مکان یابی

بررسی روند و الگوی توسعه شهری کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی بررسی روند و الگوی توسعه شهری سنندج

چکیده:

مقاله حاضر به چگونگی توسعه شهری سنندج با توجه به ابعاد مختلف جغرافیایی و محیطی پرداخته است. در ابتدا همراه با گردآوری داده های فضایی، نقشه ها، اطلاعات پایه، سرانه و تراکم های استاندارد و کاربرد های وضع موجود شهر سنندج در حریم استحفاظی این شهر بررسی، پس از تهیه بانک های اطلاعاتی لایه های متعددی چون شیب، گسل، زمین شناسی، تناسب اراضی و خاک شناسی، روند توسعه فیزیکی شهر، زمین های کشاورزی، توپوگرافی، منابع آب و کاربری اراضی شهری، عملیات تلفیق اطلاعات و شاخص ها با استفاده از روش های متعدد ترکیب نقشه ای (آنالیز چند متغیره) چونBoolean Logic وlndex overlay همراه با عملیات بارزسازی (image enhancement) و آشکار سازی تصاویر ماهواره ای TM(1998 و۱۹۹۰)، عملیات تصحیح هندسی (Geometric correction) جهت بهنگام سازی نقشه ها (up to date map) انجام گرفته، پس از وزن دهی به مقادیر و داده های مکانی از طریق مقایسات زوجی متغیرها در مرحله دوم تحلیل سلسله مراتبی (Analytic Hierarchy process) الگوی مناسب توسعه شهری از طریق مکان یابی یک پهنه ۱۲ کیلومتر مربعی در شمال غرب سنندج ارایه شده است.

کلید واژه: GIS ،RS، کاربری اراضی، توسعه فیزیکی، مکان یابی، منطق بولین، وزن دهی

دکتر احمد پوراحمد دانشیار جغرافیا انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

دکتر علی یدقار ، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

دکتر کیومرث حبیبی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران

نشریه هنرهای زیبا، زمستان ۱۳۸۲ , شماره  ۱۶ ; از صفحه ۱۵ تا صفحه ۳۲

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی بررسی روند و الگوی توسعه شهری سنندج (1180 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, gis در شهرسازی, تحلیل سلسله مراتبی AHP, توسعه شهری, دکتر احمد پوراحمد, دکتر کیومرث حبیبی, مکان یابی, نشریه هنرهای زیبا 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی نقش پدافند غیر عامل در مکانیابی مطلوب کاربریها کیمیا فکر بزرگ_Page_01

مقاله شهرسازی نقش پدافند غیر عامل در مکان‌یابی مطلوب کاربری‌ها مطالعه موردی : کاربری مراکز تجاری و خرید در خط یک قطار شهری مشهد

چکیده:

پدافند غیر عامل یکی از موضوعاتی است که از گذشته تا کنون در برنامه ریزی برای شهرها از جایگاه ویژه ای بر خوردار بوده است و مکان یابی مطلوب را می‌توان مهم‌ترین اقدام در این جهت محسوب نمود؛ لذا این پژوهش با توجه به اهمیت مبحث پدافند غیر عامل در مکان‌یابی کاربری‌ها، در پی بررسی و تأثیر نقش پدافند غیر عامل در احداث یکی از کاربری‌های پر جاذبه شهری یعنی کاربری مراکز تجاری و خرید بر اساس روش سلسله مراتبی (AHP) می‌باشد.

پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق، توصیفی – تحلیلی با هدف کاربردی می‌باشد که از طریق مطالعات اسنادی و میدانی و هم چنین استفاده از روش سلسله مراتبی (AHP) حاصل شده است. خط یک قطار شهری مشهد به عنوان محدوده مطالعاتی این پژوهش انتخاب شده است. در این راستا ابتدا عوامل موثر بر احداث مراکز تجاری و خرید با استفاده از نظر متخصصان و انجام قضاوت گروهی به روش دلفی شناسایی شده و سپس با استفاده از روش سلسله مراتبی، وزن دهی این معیارها انجام شده است. در انتها معیارهای (لایه‌ها) به دست آمده با توجه به وزن هر معیار به وسیله توابع overlay در نرم افزار GIS تلفیق شده و امتیاز هر یک از ایستگاه­ها با توجه به عوامل مؤثر و وزن آن‌ها به دست آمده است.

