معماری

آفرینش اثر معماری بنیان ها و سویه ها کیمیا فکر بزرگ

مقاله آفرینش اثر معماری بنیان‌ها و سویه‌ ها

چکیده :

پرسش از چگونگی آفرینش اثر معماری ما را به ورطه ی گسترده ای از معانی مفاهیم و راهبردهایی می کشاند که دستیابی به پاسخی مناسب را نیازمند نگاهی ژرف به بنیانهای هر یک از آنها بر می شمارد این نوع نگاه ها می تواند ترسیم گر سویه های مختلفی باشند که با بهره گیری از آنها آدمی به موضع و جایگاه خویش واقف می گردد.

در راستای دستیبای به چنین هدفی مقاله ابتدا به بررسی مفهوم زمان و تاثیر آن بر چگونگی تعریف چرخه آفرینش نزد فرهنگ های گوناگون پرداخته و آن را زمینه ساز یافتن مواضع آدمی در هستی قرار می دهد و در ادامه آفرینش اثر معماری را در گردونه ی تعامل میان کشف و خلق تعریف مینماید.

آفرینش اثر معماری کیمیا فکر بزرگ

تمام تلاش این مقاله در نهایت ما را بدانجا راهبر میگردد که بتوانیم مسیری دقیق و روشن را برای بررسی ها و مطالعات آتی در باره ی بحث آفرینش آثار معماری بیابیم تدوین این مسیر و سیرگام های مورد نیاز در طول انجام چنین مطالعه ای از یافته های اصلی این تحقیق به شمار می آید.

کلیدواژگان: ابداع؛ آفرینش اثر معماری؛ خلاقیت؛ راز گشایی؛ طراحی معماری

حمیدرضا انصاری

منوچهر معظمی

نشریه هنرها زیبا، مقاله ۵، دوره ۲۱، شماره ۲۱، بهار ۱۳۸۴

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله آفرینش اثر معماری بنیان‌ها و سویه‌ ها (121 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, معماری, نشریه هنرهای زیبا, نظری محتوایی 4نظرات توسط
بازآفرینی شهرستان رشیدی کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی باز آفرینی شهرستان رشیدی

چکیده:

شهرستان رشیدی مجموعه سکونتی و دانشگاهی بزرگی بوده است، که در قرن هشتم هجری در حومه دارالسلطنه تبریز، به دست رشیدالدین فضل اله همدانی وزیر فرزانه پادشاهان مغول (ایلخانیان) ساخته شد، رشیدالدین این مجموعه سکونتی و دانشگاهی را رشیدآباد خوانده است.

طبق مستندات وقفنامه ربع رشیدی، شهر رشیدآباد شامل دو بخش بود: یکی ربع رشیدی و دیگری شهرستان رشیدی، ربع رشیدی مانند قلعه ای در قلب شهرستان قرار گرفته و دارای عملکردهای آموزشی، مذهبی، درمانی بود. شهرستان رشیدی از محلات مختلف تشکیل می گردید و عناصر مهم شهری مانند بازار، قیصریه، کاروانسراها، حمام ها، مساجد، کارخانه های کاغذسازی و رنگ سازی، گازرگاه در آن قرار داشت. تمام این مجموعه و باغ های آن در بارویی محصور بود که با چهار دروازه به اطراف راه می یافت.

در مرحله اول این تحقیق، نظام کالبدی ربع رشیدی مورد پژوهش قرار گرفت و در این مرحله سازمان فضایی شهرستان رشیدی بررسی می شود.

بازآفرینی شهرستان رشیدی تبریز کیمیا فکر بزرگ

در این تحقیق؛ بر اساس داده های وقفنامه یک طرح شماتیک فرضی از شهرستان رشیدی به دست داده شده است. این طرح کاملا منطبق با مستندات وقفنامه ربع رشیدی نوشته رشیدالدین فضل اله است، البته سایر منابع نیز دیده شده اما طرح، مبتنی است بر داده های وقفنامه.

