مسکن

بررسی تطبیقی جمعیت خانوار سکونت و شهرگرایی ایران کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی بررسی تطبیقی دگرگونی جمعیت خانوار سکونت و شهرگرایی ایران فرانسه رمانی

چکیده:

این مقاله به مقایسه تطبیقی دگرگونی های جمعیت شهرنشینی خانوار و سکونت در ایران فرانسه و رومانی پرداخته و تحت سرفصل های یکسان تحولات فوق را مود مداقه و تحلیل قرار می دهد. بررسی حاضر نشان می دهد که گذار به جامعه مدرن که با غلبه شهرنشینی تغییر در ابعاد خانوار و ترکیب آن تغییر شرایط سکونت و مسکن تغییر ویژگی های سکونتگاه ها تغییر الگوهای استفاده از مسکن تغییر در نیازهای خانوار و به ویژه با رویکرد عقلایی به امر تامین مسکن همراه است به درجات مختلف در همه کشورهایی که تجربه مدرنیته را طی کرده و می کنند قابل مشاهده است گرچه قرارگیری در سطوح مختلف تجربه گذار شرایط مختلف اقتصادی اجتماعی و فرهنگی سنت ها و شیوه های سکونت و استفاده از مسکن همگی در تعیین خصوصیات مسکن و نحوه برخورد به آن تاثیر می گذارند.

خلاصه ای از بررسی های مقایسه ای فوق محتوای مقاله حاضر را تشکیل می دهد. در این گفتار تلاش شده تا دگرگونی های ناشی از مدرنیزاسیون در خانوار مسکن و شهر در سه کشور فوق که در سطوح مختلفی از تجربه مدرنیته قرار دارند نشان داده شود.

کلیدواژگان: جمعیت؛ خانوار؛ سکونت؛ شهرنشینی؛ مدرنیته؛ مسکن

دکتر سید محسن حبیبی، استاد شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

دکتر زهرا اهری، استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر

نشریه هنرهای زیبا، دوره ۱۹، شماره ۱۹، پاییز ۱۳۸۳

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی بررسی تطبیقی دگرگونی جمعیت خانوار سکونت و شهرگرایی ایران فرانسه رمانی (228 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اجتماعی، جمعیت، مشارکت, ارزیابی ، آسیب شناسی, دکتر سید محسن حبیبی, مسکن, نشریه هنرهای زیبا, پارادایم شهرسازی 0نظرات توسط
الگوی حرکت سایه و طراحی سایت کیمیا فکر بزرگ

مقاله الگوی حرکت سایه و طراحی سایت

چکیده:

یکی از نکات قابل توجه در خصوص صرفه جویی در مصرف انرژی در رابطه با طراحی سایت و مجموعه های مسکونی، بررسی مسیر حرکت سایه بناها و تأثیری آن بر بناهای مجاور در یک مجموعه می باشد. دست یابی به آفتاب زمستانی و پرهیز از آن در تابستان در طراحی مجموعه های ساختمانی در یک سایت از جمله مواردی است که در طراحی اقلیمی باید به آن توجه ویژه ای مبذول داشت.
طراحی اقلیمی و بهره مندی از مواهب طبیعی چون انرژی خورشیدی میسر نخواهد بود مگر اینکه این امکان در طراحی سایت فراهم شود.
در این مقاله روش محاسبه و ترسیم الگوی سایه تک بنا با توجه به توپوگرافی زمین در عرض های جغرافیایی مختلف و همچنین اصول طراحی سایت بر مبنای بهره مندی عادلانه بناها از نور خورشید ارایه شده است.
مقاله الگوی حرکت سایه در طراحی سایت کیمیا فکر بزرگ
دکتر زهرا قیابکلو
نشریه هنرهای زیبا، پاییز ۱۳۸۲ , شماره  ۱۵ ; از صفحه ۵۸ تا صفحه ۶۸

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله الگوی حرکت سایه و طراحی سایت (301 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, مسکن, ملاحظات اقلیمی, نشریه هنرهای زیبا 0نظرات توسط
iranian traditional housing flexiblity kimiafekre bozorg

مقاله شهرسازی الگویی برای تحلیل انعطاف پذیری در مسکن سنتی ایران

چکیده:

انعطاف پذیری یکی از مفاهیم کلیدی در الفبای شکل گیری معماری مسکونی ایران است که در صورت مطالعه عمیق می تواند به تدوین اصول طراحی مسکن امروز کمک نماید انعطاف پذیری وابسته به عوامل عملکردی اجتماعی روانی و اقتصادی است و در طول زمان با تغییر در نظام سکونتی خانواده بعد خانوار تغییر نیازهای فصلی و روزانه و تغییر فعالیت های اعضای خانواده به اصلی مهم تبدیل می شود.