مقاله شهرسازی نقش پدافند غیر عامل در مکانیابی مطلوب کاربریها کیمیا فکر بزرگ ارشد شهرسازی

در ادامه با توجه به معیارهای به دست آمده به اولویت بندی ایستگاه های موجود در خط یک قطار شهری پرداخته شده است. یافته های پژوهش بیانگر این است که در این خط ایستگاه های شریعتی و پاستور در الویت اول و دوم جهت احداث مراکز خرید و تجاری قرار گرفته‌اند.

کلیدواژگان: پدافند غیر عامل؛ تحلیل سلسله مراتبی (AHP)؛ خط یک قطار شهری مشهد؛ مکان یابی

براتعلی خاکپور دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد

مهدی وفائی کارشناس ارشد جغرافیا

رضا صمدی کارشناس ارشد جغرافیا

نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی دوره ۲، شماره ۶، تابستان ۱۳۹۲، صفحه ۱۷-۳۰

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی نقش پدافند غیر عامل در مکان‌یابی مطلوب کاربری‌ها مطالعه موردی : کاربری مراکز تجاری و خرید در خط یک قطار شهری مشهد (61 downloads)

* بر اساس موضوع, gis در شهرسازی, برنامه ریزی شهری, تحلیل سلسله مراتبی AHP, حمل و نقل و شبکه معابر, مکان یابی, کاربری زمین 0نظرات توسط
kimiafekre bozorg new tecknology locating

مقاله شهرسازی کاربرد تکنولوژیهای جدید در برنامه ریزی و مکانیابی پارکینگ های عمومی در شهر اصفهان

چکیده:

امروزه یکی از مهمترین مشکلات کلانشهرها و شهرهای بزرگ جهان، مشکل ترافیک ساکن و کمبود محل پارک وسایل نقلیه می­باشد. شهر اصفهان نیز به عنوان سومین کلانشهر ایران، با مشکل پارک خودروها در اکثر مناطق چهارده­ گانه شهری خود روبرو می­باشد. کمبود و پراکندگی غیراصولی فضاهای پارک در سطح شهر وضعیت نامطلوبی را برای ترافیک شهر بوجود آورده و موجب افزایش آلودگی­ های هوا و صوت گردیده، بخش زیادی از هزینه و وقت شهروندان و مسافرین را در معابر شهری تلف نموده، آرامش روحی و روانی آنها را مختل و سبب نارضایتی شدید آنها  شده است.
مهمترین دلایل نابسامانی وضع فعلی پارکینگ در کلانشهر اصفهان به مکانیابی نامناسب، عدم توزیع منطقی آن و عدم تعادل بین جمعیت و مساحت (سرانه) کاربری پارکینگ بر می‌گردد. این امر موجب کندی تردد در گذرهای شهری به خاطر پارک‌های حاشیه‌ای کنار خیابان و توقف‌های دوبل و خودروهای سرگردانی که بدنبال جایی جهت پارک خودرو می‌باشند، گردیده است.

هدف این تحقیق نیز مکانیابی پهنه­ های مطلوب پارکینگ­های عمومی در منطقه پنج شهر اصفهان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل تحلیل سلسله مراتبی، همچنین معرفی تکنولوژی‌های جدید طراحی و ساخت این پارکینگ­ها و مدیریت فضاهای پارک می­باشد. به این منظور از داده­ های آماری سازمانهای مربوطه و مطالعات اسنادی و انجام مطالعات میدانی در راستای تحقق این هدف استفاده شده است. نوع پژوهش، کاربردی و روش مطالعه پژوهش نیز اسنادی، تحلیلی و پیمایشی است. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش استفاده از منابع آماری، کتابخانه‌ای، اینترنتی، نقشه‌های طرح تفصیلی، نقشه‌های طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان و آماره‌های مستخرج از پرسشنامه‌ها می‌باشد که به شیوه ترکیبی بدان پرداخته شده است.
نتایج تحلیلی سیستم اطلاعات جغرافیایی نشان می‌دهد علیرغم اینکه توزیع پارکینگ‌های عمومی موجود در منطقه پنج نسبت به پهنه‌های بهینه مکانیابی مناسب می‌باشد، ولی بدلیل ظرفیت پایین پارکینگ‌های عمومی و توزیع فضایی ناصحیح این پارکینگ‌ها در سطح منطقه و دور بودن آنها از یکدیگر، شاهد مشکلات فراوان ترافیکی در این منطقه می‌باشیم.