روش تحقیق تحلیل محتوا است و گزینه تصوری، از طریق آزمون و خطای فرضیه های متعدد به دست آمده است. تحلیل سیستم آبرسانی شهر که در نوع خود بی نظیر است؛ به شکل گیری زمینه های طرح فرضی شهرستان کمک اساسی نموده است.

در مرحله سوم این طرح، که بعدا انجام خواهد شد. سعی می شود که این طرح فرضی با موقعیت زمین قلعه رشیدی در شهر تبریز انطباق داده شود.

کلید واژه: سازمان فضایی، ساختار کالبدی، نظام مجله بندی، نظام آبرسانی ایمن، ایسر، ممر، کریاس، مقسم، دروازه، بازار، قیصریه، گازرگاه

مهندی احمد سعیدنیا

نشریه هنرهای زیبا، تابستان ۱۳۸۱ ,  شماره  ۱۱ ; از صفحه ۲۹ تا صفحه ۴۰

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی باز آفرینی شهرستان رشیدی (149 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, تاریخ شهر و شهرسازی, طراحی شهری, فضای شهری, معماری, نشریه هنرهای زیبا 0نظرات توسط
بازشناسی ارک علیشاه تبریز و کاربرد اصلی آن- کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی بازشناسی ارک علیشاه تبریز و کاربرد اصلی آن

چکیده:

در مرکز شهر تاریخی تبریز، بازمانده های بنای باستانی شکوهمندی قرار دارد که در گذر زمان از آن با نام های ارک تبریز، ارک علیشاه، طاق علیشاه و نیز مسجد علیشاه یاد کرده اند. این ایوان عظیم فروریخته، که ابعاد آن از ایوان مداین بزرگتر است، از نظر حجم، فضا سازی، رفعت و عظمت یکی از شاهکارهای هنر معماری ایران شمرده می شود. پژوهشگرانی که این ایوان را مسجد جامع تاج الدین علیشاه پنداشته و معرفی کرده اند، تنها به روایات تاریخی استناد داشته اند، حال آنکه نگرش تحلیلی- انتقادی به متون تاریخی آشکار می سازد که وضعیت و ساختار کنونی ارک تبریز هرگز با توصیف مورخان و سیاحانی که مسجد علیشاه را دیده و توصیف کرده اند، همخوانی و هماهنگی ندارد.

ارک علیشاه کیمیا فکر بزرگ

این مقاله بر پایه نتایج کاوش های باستان شناسی، مطالعات تاریخ معماری اسلامی، رهیافت (approach) معماری و نیز بررسی انتقادی متون تاریخی نتیجه خواهد گرفت که بنای موسوم به ارک تبریز همان مسجد جامع علیشاه نیست.

کلید واژه: ارک تبریز، معماری ایلخانی، باستان شناسی، تاج الدین علیشاه، ایلخانان، مسجد علیشاه

دکتر سیدامیر منصوری، استاد گروه معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

دکتر بهرام آجورلو، دکتری باستان شناسی

نشریه هنرهای زیبا، زمستان ۱۳۸۲ , شماره  ۱۶ ; از صفحه ۵۷ تا صفحه ۶۸

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی بازشناسی ارک علیشاه تبریز و کاربرد اصلی آن (120 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, تاریخ شهر و شهرسازی, معماری, نشریه هنرهای زیبا 0نظرات توسط
iranian traditional housing flexiblity kimiafekre bozorg

مقاله شهرسازی الگویی برای تحلیل انعطاف پذیری در مسکن سنتی ایران

چکیده:

انعطاف پذیری یکی از مفاهیم کلیدی در الفبای شکل گیری معماری مسکونی ایران است که در صورت مطالعه عمیق می تواند به تدوین اصول طراحی مسکن امروز کمک نماید انعطاف پذیری وابسته به عوامل عملکردی اجتماعی روانی و اقتصادی است و در طول زمان با تغییر در نظام سکونتی خانواده بعد خانوار تغییر نیازهای فصلی و روزانه و تغییر فعالیت های اعضای خانواده به اصلی مهم تبدیل می شود.

