع فضای پناهگاهی برای هر نفر، با توجه به سرانه استاندارد ۴۰ مترمربعی، هستیم.

کلیدواژگان: پدافند غیرعامل؛ سیستم اطلاعات جغرافیایی؛ مکان‌یابی؛ منطق فازی؛ منطقه یک شهر کرمان

غلامعلی خمر استادیار جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه زابل

حسام الدین صالح گوهری کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زابل

نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی دوره ۲، شماره ۷، پاییز ۱۳۹۲، صفحه ۲۱-۳۴

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی برنامه ریزی پدافند غیر عامل و مکان یابی پناهگاه های شهری با استفاده از منطق فازی (89 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, gis در شهرسازی, برنامه ریزی شهری, روشهای کمی برنامه ریزی, فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی, مدیریت بحران, مکان یابی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی بررسی نقش عوامل طبیعی در توزیع جغرافیایی جمعیت و سکونتگاه ها با استفاده از gis کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی بررسی نقش عوامل طبیعی در توزیع جغرافیایی جمعیت و سکونتگاه ها با استفاده از gis و Geoda

چکیده:

اصولا استقرار و پیدایش یک شهر بیش از هر چیز تابع شرایط محیطی و موقعیت جغرافیایی است. از این رو پژوهش حاضر بر آن است تا با استفاده از نرم افزار GIS و مدل موران در قالب نرم­ افزار Geoda نحوه توزیع فضایی جمعیت و سکونتگاه­های شهری استان آذربایجان­ غربی را نسبت به متغییرهای طبیعی بررسی کند.

مقاله شهرسازی بررسی نقش عوامل طبیعی در توزیع جغرافیایی جمعیت و سکونتگاه ها با استفاده از gis کیمیا فکر بزرگ شهرسازی

نوع تحقق کاربردی بوده روش بررسی آن توصیفی­ـ ­تحلیلی و همبستگی می­باشد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می­دهد که آب و هوا، دسترسی به منابع آب بیشترین تاثیر را در پراکندگی جمعیت شهری استان داشته­ اند بطوریکه میزان ضریب موران برای عوامل ذکر شده به ­ترتیب بیش از ۵/۰ و ۳/۰ می­باشد در این میان میزان این ضریب برای سایر عوامل طبیعی مورد مطالعه، نشان دهنده رابطه مثبت و نه­ چندان قوی است به­ عبارت دیگر می­توان گفت که بیشتر جمعیت شهری استان، در طبقات ارتفاعی ۱۴۰۰ – ۱۰۰۰ متر پراکنده هستند که بیانگر استقرار جمعیت در مخروطه افکنه ­های دشت­های آبرفتی در ارتباط با منابع آبی حوضه آبریز دریاچه ارومیه می­باشد. این شرایط با وجود شیب کمتر از ۵ درصد و شرایط اقلیمی نیمه­ مرطوب محیط مناسبی را برای فعالیت­های کشاورزی فراهم می­کند.

بطور کلی نتایج بدست آمده نشان می­ دهد که توزیع جمعیت، بیش از توزیع سکونتگاه­ها از عوامل طبیعی تبعیت می­کنند.

کلیدواژگان: عوامل طبیعی؛ سکونتگاه‌های شهری؛ جمعیت شهری؛ شاخص موران؛ GIS

میرنجف موسوی استادیار گروه جغرافیا دانشگاه ارومیه

حسین نظم فر استادیار گروه جغرافیا دانشگاه محقق اردبیلی

احمد آفتاب دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری محقق اردبیلی و مدرس دانشگاه پیام نور ارومیه

نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی ، دوره ۲، شماره ۵، بهار ۱۳۹۲، صفحه ۸۰-۹۸

کیمیا فکر بزرگ | مقاله شهرسازی بررسی نقش عوامل طبیعی در توزیع جغرافیایی جمعیت و سکونتگاه ها با استفاده از gis (37 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, gis در شهرسازی, اجتماعی، جمعیت، مشارکت, ارزیابی ، آسیب شناسی, برنامه ریزی شهری, جغرافیا, روشهای کمی برنامه ریزی, فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی ارزیابی میزان تغییرات کاربری اراضی روستاهای الحاقی به کلان شهر تبریز کیمیا فکر بزرگ_Page_01

مقاله شهرسازی ارزیابی میزان تغییرات کاربری اراضی روستاهای الحاقی به کلان شهر تبریز

چکیده:

کاربری زمین شهری جزو مفاهیم پایه و اصلی دانش شهرسازی و درواقع شالوده‌ی شکل گیری آن است و به اندازه‌ای اهمیت دارد که برخی از برنامه ریزان شهری در کشورهای پیشرفته آن را مساوی با برنامه‌ریزی شهری می‌دانند. از اینرو هدف این مطالعه بررسی روند تغییرات کاربری اراضی شهری در روستاهای الحاقی به مادر شهرها طی دوره ی زمانی ۱۳۸۱ – ۱۳۹۱ می‌باشد.