کلیدواژگان: پارکینگ های عمومی؛ مکانیابی؛ تحلیل‌های فضایی؛ تکنولوژیهای جدید؛ شهر اصفهان

مظاهر احمدی باصری دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد نجف آباد

دکتر رضا مختاری ملک‌آبادی استادیاز جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور

دکتر مهدی مومنی دانشیار جغرافیا دانشگاه آزاد نجف آباد

نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی دوره ۱، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۱، صفحه ۷۹-۹۹

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی کاربرد تکنولوژیهای جدید در برنامه ریزی و مکانیابی پارکینگ های عمومی در شهر اصفهان (17 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, gis در شهرسازی, تأسیسات تجهیزات و خدمات شهری, تحلیل سلسله مراتبی AHP, فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی, مکان یابی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی برنامه ریزی پدافند غیر عامل و مکان یابی پناهگاه های شهری با استفاده از منطق فازی کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی برنامه ریزی پدافند غیرعامل و مکان یابی پناهگاه های شهری با استفاده از منطق فازی

چکیده:

در جهان امروز، مبحث پدافند غیرعامل به قدری دارای اهمیت است که کشورهای توسعه‌یافته بخش مهمی از برنامه ­ریزی­های جامع و ملی خود را به آن اختصاص می­دهند. در کشورهای در حال توسعه همچون ایران که زیرساخت­های شهری هنوز در حال احداث است، ضرورت توجه به پدافند غیرعامل شهری برای کاهش حجم خسارات بیشتر مورد توجه است؛ لذا آمادگی در برابر سوانح، بسیار مهم می­ باشد.

بنابراین هدف از این پژوهش، برنامه ­ریزی پدافند غیرعامل و مکان­یابی پناهگاه است. تاکنون زمین­لرزه ­های بسیاری باعث خرابی ساختمان­ها در شهر کرمان گردیده است؛ لذا در این پژوهش به این مهم، پرداخته شده و منطقه یک شهر کرمان به عنوان نمونه موردی انتخاب شده است.

روش تحقیق حاضر، توصیفی- تحلیلی، مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی­ های میدانی است. تجزیه و تحلیل داده ­ها با استفاده از شبیه­ ساز کارمانیا خطر (Karmaniya Hazard Model) که در نرم ­افزار GIS  کار می­کند و نیز منطق فازی انجام شده است. تهیه نقشه خطر لرزه­ای به وسیله­ شبیه­ ساز کارمانیا خطر (KHM) برای اولین بار در این تحقیق انجام گرفته است و در  آن، از هر سه متغیر مورد نیاز ریزپهنه­ بندی، شامل خطر جنبش زمین، گسیختگی دامنه ­ها و خطر روانگرایی استفاده شده است.

مقاله شهرسازی برنامه ریزی پدافند غیر عامل و مکان یابی پناهگاه های شهری با استفاده از منطق فازی کیمیا فکر بزرگ شهرسازی

نتایج نشان می­دهد که به علت ساختار کالبدی ناموزون و رشد ناهماهنگ شهری، در وضع موجود شاهد عدم وجود پناهگاه در سطح منطقه و در برنامه ­ریزی وضع مطلوب نیز، شاهد کمبود ۳۷ مترمربع فضای پناهگاهی برای هر نفر، با توجه به سرانه استاندارد ۴۰ مترمربعی، هستیم.