هدف این مقاله پرداختن به موردی مشخص از مفاهیم طراحی مسکن سنتی ایران تدوین روشی برای مطالعه نظری انعطاف پذیری و تدوین معیارهای موثر در آن است تکیه اصلی مطالعه بر تدوین الگویی برای مطالعه مفاهیم نظری و تعمیق آن با مطالعه ای ژرفانگر و موردی است نتیجه مطالعه پیشنهاد ماتریسی دو بعدی است که یک وجه آن گونه ها و عوامل انعطاف پذیری شامل تنوع پذیر ی و تطبیق پذیری و تغییر پذیری و وجه دیگر آن سه مقیاس خرد و میانی و کلان خانه سنتی می باشد با استفاده از این الگو انعطاف پذیری عملکردی ساختاری و فضایی در عناصر ثابت نمیه ثابت و متغیر مقیاس های مختل فخانه قابل تحلیل است نتایج تچنین تحلیلی می تواند در تدوین اصول و ضوابط طراحی واحدها و مجموعه های مسکونی جدید به کار رود

iranian traditional housing flexiblity kimiafekre bozorg 2

کلیدواژگان: انعطاف پذیری؛ تطبیق پذیری؛ تغییر پذیری؛ تنوع پذیری؛ ضوابط طراحی؛ عناصر ثابت؛ فضای چند عملکردی؛ متغیر؛ مسکن؛ مسکن سنتی؛ نیمه ثابت

دکتر علیرضا عینی فر، استادیار گروه معماری پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

نشریه هنرهای زیبا، دوره ۱۳، شماره ۱۳، بهار ۱۳۸۲

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی الگویی برای تحلیل انعطاف پذیری در مسکن سنتی ایران (177 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, مسکن, معماری, نشریه هنرهای زیبا 0نظرات توسط
استفاده از مواد گیاهی در صنعت ساختمان مورد مطالعه نی

مقاله استفاده از مواد گیاهی در صنعت ساختمان مورد مطالعه نی

چکیده:

در سال های اخیر برای جلوگیری از اتلاف انرژی از یک طرف و کاهش خسارت های ناشی از زلزله از طرف دیگر در به کارگیری مصالح غیر سازه ای در ساختمان ها – دو ویژگی مهم سبکی و عایق حرارتی مد نظر می باشد. به همین دلیل کاربرد قطعات و صفحات ساخته شده از گچ – الیاف معدنی (پشم شیشه – پشم سنگ و…) مواد گیاهی – بتن گازی – پلی استایرن (یونولیت) و… علی رغم محدودیت های مختلف – توسعه یافته است.
در این مقاله سعی گردیده است ‘ خواص ‘ ویژگی ها و دامنه کاربرد مصالح ساختمانی تهیه شده از گیاه نی بررسی و ارزیابی گردد. در این مقاله با نشان دادن استفاده از نی بافته شده به دلیل مقاومت حرارتی‘ سبک وزن‘ قیمت ‘ راندمان و تولید در شرایط آب و هوایی مختلف ‘ بر امکان استفاده گسترده از آن در صنعت ساختمان و بر ضرورت مطالعات تکمیلی تاکید شده است.

sustailable biolding material kimiafekrbozorg

کلیدواژگان : سبکی؛ عایق حرارتی؛ عایق صوتی؛ مصالح ساختمانی؛ مواد گیاهی؛ نی

مهندس عزت اله تقی زاده قهی

نشریه هنرهای زیبا ، دوره ۱۷، شماره ۱۷، بهار ۱۳۸۳

کیمیا فکر بزرگ | دانلود استفاده از مواد گیاهی در صنعت ساختمان مورد مطالعه نی (53 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, مسکن, معماری, ملاحظات اقلیمی, نشریه هنرهای زیبا 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی نقش الگوهای شکلی و اجتماعی در ساماندهی فضاهای باز مجموعه های مسکونی (قیاس تجارب شهرسازی قرن بیستم و نمونه ایرانی کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی نقش الگوهای شکلی و اجتماعی در ساماندهی فضاهای باز مجموعه های مسکونی (قیاس تجارب شهرسازی قرن بیستم و نمونه ایرانی)

چکیده:

پژوهش حاضر به شناسایی الگوهای اجتماعی و شکلی در برنامه­ ریزی فضاهای باز مسکونی در نظریه­ ها و پروژه­ های شاخص شهرسازی قرن بیستم و قیاس آن با الگوهای بومی و معاصر کشور می­ پردازد. روش تحقیق مورد استفاده در این نوشتار تفسیری – تاریخی با رویکردی استنتاجی است. از نمونه­ های موردی نیز در تحلیل و ارائه مصادیق گونه­ شناسی استفاده شده است.