مقاله شهرسازی ارزیابی میزان تغییرات کاربری اراضی روستاهای الحاقی به کلان شهر تبریز کیمیا فکر بزرگ شهرسازی

روش اصلی پژوهش توصیفی – تحلیلی و مطالعه‌ی تطبیقی سرانه‌های شهری و مساحت کاربری اصلی محدوده‌ی مورد مطالعه طی این دو دوره با استفاده از روش Crosstab و GIS است. بررسی تغییرات حاصل از سرانه‌ها در محدوده مورد مطالعه نشان دهنده‌ی این است که این محدوده هرچند یک پیکره‌ی جدیدی بر شهر تبریز می‌باشد و نیازمند افزودن به برخی از سرانه‌هاست، اما این تغییرات در سرانه‌ها بسیار کم است. این در حالیست که اراضی بایر و خالی که مهمترین اراضی برای گسترش‌های جدید است، در این محدوده زیاد بوده و با اندکی برنامه ریزی مناسب، این اراضی با فضاهای جدید شهری قابل گسترش و بهره برداری می‌باشند. نتایج تحقیق نیز نشان می‌دهد که بیشترین میزان تغییرات در این دوره از اراضی بایر به کاربری مسکونی، اراضی بایر به کاربری فرهنگی و اراضی بایر به کارگاه می‌باشد که به ترتیب در ۴۴۲۷۴ متر مربع، ۳۲۵۶۶ متر مربع و ۲۵۶۶۹ متر مربع صورت گرفته است. همچنین کمترین میزان تغییرات، به تغییر کاربری مزارع به کاربری فرهنگی می‌باشد.

کلیدواژگان: کاربری زمین شهری؛ برنامه ریزی شهری؛ تعییرات کاربری؛ آخماقیه

اکبر اصغری زمانی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز

شاهرخ زادولی خواجه دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه چمران اهواز

فاطمه زادولی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز

پیام علی بخش زاده کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی ، دوره ۲، شماره ۷، پاییز ۱۳۹۲، صفحه ۳۵-۴۸ 

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی ارزیابی میزان تغییرات کاربری اراضی روستاهای الحاقی به کلان شهر تبریز (46 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, gis در شهرسازی, برنامه ریزی شهری, توسعه روستایی, فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی, کاربری زمین 0نظرات توسط
بررسی و تحلیل نابرابریهای توسعه در سازمان فضایی استانهای ایران

بررسی و تحلیل نابرابریهای توسعه در سازمان فضایی استانهای ایران

چکیده:

ایران به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه با وجود تنوع و دارا بودن استعداها وپتانسیل های طبیعی و محیطی در پهنه سرزمین ، نابرابری های زیادی در بین استانهای آن وجود دارد واگر چه در سالهای قبل از طریق برنامه های مختلف توسعه سعی در رفع این نابرابری ها شده است ولی به دلایل مختلف همچون انتخاب الگو های نامناسب توسعه و…، همچنان نابرابری بین استانهای ایران مشهود وملموس است.که این امردر درازمدت می تواند پیامد هایی از قبیل ایجاد واگرایی در پیرامون و  تمرکزگرایی شدید در مرکز و نیز به خطر انداختن اتحاد ملی و… را به همراه داشته باشد.بررسی و تحلیل نابرابریهای توسعه در سازمان فضایی استانهای ایران