کلیدواژگان: پدافند غیرعامل؛ سیستم اطلاعات جغرافیایی؛ مکان‌یابی؛ منطق فازی؛ منطقه یک شهر کرمان

غلامعلی خمر استادیار جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه زابل

حسام الدین صالح گوهری کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زابل

نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی دوره ۲، شماره ۷، پاییز ۱۳۹۲، صفحه ۲۱-۳۴

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی برنامه ریزی پدافند غیر عامل و مکان یابی پناهگاه های شهری با استفاده از منطق فازی (89 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, gis در شهرسازی, برنامه ریزی شهری, روشهای کمی برنامه ریزی, فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی, مدیریت بحران, مکان یابی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی مکان یابی کاربری فضای سبز شهری - کیمیا فکر بزرگ_Page_01

مقاله شهرسازی مکان یابی بهینه فضای سبز شهری:موردمطالعه شهر بناب

چکیده:

رشد صنعت و افزایش جمعیّت در شهرها، به ساخت و سازهای سوداگرانه‌ای منجر شده است. این ساخت و سازها به مسائل بهداشتی و تأمین حداقل نور و هوا در مناطق متراکم شهری توجهی نداشته‌اند. از سوی دیگر، ضرورت ایجاد کاربری‌های جدید شهری، برای پاسخگویی به نیازهای روزافزون شهرنشینان به تدریج باعث کاهش سهم فضای سبز و باغ­های شهری گردیده است که ماحصل آن آلودگی­های زیست محیطی موجود می‌باشد. پارکها و فضاهای سبز شهری از اهمیت استراتژیکی زیادی برای بهبود شرایط زیستی جوامع شهری امروزی برخوردارند. شهر بناب از جمله شهرهایی است که از توزیع مناسب فضای سبز برخوردار نیست و یرخی از محلات آن فاقد فضای سبز یا پارک می‌باشند.در صورتیکه برخی دیگر از محلات از فضای سبز بیشتری برخوردارند.

هدف این پژوهش توزیع بهینه­ فضای سبز در هر یک از محلات می‌باشد. برای مکانیابی بهینه فضای سبز،ارزش زمین‌های منطقه برای ایجاد فضای سبز، مورد ارزشیابی قرار گرفته است. بدین منظور، از معیارهای نزدیکی به رودخانه، نزدیکی به مراکز مسکونی، سازگاری با کاربری اراضی، دسترسی به شبکه ارتباطی، نزدیکی به مراکز آموزشی، نزدیکی به تاسیسات و تجهیزات، نزدیکی به مراکز فرهنگی و دوری از فضاهای سبز موجود، تراکم بالای جمعیتی و سرانه پایین فضای سبز در سطح محلات استفاده شده است. به منظور تعیین مکان بهینه برای ایجاد فضای سبز ابتدا داده‌های مکانی گردآوری شده‌اند. سپس پایگاه اطلاعاتی GIS تشکیل شده و نقشه‌های تهیه شده برای هر یک از معیارها، به یک لایه اطلاعاتی در محیط GIS تبدیل شد. با روی هم گذاری این لایه‌ها طبقه‌بندی مکان‌های موجود، به صورت خیلی خوب، خوب، متوسط، ضعیف، خیلی ضعیف و کاملا نامناسب انجام گرفته است. در این طبقه‌بندی، زمین‌هایی که درجه‌ی تناسب آنها خیلی خوب و خوب بوده‌اند را برای ایجاد فضای سبز انتخاب شده‌اند. این مکان‌ها در محلات پرتراکم که سرانه‌ی فضای سبز کمی دارند همچنین در حواشی رودخانه، نزدیک به مراکز مسکونی، آموزشی، شبکه‌ی ارتباطی، تاسیسات شهری و فرهنگی هستند و از پارامترهای دیگر مانند فضای سبز موجود فاصله‌ی مناسبی دارند و برخی ازآنها در زمین‌های بایر که مالکیت آنها دولتی دارند قرارگرفته‌اند.