مقاله شهرسازی نقش الگوهای شکلی و اجتماعی در ساماندهی فضاهای باز مجموعه های مسکونی

از نظر شکلی در نظریه­ های اوایل قرن بیستم، ۴ گونه ساماندهی فضاهای باز شامل الگوهای «ساماندهی شبکه ­ای»، «خطی»، «مرکزی» و «مجموعه ­ای» قابل تشخیص هستند که در طول نیمه دوم قرن، به سمت الگوهای مجموعه ­ای تمایل بیشتری حاصل شده است. همچنین تلاش برای حذف سلسله مراتب اجتماعی، ایجاد برابری طبقاتی و مالکیت اشتراکی در فضاهای باز که در نیمه اول قرن مشهود بودند، جای خود را به پایداری اجتماعی، برابری اجتماعی و توجه توامان به فضاهای باز خصوصی و عمومی ­داده است. اما جریان معاصر ساخت و ساز در کشور، بیشتر ادامه راهبردهای آزموده ابتدای قرن هستند که عمدتاً از الگوه ای شبکه ­ای و مرکزی استفاده می­ نمایند و فاقد الگوی اجتماعی معینی  در طرح خود هستند. از اینرو با توجه به شرایط جهان کنونی و با عنایت به دستاوردهای بومی و اصول اعتقادی کشور، توجه به مفاهیم اجتماعی همچون سرمایه اجتماعی و تعاملات اجتماعی در کنار الگوهای مناسب سازماندهی فضای باز (مانند مجموعه ­ای) ضمن تفکیک و عرصه­ بندی مشخص عرصه­ های عمومی-خصوصی و سنجش اولویت های عمومی پیشنهاد شده است.

کلید واژه ها : فضای باز؛ مسکن؛ الگوی اجتماعی؛ ساماندهی؛ نظریه های شهرسازی

فرهنگ مظفر ، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

علی اسدپور، دکتری معماری دانشگاه علم و صنعت ایران

فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهری ، دوره ۱، شماره ۳، تابستان ۱۳۹۱

مقاله شهرسازی نقش الگوهای شکلی و اجتماعی در ساماندهی فضاهای باز مجموعه های مسکونی (قیاس تجارب شهرسازی قرن بیستم و نمونه ایرانی) (99 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اجتماعی، جمعیت، مشارکت, فصلنامه مطالعات شهری, فضای شهری, مسکن, معماری 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی مفهوم قلمرو در مجموعه های مسکونی - مطالعه مقایسه ای دو مجموعه مسکونی در سطح و ارتفاع در تهران  - کیمیافکر بزرگ_Page_01

مقاله شهرسازی مفهوم قلمرو در مجموعه های مسکونی مطالعه مقایسه‌ای دو مجموعۀ مسکونی در سطح و در ارتفاع در تهران

چکیده:

ساماندهی محیط زندگی با تعریف روشن عرصه‌های خصوصی و عمومی و ایجاد سلسله مراتب فضایی میسر می‌شود و عرصه‌های تعریف‌شده زندگی نیز، احساس تعلق به محیط را افزایش می‌دهد و به محیط‌های مسکونی هویت می‌بخشد. این مقاله مفهوم قلمرو را به‌منزله یکی از عوامل تأثیرگذار بر کیفیت ارتباط انسان با محیط مسکونی، موردتوجه قرار داده است.