هدف این مقاله پرداختن به موردی مشخص از مفاهیم طراحی مسکن سنتی ایران تدوین روشی برای مطالعه نظری انعطاف پذیری و تدوین معیارهای موثر در آن است تکیه اصلی مطالعه بر تدوین الگویی برای مطالعه مفاهیم نظری و تعمیق آن با مطالعه ای ژرفانگر و موردی است نتیجه مطالعه پیشنهاد ماتریسی دو بعدی است که یک وجه آن گونه ها و عوامل انعطاف پذیری شامل تنوع پذیر ی و تطبیق پذیری و تغییر پذیری و وجه دیگر آن سه مقیاس خرد و میانی و کلان خانه سنتی می باشد با استفاده از این الگو انعطاف پذیری عملکردی ساختاری و فضایی در عناصر ثابت نمیه ثابت و متغیر مقیاس های مختل فخانه قابل تحلیل است نتایج تچنین تحلیلی می تواند در تدوین اصول و ضوابط طراحی واحدها و مجموعه های مسکونی جدید به کار رود

iranian traditional housing flexiblity kimiafekre bozorg 2

کلیدواژگان: انعطاف پذیری؛ تطبیق پذیری؛ تغییر پذیری؛ تنوع پذیری؛ ضوابط طراحی؛ عناصر ثابت؛ فضای چند عملکردی؛ متغیر؛ مسکن؛ مسکن سنتی؛ نیمه ثابت

دکتر علیرضا عینی فر، استادیار گروه معماری پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

نشریه هنرهای زیبا، دوره ۱۳، شماره ۱۳، بهار ۱۳۸۲

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی الگویی برای تحلیل انعطاف پذیری در مسکن سنتی ایران (177 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, مسکن, معماری, نشریه هنرهای زیبا 0نظرات توسط
استفاده از مواد گیاهی در صنعت ساختمان مورد مطالعه نی

مقاله استفاده از مواد گیاهی در صنعت ساختمان مورد مطالعه نی

چکیده:

در سال های اخیر برای جلوگیری از اتلاف انرژی از یک طرف و کاهش خسارت های ناشی از زلزله از طرف دیگر در به کارگیری مصالح غیر سازه ای در ساختمان ها – دو ویژگی مهم سبکی و عایق حرارتی مد نظر می باشد. به همین دلیل کاربرد قطعات و صفحات ساخته شده از گچ – الیاف معدنی (پشم شیشه – پشم سنگ و…) مواد گیاهی – بتن گازی – پلی استایرن (یونولیت) و… علی رغم محدودیت های مختلف – توسعه یافته است.
در این مقاله سعی گردیده است ‘ خواص ‘ ویژگی ها و دامنه کاربرد مصالح ساختمانی تهیه شده از گیاه نی بررسی و ارزیابی گردد. در این مقاله با نشان دادن استفاده از نی بافته شده به دلیل مقاومت حرارتی‘ سبک وزن‘ قیمت ‘ راندمان و تولید در شرایط آب و هوایی مختلف ‘ بر امکان استفاده گسترده از آن در صنعت ساختمان و بر ضرورت مطالعات تکمیلی تاکید شده است.

sustailable biolding material kimiafekrbozorg

کلیدواژگان : سبکی؛ عایق حرارتی؛ عایق صوتی؛ مصالح ساختمانی؛ مواد گیاهی؛ نی

مهندس عزت اله تقی زاده قهی

نشریه هنرهای زیبا ، دوره ۱۷، شماره ۱۷، بهار ۱۳۸۳

کیمیا فکر بزرگ | دانلود استفاده از مواد گیاهی در صنعت ساختمان مورد مطالعه نی (53 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, مسکن, معماری, ملاحظات اقلیمی, نشریه هنرهای زیبا 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی بررسی شاخص های مسکن غیررسمی در ایران نمونه موردی محله شیخ آباد قم کیمیا فکر بزرگ_Page_01

مقاله شهرسازی بررسی شاخص های مسکن غیر رسمی در ایران نمونه موردی محله شیخ آباد قم

چکیده :

اسکان غیررسمی در ایران مانند بسیاری از دیگر کشورهای جهان، پدیده ای روبه رشد می باشد که شهرهای کشور را با مسایل جدیدی روبرو ساخته است. شهر قم نیز به عنوان یکی از شهرهای بزرگ کشور می باشد که پدیده اسکان غیررسمی مواجه است. از جمله سکونتگاه های غیررسمی در شهر قم، محله شیخ آباد است که در این مقاله به بررسی آسیب شناسی کالبدی آن پرداخته می شود.