مقاله شهرسازی مکان یابی کاربری فضای سبز شهری - کیمیا فکر بزرگ_Page_09
مقاله شهرسازی مکان یابی کاربری فضای سبز شهری – مقاله کیمیا فکر بزرگ

کلمات کلیدی: مکان یابی؛ شهربناب؛ فضای سبزشهری

دکتر میر نجف موسوی، استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه ارومیه

اصغر رشیدی ابراهیم حصاری ، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی تهران

سمیه روشن رودی، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشگاه محقق اردبیلی

جغرافیا و مطالعات محیطی ، دوره ۱، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۱، صفحه ۱-۱۴

مقاله شهرسازی مکان یابی بهینه فضای سبز شهری:موردمطالعه شهر بناب (80 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, gis در شهرسازی, برنامه ریزی شهری, فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی, محله, مکان یابی, کاربری زمین 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی مکان یابی دفن مواد زائد جامد شهری با استفاده از مدل AHP - کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی

مقاله شهرسازی مکان یابی دفن مواد زائد جامد شهری با استفاده از مدل (AHP) (نمونه موردی شهرستان جلفا)

چکیده :

افزایش روزافزون جمعیت شهری و توسعه مناطق شهری، افزایش مصرف مواد دارای پسماند تجزیه ناپذیر و بسیاری دیگر از مناسبات زندگی ماشینی و مدرن باعث رویکرد جدی مدیران شهری شده است و دفن و معدوم سازی پسماند به صورت یکی از دغدغه‌های اساسی در مدیریت محیط زیست شهری درآمده است. طبق گزارشات بخش خدمات شهری شهرداری جلفا روزانه به طور متوسط ۵۱ تن زباله در شهرستان جلفا تولید می‌شود. از میان روش‌های مختلف دفع زباله به صورت تلنبار از مهم‌ترین روش‌هایی بوده است که مدیریت شهری جلفا در طی سال‌های استفاده از این مکان بر آن تکیه نموده است. این امر مشکلاتی مانند خروج شیرابه، آلودگی خاک، بوی بد، آتش سوزی، پراکندگی زباله و غیره را در محل دفن به وجود آورده است. به منظور جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی باید تلاش کرد ضمن انتخاب مناسب‌ترین مکان برای دفن آن‌ها، این مواد به صورت بهداشتی و در فضایی خارج مناطق مسکونی دفن و معدوم شوند. برای انتخاب مکان صحیح دفن مواد زائد جامد باید معیارهایی مانند شیب، جهت شیب، فاصله از گسل، فاصله از مناطق مسکونی و خطوط ارتباطی و انتقال نیرو و … مورد توجه قرار گیرد.

مقاله شهرسازی مکان یابی دفن مواد زائد جامد شهری با استفاده از مدل AHP مقاله کیمیا فکر بزرگ
مقاله شهرسازی مکان یابی دفن مواد زائد جامد شهری با استفاده از مدل AHP مقاله کیمیا فکر بزرگ

پژوهش حاضر از نوع نظری – عملی و روش کار توصیفی – تحلیلی پس از آشنایی کامل با مدیریت علمی پسماندهای شهری و شناخت دفع و دفن غیراصولی و غیر بهداشتی مواد زائد جامد شهری اقدام به انتخاب معیارهایی که جهت مکان یابی دفن مواد زائد جامد شهری نقشی اساسی دارند نموده و سپس اقدام به وزن گذاری لایه‌ها با استفاده از روش AHP و نرم افزار GIS نموده در نهایت انتخاب بهترین مکان جهت دفن پسماند می‌پردازد. پهنه پنجم با ۱۳٫۱۷ درصد واقع در شمال غرب شهرستان به دلیل حریم مناسب با گسل و رود ارس و معیارهای قابل قبول از نظر زمین شناسی و پوشش گیاهی و شیب زمین، مناسب‌ترین مکان‌ها جهت دفن مواد زائد جامد می‌باشند و در آخر نیز زمین‌هایی با مساحت ۳۲ هکتار به بالا را از میان زمین‌های کلاس پنجم جهت بهترین مکان‌ها برای دفن پسماند برای بازه ۲۰ ساله انتخاب شد.