در این مقاله به بررسی نابرابری های توسعه و محاسبه شدت این نابرابری ها در بین استانهای ایران در دو مقطع زمانی ۱۳۷۵ و۱۳۸۵، با استفاده از ۲۵ شاخص نابرابری توسعه از طریق تکنیک تحلیل عاملی، پرداخته شده است. داده های جمع‌آوری شده با استفاده از، روش تحلیل عاملی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. به منظور بیان فضایی نابرابری و عدم تعادل‌های منطقه‌ای از نرم افزارGIS9.3استفاده شده است.
بر اساس نتایج حاصله از تحقیق استان های تهران، خراسان، سمنان و یزد در هر دو دوره (۱۳۷۵ و ۱۳۸۵) با جابه جایی رتبه در بین خود حائز رتبه ها ی اول تا چهارم بوده اند.استان های محروم وتوسعه نیافته در دوره آماری ۱۳۷۵ شامل استان های سیستان وبلوچستان، اردبیل، کهگیلویه وبویراحمد و ایلام و در دوره آماری ۱۳۸۵ شامل استان های کرمان، کردستان، ایلام و کهگیلویه وبویراحمد بوده اند. این نتایج حکایت از وجود نابرابریهای توسعه و شکاف شدید، بین استانهای کشورطی سالهای مورد مطالعه دارد. بطوری که در مرکز کشور استان های توسعه یافته و در نواحی پیرامونی ومرزی استان های توسعه نیافته قرار دارند.

کلیدواژگان: نابرابری منطقه ای؛ تحلیل عاملی؛ توسعه منطقه ای؛ سازمان فضایی؛ استانهای ایران

اکبر ویسی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد مرند

کریم حسین زاده دلیر استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد مرند

بختیار عزت پناه استاد جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه آزاد مرند

نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی دوره ۲، شماره ۶، تابستان ۱۳۹۲، صفحه ۶۷-۸۲

بررسی و تحلیل نابرابریهای توسعه در سازمان فضایی استانهای ایران (204 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, gis در شهرسازی, برنامه ریزی منطقه ای, توسعه شهری, روشهای کمی برنامه ریزی, فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی تحلیل ابعاد عینی و ذهنی دسترسی به تسهیلات محلی بر کیفیت زندگی شهری - کیمیا فکر بزرگ_Page_01

مقاله شهرسازی تحلیل ابعاد عینی و ذهنی دسترسی به تسهیلات محله ای در کیفیت زندگی شهری مطالعه موردی: بافت قدیم، جدید و روستایی شهر مراغه – کیمیا فکر بزرگ

چکیده
کیفیت زندگی شهری یکی از مهمترین حوزه های مطالعات شهری در کشورهای مختلف است. این مهم به دلیل اهمیت روزافزون مطالعات کیفیت زندگی در پایش سیاستهای عمومی و نقش آن به عنوان ابزاری کارآمد در مدیریت و برنامه ریزی شهری، با توسعه بی رویه و شتابان شهرنشینی به طور عام در جهان سوم و به طور خاص در کشور ایران، باعث چند بافتی شدن شهرها گردیده است، که این بافتها از لحاظ کیفیت زندگی و کیفیت دسترسی به تسهیلات محل های و فضای عمومی تفاوت اساسی دارند.

بررسی کیفیت زندگی و دسترسی به فضاهای عمومی در شهرهای ایران کمتر صورت گرفته است، که عموما این تحقیقات به صورت تک بعدی بوده و ابعاد عینی و ذهنی را با هم در نظر نگرفته اند. هدف از این تحقیق تحلیل ابعاد عینی و ذهنی کیفیت دسترسی به تسهیلات محل های و فضاهای عمومی در سه بافت مختلف شهر مراغه بوده است.

روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده که از نرم افزار GIS 9.3 و منطق فازی در تحلیل ابعاد عینی و از مدل TOPSIS در تحلیل ابعاد عینی استفاده شد. نتایج نشان می دهد که در محلات بافت جدید اختلاف زیادی بین ابعاد عینی و ذهنی وجود دارد، ولی در محلات بافت قدیم و روستایی این اختلاف کاهش می یابد.

مقاله شهرسازی تحلیل ابعاد عینی و ذهنی دسترسی به تسهیلات محلی بر کیفیت زندگی شهری مقاله کیمیا فکر بزرگ
مقاله شهرسازی تحلیل ابعاد عینی و ذهنی دسترسی به تسهیلات محلی بر کیفیت زندگی شهری مقاله کیمیا فکر بزرگ

واژه های کلیدی:
کیفیت دسترسی، بعد عینی، بعد ذهنی، فضای عمومی، برنامه ریزی شهری.