یکی از مشکلات و درحقیقت نماد اسکان غیررسمی، است. در اغلب موارد نوع مسکن یکی از نشانگرهای کلیدی برای آسیب های فضایی شهر محسوب می شود. هدف از بررسی حاضر شناخت شرایط و ویژگی های مسکن غیررسمی بوده تا بتوان از طریق بررسی دقیق آن پتانسیل های اسکان غیررسمی در تامین مسکن که از اساسی ترین نیازهای جوامع انسانی است شناسایی و زمینه های کاهش آسیب های کالبدی- اجتماعی مشخص گردد.

مقاله شهرسازی بررسی شاخص های مسکن غیر رسمی در ایران نمونه موردی محله شیخ آباد قم کیمیا فکر بزرگ

بنابراین در این مقاله با استفاده از روش تطبیقی به مقایسه شاخص های مسکن در محله شیخ آباد و شهر قم و سکونتگاه های غیررسمی در برخی دیگر کشورهای جهان سوم پرداخته شده است.

نتایج نشان می دهد که شاخص های مسکن غیر رسمی در محله شیخ آباد شرایط نامساعد و ناهنجاری نسبت به شهر قم دارد لیکن اسکان غیررسمی در ایران در مقایسه با اسکان غیررسمی در دیگر کشورهای درحال رشد به ویژه در زمینه برخورداری از خدمات اساسی دارای شرایط مساعدتری است.

کلید واژه: آسیب شناسی، اسکان غیررسمی، شاخص های کمی و کیفی مسکن

حسین حاتمی نژاد استادیار دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

فرانک سیف الدینی دانشیار دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

محمد میره دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران

پژوهشهای جغرافیایی  زمستان ۱۳۸۵ , دوره  ۳۸ , شماره  ۵۸ ; از صفحه ۱۲۹ تا صفحه ۱۴۵ .

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی بررسی شاخص های مسکن غیررسمی در ایران نمونه موردی محله شیخ آباد قم (78 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اسکان غیر رسمی, دکتر حسین حاتمی نژاد, محله, مسکن, پژوهش های جغرافیایی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی تخمین تابغ تقاضای مسکن با استفاده از روش رگرسیون داده های پانل کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی تخمین تابع تقاضای مسکن با استفاده از روش رگرسیون داده های پانل

چکیده:

برای بسیاری از خانوارها مفهوم مسکن چیزی بیشتر از یک سر پناه است. برای این گونه خانوارها احتمالاً مسکن مهمترین دارایی در سبد مالی آنها است. این وضعیت به گونه ای است که مسکن در بیشتر کشورهای صنعتی به عنوان مهمترین جزء تشکیل دهنده ثروت شخصی محسوب میشود. با عنایت به گران بودن هزینه خدمات در این بخش، خدمات مسکن از جمله هزینه های عمده خانوار به حساب می آید. قیمت مسکن از مهمترین علائق صاحبان املاک، بانکها، سیاستگذاران و نیز مالکان واحدهای مسکونی است.
بنابراین، تغییرات قیمت آن برای خانوارها، بنگاه های تولیدکننده مسکن و نیز برای دولت مهم است. نوسانات قیمت در این عرصه، شرایط جوامع را به لحاظ اقتصادی -اجتماعی تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین، برآورد قیمت واحدهای مسکونی و تعیین عوامل تأثیرگذار در این حوزه به حل برخی از مشکلات پیرامون موضوع مسکن کمک خواهد کرد و به طور مسلم امر سیاستگذاری در این عرصه را تسهیل می کند.