کلمات کلیدی : مکان‌یابی بهینه؛ دفن مواد زائد جامد؛ شهرستان جلفا؛ Arc GIS؛ AHP

دکتر کرامت الله زیاری ، استاد جغرافیا دانشگاه تهران

کامران موسی خوانی، کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور رشت

شهرام اباذرلو ، کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زنجان

سجاد اباذرلو ، کارشناسی ارشد شهرسازی ، دانشگاه آزاد تهران مرکز

نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی ، دوره ۱، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۱، صفحه ۱۴-۲۸

مقاله شهرسازی مکان یابی دفن مواد زائد جامد شهری با استفاده از مدل (AHP) (نمونه موردی شهرستان جلفا) (61 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, gis در شهرسازی, برنامه ریزی شهری, تأسیسات تجهیزات و خدمات شهری, تحلیل سلسله مراتبی AHP, فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی, مکان یابی, کاربری زمین 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی در مکان یابی جایگاه دفن پسماند - کیمیا فکر بزرگ برنامه ریزی شهری

مقاله شهرسازی کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی AHP در مکان یابی جایگاه دفن پسماند (شهر مرودشت)

چکیده :

مکان­یابی محل­های مناسب دفن پسماند از اقدامات مهم در فرایند مدیریت جامع پسماند­های شهری است. محل کنونی دفن پسماند شهر مرودشت علاوه بر تکمیل ظرفیت از موقعیت محیطی کاملاً نامناسبی بهره گرفته و آثار و آلودگی­های زیست محیطی آن نه فقط در شرایط کنونی پدیدار شده بلکه در آینده نزدیک نیز آثار منفی خود را بهتر نشان داده و توسعه­ پایدار این شهر را با بحران مواجهه خواهد ساخت.

در این پژوهش با استفاده از عوامل طبیعی، داده­ هایی چون فاصله از محدوده­ی قانونی شهر، فاصله از جاده، توانایی اراضی، فاصله از عوارض مصنوع (روستا، تأسیسات و تجهیزات شهری، معادن)، فاصله از گسل­های منطقه، و همچنین بررسی وضعیت هیدرواقلیم منطقه از جمله فاصله از آب­های سطحی منطقه، جهت باد، دما، بارش و غیره در محیط GIS، ابتدا محدودیت­های منطقه مورد مطالعه از لحاظ دفن پسماند (مناطق ممنوعه از نظر زیست محیطی) استخراج و سپس مقادیر لایه های اطلاعاتی بر اساس توابع عضویت فازی و بر اساس مطلوبیت آن­ها نسبت به هدف در بازه استاندارد صفر و یک قرار گرفتند.

مقاله شهرسازی کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی در مکان یابی جایگاه دفن پسماند - کیمیا فکر بزرگ
مقاله شهرسازی کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی در مکان یابی جایگاه دفن پسماند – مقاله کیمیا فکر بزرگ

این لایه­ ها در نهایت بر اساس وزن­های استخراج شده از طریق روش AHP، و به روش ترکیب خطی- وزنی با یکدیگر تلفیق و در نهایت مناطق مناسب جهت دفن پسماند استخراج گردیدند.

دکتر مسعود تقوایی ، استاد گروه جغرافیا دانشگاه اصفهان

دکتر مهدی مومنی دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه آزاد نجف آباد

رحیم زارعی ، کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد نجف آباد

فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی ، دوره ۱، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۱، صفحه ۱۹-۲۹

مقاله شهرسازی کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی AHP در مکان یابی جایگاه دفن پسماند (شهر مرودشت) (28 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, gis در شهرسازی, تأسیسات تجهیزات و خدمات شهری, تحلیل سلسله مراتبی AHP, شهر سالم ، توسعه پایدار ، زیست محیطی, مدیریت شهری, مکان یابی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی ارزیابی و مکان یابی پارکینگهای طبقاتی شهری با استفاده از AHP کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی

مقاله شهرسازی ارزیابی و مکان یابی پارکینگ های طبقاتی با استفاده از مدل AHP مطالعه موردی شهر اهواز

چکیده:

پارکینگ‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های شهری نقش عمده‌ای در کاهش پارک حاشیه‌ای و روانی ترافیک ایفا می‌کنند. امروزه در کلانشهرها به علت محدودیت زمین و فضا با ایجاد پارکینگ‌های طبقاتی می‌توان مدیریت بهینه در جهت افزایش خدمات‌دهی به حجم زیادی از وسائط نقلیه انجام داد. پارکینگ‌های طبقاتی زمانی می‌توانند کارآیی لازم را داشته باشند که از مکان یابی مناسب فضایی- مکانی برخوردار گردند.
اهواز از جمله کلانشهرهای جنوب کشور است که شبکه حمل و نقل آن در حال حاضر با مشکل اساسی کمبود پارکینگ جهت کاربری مسکونی و سایر کاربری‌ها روبرو بوده و بارگذاری فعالیت‌ها بدون توجه به این کاربری سبب گردیده که این مسأله به تدریج بعنوان یک معضل شهری خود را بروز دهد. این معضل در نقاط پرتراکم که از کاربری‌‌های چندگانه شهری بویژه کاربری اداری- تجاری و گذران اوقات فراغت برخوردارند خود را به شکل حادی نمایان می‌سازد.

مقاله شهرسازی ارزیابی و مکان یابی پارکینگهای طبقاتی شهری با استفاده از AHP کیمیا فکر بزرگ
مقاله شهرسازی ارزیابی و مکان یابی پارکینگهای طبقاتی شهری با استفاده از AHP کیمیا فکر بزرگ

این پژوهش به منظور مکان یابی بهینه پارکینگ‌های طبقاتی در جهت کارایی بیشتر ابتدا مطالعات اولیه جهت شناسایی معیارهای تاثیرگذار بر انتخاب مکان مناسب پارکینگ انجام، سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، وزن دهی معیارها صورت پذیرفته است در نهایت با تلفیق این مدل با سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) محدوده‌های مناسب جهت احداث پارکینگ‌های طبقاتی پیشنهاد گردیده است.

کلمات کلیدی: برنامه ریزی؛ پارکینگ طبقاتی؛ سیستم اطلاعات جغرافیایی؛ تحلیل سلسله مراتبی؛ اهواز

دکتر سعید ملکی ، دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

رضا زارعی ، کارشناسی ارشد ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه چمران

نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی دوره ۱، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۱، صفحه ۶۰-۶۲

مقاله شهرسازی ارزیابی و مکان یابی پارکینگ های طبقاتی با استفاده از مدل AHP مطالعه موردی شهر اهواز کیمیا فکر بزرگ (36 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, gis در شهرسازی, تأسیسات تجهیزات و خدمات شهری, تحلیل سلسله مراتبی AHP, حمل و نقل و شبکه معابر, فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی, مکان یابی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی در برنامه ریزی کاربری فضای سبز (بوستان های شهری)_مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی

مقاله شهرسازی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی در برنامه ریزی کاربری فضای سبز (بوستان های شهری)

مقاله شهرسازی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی در برنامه ریزی کاربری فضای سبز (بوستان های شهری)_مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی11
مقاله شهرسازی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی در برنامه ریزی کاربری فضای سبز (بوستان های شهری)_مقاله شهرسازی <a href="http://www.fekrebozorg.ir" target="_blank">کیمیا فکر بزرگ</a>

چکیده
برنامه ریزی شهری
نیازمند انجام مطالعات و تحقیقات گسترده پیرامون عناصر و اجزای متعدد و متنوع شهری است که از آن جمله می توان به موضوع فضای سبز (بویژه بوستان های شهری) اشاره کرد.
توفیق این مطالعات و تحقیقات مستلزم بکارگیری ابزار توانمندی است که برنامه ریزان و مدیران شهری به کمک آن بتوانند تصمیمات مؤثر و کارآمدی را در حوزه مورد مطالعه خود اخذ نمایند.سامانه های اطلاعات مکانی (GIS) با برخورداری از توابع تحلیلی مختلف امکان تلفیق داده های مکانی و غیر مکانی و همچنین مدیریت و تحلیل توأمان آنها را فراهم نموده و به عنوان سامانه های پشتیبان تصمیم سازی یا برنامه ریزی مورد استفاده واقع می گردند.
مطالعه موردی در تحقیق حاضر مربوط به برنامه ریزی فضای سبز شهر قدس استان تهران است. این شهر در زمینه فضای سبز (بویژه بوستان های شهری) نسبت به استانداردهای موجود، با نارسائی ها و کمبودهای جدی مواجه است.
در این تحقیق با استفاده از سامانه اطلاعات مکانی، وضعیت توزیع و پراکنش بوستانها و سرانه مربوطه در محلات مختلف شهر مورد بررسی قرار گرفته و سپس مکان های مناسب برای احداث فضاهای جدید و جبران کمبودهای موجود تعیین گردیده اند.
لازم به ذکر است که در این تحقیق، داده های مکانی پایه در محیط نرم افزاری MicroStation ویرایش و پردازش  شده و سپس جهت انجام تحلیل های مکانی و همچنین نمایش نتایج تحلیل های انجام شده ، به محیط ArcGIS انتقال یافته اند.