برای این منظور، عوامل موثر بر مفهوم قلمرو در مجموعه‌های متداول مسکونی گسترده در سطح و ارتفاع تحلیل شده است. دو نمونه از این الگوهای سکونت در شهر تهران، شامل بخشی از شهرک اکباتان و شهرک غرب، برای آزمون نتایج انتخاب شده است. روش تحقیق کیفی و رویه عملی آن استفاده از پرسش‌نامه و تحلیل نقشه‌نگاری ذهنی است.

مقاله شهرسازی مفهوم قلمرو در مجموعه های مسکونی - مطالعه مقایسه ای دو مجموعه مسکونی در سطح و ارتفاع در تهران - کیمیافکر بزرگ_Page_09
مقاله شهرسازی مفهوم قلمرو در مجموعه های مسکونی – مطالعه مقایسه ای دو مجموعه مسکونی در سطح و ارتفاع در تهران – مقاله کیمیافکر بزرگ

نتایج حاصل از پیمایش نشان می‌دهد که درصورت تأمین خدمات و فضاهای سبز و فضاهای جمعی لازم، گسترش در سطح و ارتفاع، تاثیر چندانی در رضایت از قلمرو‌های اولیه، ثانویه و عمومی ندارد. در عین حال گسترش در ارتفاع و هماهنگی کالبدی بناها‌، ضمن ایجاد قلمرو عمومی و تقویت هویت محلی، قدرت قلمروهای ثانویه را کاهش می‌دهد. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد، محدوده قلمرو‌های طراحی‌شده بر قلمرو ذهنی ساکنان منطبق نیست و علاوه بر آن از نظر ساکنان نقش عوامل ادراکی-روانی، اجتماعی، جغرافیایی- فرهنگی بیش‌از دیگر عوامل ازجمله عامل کالبدی، در رضایت از قلمرو‌های مختلف مؤثر است.

کلیدواژه ها : شهرک اکباتان؛ شهرک غرب؛ فضای عمومی- خصوصی؛ قلمرو؛ مجموعه مسکونی

علیرضا عینی فر ، دانشیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

آزاده آقالطیفی ، دکتری معماری، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

نشریه هنرهای زیبا ، معماری و شهرسازی ، دوره ۳، شماره ۴۷، پاییز ۱۳۹۱، صفحه ۱۷-۲۸

مقاله شهرسازی مفهوم قلمرو در مجموعه های مسکونی مطالعه مقایسه‌ای دو مجموعۀ مسکونی در سطح و در ارتفاع در تهران (73 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, فضای شهری, مسکن, معماری, نشریه هنرهای زیبا 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی معیارهایی برای طراحی و ساخت بناهای بلند کیمیا فکر بزرگ_Page_01

مقاله شهرسازی معیارهایی برای طراحی و ساخت بناهای بلند کیمیا فکر بزرگ

چکیده:

هر چند طرح یک ساختمان بلند حاصل نهایی فرآیند پیچیده ای است که عناصر آن برهم تأثیر متقابل دارند و عوامل متعددی از جمله ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در آن مؤثرند، اما با رعایت اصول و معیارهای حاصل از پژوهش های بنیادی و کاربردی در زمینه طراحی معماری ، سازه و شهرسازی ( در صورتی که با تدوین و اجرای سیاست گذاری های لازم در سایر زمینه ها همراه گردد) می توان امکان استفاده مناسب و مطلوب از بناهای بلند را ایجاد نمود. به طور کلی با توجه به شرایط خاص قرن حاضر استفاده مناسب و البته مشروط از ساختمان های بلند را می توان راه حلی واقع گرایانه و مطلوب جهت اسکان مردم و تأمین سایر نیازهای مرتبط با فعالیت های اجتماعی و اقتصادی در شهرهای بزرگ دانست.
این تحقیق نشان می دهد ساختمان های بلند می توانند در شرایط مناسب به صورت مطلوبی جوابگوی نیازها و ضرورت های محیط باشند. ساختمان های بلند مرتبه علاوه بر استفاده برای هریک از کاربری های مسکونی ، تجاری و اداری می توانند به صورت مناسبی برای عملکردهای تلفیقی نیز مورد استفاده قرار گیرند و از آنها برای مرکزیت بخشیدن به ذفعالیت های مرتبط با یکدیگر استفاده نمود.
بر اساس این تحقیق بکارگیری فرم های ساده و منظم علاوه بر کمک به پایداری و ایستایی ساختمان، سبس افزایش ایمنی در بناهای بلند می گردد. وجود نظم و ترکیب مناسب با ساختمان های اطراف، تقارن ، تعادل و وحدت از عوامل مؤثر در ایجاد فرم و نمای بصری مطلوب بناهای بلند می باشند. برای ایجاد مقیاس انسانی و مطلوب نمودن فرم بنا می توان در فضای اطراف ساختامن با ایجاد عمق دید نسبت به ساختمان ارتباط مطلوبی بین فرم و بیننده بوجود آورد.