دکتر صدیقه لطفی دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

ایوب منوچهری میاندواب دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران،  ایران

نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی شماره ۴۵ بهار ۱۳۹۰

مقاله شهرسازی تحلیل ابعاد عینی و ذهنی دسترسی به تسهیلات محل های در کیفیت زندگی شهری مطالعه موردی: بافت قدیم، جدید و روستایی شهر مراغه (92 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, gis در شهرسازی, برنامه ریزی شهری, دکتر صدیقه لطفی, فضای شهری, محله, کیفیت زندگی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی مکان یابی کاربری فضای سبز شهری - کیمیا فکر بزرگ_Page_01

مقاله شهرسازی مکان یابی بهینه فضای سبز شهری:موردمطالعه شهر بناب

چکیده:

رشد صنعت و افزایش جمعیّت در شهرها، به ساخت و سازهای سوداگرانه‌ای منجر شده است. این ساخت و سازها به مسائل بهداشتی و تأمین حداقل نور و هوا در مناطق متراکم شهری توجهی نداشته‌اند. از سوی دیگر، ضرورت ایجاد کاربری‌های جدید شهری، برای پاسخگویی به نیازهای روزافزون شهرنشینان به تدریج باعث کاهش سهم فضای سبز و باغ­های شهری گردیده است که ماحصل آن آلودگی­های زیست محیطی موجود می‌باشد. پارکها و فضاهای سبز شهری از اهمیت استراتژیکی زیادی برای بهبود شرایط زیستی جوامع شهری امروزی برخوردارند. شهر بناب از جمله شهرهایی است که از توزیع مناسب فضای سبز برخوردار نیست و یرخی از محلات آن فاقد فضای سبز یا پارک می‌باشند.در صورتیکه برخی دیگر از محلات از فضای سبز بیشتری برخوردارند.

هدف این پژوهش توزیع بهینه­ فضای سبز در هر یک از محلات می‌باشد. برای مکانیابی بهینه فضای سبز،ارزش زمین‌های منطقه برای ایجاد فضای سبز، مورد ارزشیابی قرار گرفته است. بدین منظور، از معیارهای نزدیکی به رودخانه، نزدیکی به مراکز مسکونی، سازگاری با کاربری اراضی، دسترسی به شبکه ارتباطی، نزدیکی به مراکز آموزشی، نزدیکی به تاسیسات و تجهیزات، نزدیکی به مراکز فرهنگی و دوری از فضاهای سبز موجود، تراکم بالای جمعیتی و سرانه پایین فضای سبز در سطح محلات استفاده شده است. به منظور تعیین مکان بهینه برای ایجاد فضای سبز ابتدا داده‌های مکانی گردآوری شده‌اند. سپس پایگاه اطلاعاتی GIS تشکیل شده و نقشه‌های تهیه شده برای هر یک از معیارها، به یک لایه اطلاعاتی در محیط GIS تبدیل شد. با روی هم گذاری این لایه‌ها طبقه‌بندی مکان‌های موجود، به صورت خیلی خوب، خوب، متوسط، ضعیف، خیلی ضعیف و کاملا نامناسب انجام گرفته است. در این طبقه‌بندی، زمین‌هایی که درجه‌ی تناسب آنها خیلی خوب و خوب بوده‌اند را برای ایجاد فضای سبز انتخاب شده‌اند. این مکان‌ها در محلات پرتراکم که سرانه‌ی فضای سبز کمی دارند همچنین در حواشی رودخانه، نزدیک به مراکز مسکونی، آموزشی، شبکه‌ی ارتباطی، تاسیسات شهری و فرهنگی هستند و از پارامترهای دیگر مانند فضای سبز موجود فاصله‌ی مناسبی دارند و برخی ازآنها در زمین‌های بایر که مالکیت آنها دولتی دارند قرارگرفته‌اند.

مقاله شهرسازی مکان یابی کاربری فضای سبز شهری - کیمیا فکر بزرگ_Page_09
مقاله شهرسازی مکان یابی کاربری فضای سبز شهری – مقاله کیمیا فکر بزرگ

کلمات کلیدی: مکان یابی؛ شهربناب؛ فضای سبزشهری

دکتر میر نجف موسوی، استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه ارومیه

اصغر رشیدی ابراهیم حصاری ، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی تهران

سمیه روشن رودی، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشگاه محقق اردبیلی

جغرافیا و مطالعات محیطی ، دوره ۱، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۱، صفحه ۱-۱۴