واژه های کلیدی
سامانه اطلاعات مکانی، فضای سبز شهری، مکان یابی

مهندس غلامرضا کریم زاده – رئیس اداره پروژه های توپوگرافی اداره کلGIS سازمان نقشه برداری کشور

افسانه بردبار – کارشناس مسؤل اداره پروژه های توپوگرافی اداره کلGIS سازمان نقشه برداری کشور

مقاله شهرسازی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی در برنامه ریزی کاربری فضای سبز (بوستان های شهری) (43 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, gis در شهرسازی, مکان یابی, همایش و کنفرانس, کاربری زمین 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی مکان ‌یابی مراکز امداد رسانی (در شرایط وقوع زلزله) با استفاده از GIS و روش ارزیابی چند معیاری AHP مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی

مقاله شهرسازی مکان ‌یابی مراکز امداد رسانی (در شرایط وقوع زلزله) با استفاده از GIS و روش ارزیابی چند معیاری AHP

چکیده مقاله :

مقاله شهرسازی مکان ‌یابی مراکز امداد رسانی (در شرایط وقوع زلزله) با استفاده از GIS و روش ارزیابی چند معیاری AHP مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی
مقاله شهرسازی مکان ‌یابی مراکز امداد رسانی (در شرایط وقوع زلزله) با استفاده از GIS و روش ارزیابی چند معیاری AHP

 مقاله حاضر با هدف مکان ‌یابی مراکز امداد رسانی (جهت انجام عملیات نجات در شرایط وقوع زلزله) به مطالعه موردی یکی از مناطق پر تراکم و مرکزی شهر تهران ( منطقه ۱۱) و میزان آسیب ‌پذیری آن در مقابل زلزله احتمالی می ‌پردازد. به همین منظور با تدوین معیارهایی که متاثر از شرایط طبیعی و کالبدی محدوده مورد نظر می ‌باشند و با به کارگیری سیستم‌ های اطلاعات جغرافیایی (GIS) نقشه‌ های امکانات و عوامل محدود کننده منطقه با یکدیگر ترکیب شده و بدین ترتیب سایت ‌های مورد نظر جهت استقرار مراکز امداد تعیین می‌ شوند. پس از آن جهت مشخص کردن بهترین سایت از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) که خود نیازمند به کارگیری معیارهای دیگری می ‌باشد، به منظور تصمیم ‌گیری نهایی استفاده می ‌شود.مقاله پیش ‌روی در صدد ارایه سیستمی منعطف، ساده، منطقی و قوی جهت مکان‌ یابی مراکز امداد برای شهرهایی با ویژگی‌های متفاوت می ‌باشد.

کلمات کلیدی :  مکان ‌یابی، مراکز امداد، ارزیابی چند معیاری، زلزله، بحران

 دکتر زبردست اسفندیار, محمدی عسل.

نشریه هنرهای زیبا بهار ۱۳۸۴

مقاله شهرسازی مکان ‌یابی مراکز امداد رسانی (در شرایط وقوع زلزله) با استفاده از GIS و روش ارزیابی چند معیاری AHP (102 downloads)
* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, gis در شهرسازی, اجتماعی، جمعیت، مشارکت, تحلیل سلسله مراتبی AHP, دکتر اسفندیار زبردست, روشهای کمی برنامه ریزی, مدیریت بحران, مکان یابی, نشریه هنرهای زیبا 0نظرات توسط