این تحقیق با استفاده از مطالعات نظری، بررسی و تحلیل تحقیقات انجام شده قبلی در این زمینه ، بررسی و نقد دیدگاه های مختلف ارائه شده در ارتباط با ساختمان های بلند ، مطالعات میدانی و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آن بر اساس شاخص های مورد مطالعه اعم از معماری ، سازه، شهرسازی، اقتصاد، ایمنی و میط زیست صورت گرفته است.

کلیدواژه ها : ارتفاع؛ تناسبات؛ توسعه شهری؛ ساختمان بلند؛ ضوابط معماری؛ فرم؛ کاربری؛ مقیاس انسانی

دکتر محمود گلابچی استادیار دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

نشریه هنرهای زیبا ، دوره ۹، شماره ۰، تابستان ۱۳۸۰

مقاله شهرسازی معیارهایی برای طراحی و ساخت بناهای بلند کیمیا فکر بزرگ (78 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, برنامه ریزی شهری, تراکم, توسعه شهری, طراحی شهری, معماری, نشریه هنرهای زیبا, کاربری زمین 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی مسکن خرمشهر از الگوی بومی تا ضوابط طراحی - کیمیا فکر بزرگ_Page_02

مقاله شهرسازی مسکن خرمشهر از الگوی بومی تا ضوابط طراحی – کیمیا فکر بزرگ

چکیده:

شیوه زندگی، که بر اساس فرهنگ و آداب و رسوم مردم ساکن یک شهر شکل گرفته، و الگوی سکونت بدست آمده از آن یکی از مبانی شکل‌گیری معماری مسکن بومی می‌باشد. مطالعه و تحلیل دقیق آن می‌تواند به تدوین اصول طراحی مسکن جدید متناسب با تغییر شیوه‌ی سکونت کمک نماید. شهر خرمشهر با توجه به تخریب‌های ناشی از جنگ و نوع بازسازی ناهماهنگ با فرهنگ و حتی اقلیم منطقه، نیاز به تدوین اصول و ضوابط طراحی جدید مسکن دارد.

این تحقیق مبتنی است بر مطالعاتی که توسط نگارنده قبل و بعد از جنگ انجام شده و می‌توان ادعا کردکه تنها اطلاعات تحلیلی است که از مسکن بومی خرمشهر بیادگار مانده است. لذا هدف اصلی مقاله پرداختن به نظام سکونت قبل از جنگ، بدست آوردن الگوی مناسب زندگی امروز با توجه به تغییر شیوه سکونت و تدوین اصول و معیارهای طراحی مسکن جدید در خرمشهر است.

مقاله شهرسازی مسکن خرمشهر از الگوی بومی تا ضوابط طراحی - مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ
مقاله شهرسازی مسکن خرمشهر از الگوی بومی تا ضوابط طراحی – مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ

نتیجه تحلیل‌های ارائه شده نشان می‌دهد اقلیم و فرهنگ از مهمترین عوامل تأثیرگذار در شکل‌گیری کالبد مسکن بومی خرمشهر می‌باشند. لذا عوامل نشأت‌گرفته از اقلیم و فرهنگ نظیر جهت‌گیری ساختمان‌ها، استفاده از حیاط مرکزی، مضیف، پاشویه و … هویت‌بخش مسکن بومی خرمشهر می‌باشند. استفاده از اصول و معیارهای حاصل از این دو عامل در تکمیل مراحل بازسازی باعث بازگرداندن روحیه و هویت به مسکن خرمشهر خواهد شد.