مقاله شهرسازی مکان یابی بهینه فضای سبز شهری:موردمطالعه شهر بناب (80 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, gis در شهرسازی, برنامه ریزی شهری, فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی, محله, مکان یابی, کاربری زمین 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی مکان یابی دفن مواد زائد جامد شهری با استفاده از مدل AHP - کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی

مقاله شهرسازی مکان یابی دفن مواد زائد جامد شهری با استفاده از مدل (AHP) (نمونه موردی شهرستان جلفا)

چکیده :

افزایش روزافزون جمعیت شهری و توسعه مناطق شهری، افزایش مصرف مواد دارای پسماند تجزیه ناپذیر و بسیاری دیگر از مناسبات زندگی ماشینی و مدرن باعث رویکرد جدی مدیران شهری شده است و دفن و معدوم سازی پسماند به صورت یکی از دغدغه‌های اساسی در مدیریت محیط زیست شهری درآمده است. طبق گزارشات بخش خدمات شهری شهرداری جلفا روزانه به طور متوسط ۵۱ تن زباله در شهرستان جلفا تولید می‌شود. از میان روش‌های مختلف دفع زباله به صورت تلنبار از مهم‌ترین روش‌هایی بوده است که مدیریت شهری جلفا در طی سال‌های استفاده از این مکان بر آن تکیه نموده است. این امر مشکلاتی مانند خروج شیرابه، آلودگی خاک، بوی بد، آتش سوزی، پراکندگی زباله و غیره را در محل دفن به وجود آورده است. به منظور جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی باید تلاش کرد ضمن انتخاب مناسب‌ترین مکان برای دفن آن‌ها، این مواد به صورت بهداشتی و در فضایی خارج مناطق مسکونی دفن و معدوم شوند. برای انتخاب مکان صحیح دفن مواد زائد جامد باید معیارهایی مانند شیب، جهت شیب، فاصله از گسل، فاصله از مناطق مسکونی و خطوط ارتباطی و انتقال نیرو و … مورد توجه قرار گیرد.

مقاله شهرسازی مکان یابی دفن مواد زائد جامد شهری با استفاده از مدل AHP مقاله کیمیا فکر بزرگ
مقاله شهرسازی مکان یابی دفن مواد زائد جامد شهری با استفاده از مدل AHP مقاله کیمیا فکر بزرگ

پژوهش حاضر از نوع نظری – عملی و روش کار توصیفی – تحلیلی پس از آشنایی کامل با مدیریت علمی پسماندهای شهری و شناخت دفع و دفن غیراصولی و غیر بهداشتی مواد زائد جامد شهری اقدام به انتخاب معیارهایی که جهت مکان یابی دفن مواد زائد جامد شهری نقشی اساسی دارند نموده و سپس اقدام به وزن گذاری لایه‌ها با استفاده از روش AHP و نرم افزار GIS نموده در نهایت انتخاب بهترین مکان جهت دفن پسماند می‌پردازد. پهنه پنجم با ۱۳٫۱۷ درصد واقع در شمال غرب شهرستان به دلیل حریم مناسب با گسل و رود ارس و معیارهای قابل قبول از نظر زمین شناسی و پوشش گیاهی و شیب زمین، مناسب‌ترین مکان‌ها جهت دفن مواد زائد جامد می‌باشند و در آخر نیز زمین‌هایی با مساحت ۳۲ هکتار به بالا را از میان زمین‌های کلاس پنجم جهت بهترین مکان‌ها برای دفن پسماند برای بازه ۲۰ ساله انتخاب شد.

کلمات کلیدی : مکان‌یابی بهینه؛ دفن مواد زائد جامد؛ شهرستان جلفا؛ Arc GIS؛ AHP

دکتر کرامت الله زیاری ، استاد جغرافیا دانشگاه تهران

کامران موسی خوانی، کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور رشت

شهرام اباذرلو ، کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زنجان

سجاد اباذرلو ، کارشناسی ارشد شهرسازی ، دانشگاه آزاد تهران مرکز

نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی ، دوره ۱، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۱، صفحه ۱۴-۲۸

مقاله شهرسازی مکان یابی دفن مواد زائد جامد شهری با استفاده از مدل (AHP) (نمونه موردی شهرستان جلفا) (61 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, gis در شهرسازی, برنامه ریزی شهری, تأسیسات تجهیزات و خدمات شهری, تحلیل سلسله مراتبی AHP, فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی, مکان یابی, کاربری زمین 0نظرات توسط