کلیدواژه ها: الگوی مسکن؛ سنت سکونت؛ ضوابط طراحی مسکن خرمشهر؛ مسکن بومی

صدیقه مسائلی ، استادیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

نشریه هنرهای زیبا، معماری و شهرسازی ، دوره ۳، شماره ۴۵، بهار ۱۳۹۱، صفحه ۶۳-۷۶

مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ | پیشرو در ارائه خدمات آموزشی شهرسازی در کشور

مقاله شهرسازی مسکن خرمشهر از الگوی بومی تا ضوابط طراحی - کیمیا فکر بزرگ (10 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, تاریخ شهر و شهرسازی, طراحی شهری, مسکن, معماری, نشریه هنرهای زیبا 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی شناخت و تحلیل کالبدی خانه های شهر نجف اشرف برای باززنده سازی بافت قدیم شهر - کیمیا فکر بزرگ_Page_01

مقاله شهرسازی شناخت و تحلیل کالبدی خانه های شهر نجف اشرف در جهت باززنده سازی بافت قدیم شهر – کیمیا فکر بزرگ

چکیده

معماری نجف که برای بیش از ۱۰۰۰ سال مرکز جهان تشیع به شمار می رفت، متاثر از دو محور، محدودیت های اقلیمی (اقلیم گرم و نیمه مرطوب و دمای بالا که در ماه های گرم به بش از ۶۰ درجه می رسد) و شکل خاص زندگی طلاب بود. با آزادی دوباره شیعه در عراق، رونقی با شتاب در تحرک حوزه علمیه این شهر- که در حوزه نفوذی به اندازه کل سطح شهر قدیم نجف است- به چشم می خورد که امید زنده شدن مجدد خانه های تاریخی متروک را بیدار می کند.

در این مقاله مطالعه ای کالبدی بر روی چند خانه با ارزش بافت انجام گرفته که حاصل ان ارائه الگوهای معماری مسکونی نجف (درجهت شناختی بهتر برای احیایی هماهنگ تر با بنای موجود) است: ۱٫ سرداب ها ۲٫ مشربیه ۳٫ ایوان های رفیع ۴٫ سطح اشغال کم خانه ها ۵٫ تزئینات آجرکاری. تشابه و تقارب این الگوها با نمونه های مشابه در مرزهای سیاسی ایران امروز، نشانگر این است که معماری نجف جواب هوشمندانه معماری ایرانی به شرایط خاص این شهر است. طلاب از سراسر جهان تشیع به نجف رو خواهد کرد؛ با احیای خانه های تاریخی به عنوان مسکن طلاب، می توان علاوه بر حفظ این میراث ارزشمند، طلاب را نیز در فضای بسیار غنی تر از آنچه امروز به عنوان مدرسه ساخته می شود، ساکن کرد.

مقاله شهرسازی شناخت و تحلیل کالبدی خانه های شهر نجف اشرف برای باززنده سازی بافت قدیم شهر - کیمیا فکر بزرگ_Page_09
مقاله شهرسازی شناخت و تحلیل کالبدی خانه های شهر نجف اشرف برای باززنده سازی بافت قدیم شهر – مقاله کیمیا فکر بزرگ

واژگان کلیدی: محدودیت های اقلیمی، سرداب، ایوان، الگوهای زندگی طلاب.

سجاد مؤذن کارشناس ارشد مرمت و احیاء بناها و بافت های تاریخی و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی جندی شاپور

نشریه هنرهای زیبا/شماره ۴۶/تابستان ۱۳۹۰

 

مقاله شهرسازی شناخت و تحلیل کالبدی خانه های شهر نجف اشرف در جهت باززنده سازی بافت قدیم شهر (42 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, بافت فرسوده ، نوسازی بهسازی ، مرمت, مسکن, معماری, ملاحظات اقلیمی, نشریه هنرهای زیبا 0نظرات توسط