مقاله شهرسازی تخمین تابغ تقاضای مسکن با استفاده از روش رگرسیون داده های پانل کیمیا فکر بزرگ شهرسازی

در این مطالعه با استفاده از روش تابع قیمت هدانیک تقاضای مسکن شهرهای غرب استان مازندران و عوامل موثر بر قیمت مسکن در این شهرها بررسی شده است. جامعه آماری این مطالعه مجتمع های مسکونی بیشاز دو واحد مسکونی را در بر میگیرد که توسط یک تابع لگاریتمی دو طرفه و با استفاده از روش اقتصاد سنجی پانل برآورد میگردد.

بر اساس نتایج ناشی از تخمین، مساحت (زیر بنا) و لوکس بودن واحد مسکونی به صورت مثبت و فاصله تا مرکز شهر به صورت منفی قیمت واحدهای مسکونی را متاثر میکنند و تعداد واحدهای مسکونی در هر مجتمع قیمت واحدهای مسکونی را تحت تاثیر قرار نداده و اصلی ترین عامل موثر به قیمت واحدهای مسکونی مساحت منزل مسکونی است.

کلمات کلیدی: ادغام داده های مقطعی، داده های سری زمانی، تابع قیمت هدانیک

سید فخرالدین فخرحسینی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
الهام فاضلی ویسری عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی – سال دوم – شماره پنجم – بھار ١٣٩۲

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی تخمین تابغ تقاضای مسکن با استفاده از روش رگرسیون داده های پانل (10 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اقتصاد شهری, فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی, مسکن 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی نقش عوارض شهرداری بر قیمت مسکن در شهر مشهد کیمیا فکر بزرگ_Page_1

مقاله شهرسازی نقش عوارض شهرداری بر قیمت مسکن در شهر مشهد

چکیده:

در این پژوهش با ماهیت توصیفی- تحلیلی، نقش عوارض شهرداری با تاکید بر عوارض واگذاری امتیاز تراکم مازاد در قیمت مسکن بررسی شده است. قلمروی مطالعاتی تحقیق حاضر، منطقه۱۱ شهرداری مشهد می­باشد. اطلاعات و داده­ های مورد نیاز این پژوهش از طریق مطالعه منابع اسنادی، اخذ اطلاعات از شهرداری منطقه، سایت­ها و مراکز مربوط به املاک و مستغلات، سامانه سیستم یکپارچه شهرسازی شهر مشهد و برداشت­های میدانی و نمونه ­گیری از منطقه (۲۵۰ نمونه) به دست آمده و با استفاده از نرم ­افزار SPSS و با مدل رگرسیونی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

 housing price in mashhad kimiafekr e bozorg

نتایج نشان می­دهد که واگذاری تراکم مازاد در شکل کنونی، میانگین سهم عوارض شهرداری را در هزینه تولید واحدهای جدید مسکونی به میزان ۱۰درصد افزایش می­دهد. ضریب همبستگی پیرسون (۸۸۲/۰=r)، فرض مورد آزمون را مبنی بر وجود یک رابطه مستقیم و معنادار بین قیمت مسکن و عوارض شهرداری، در شرایط واگذاری امتیاز تراکم مازاد، تایید می­کند و براین اساس پیشنهاد می ­شود که نظام درآمدی شهرداری­ اصلاح و برپایه­ منابع درآمدی پایدار قرار گیرد و سهم عوارض بر تولید مسکن کاهش و به سمت عوارض بر مصرف مسکن روی آورده شود.

واژه های کلیدی: ارزش افزوده؛ تراکم مازاد؛ عوارض شهرداری؛ قیمت مسکن

نشریه مطالعات شهری دوره ۱، شماره ۳، تابستان ۱۳۹۱، صفحه ۴۴-۴۹

محمدرحیم رهنماء دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه فردوسی مشهد
شهرزاد قلیزاده سرابی- کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه فردوسی مشهد

مقاله شهرسازی نقش عوارض شهرداری بر قیمت مسکن در شهر مشهد | کیمیا فکر بزرگ (54 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اقتصاد شهری, برنامه ریزی شهری, تراکم, فصلنامه مطالعات شهری, مسکن 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی نقش الگوهای شکلی و اجتماعی در ساماندهی فضاهای باز مجموعه های مسکونی (قیاس تجارب شهرسازی قرن بیستم و نمونه ایرانی کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی نقش الگوهای شکلی و اجتماعی در ساماندهی فضاهای باز مجموعه های مسکونی (قیاس تجارب شهرسازی قرن بیستم و نمونه ایرانی)

چکیده:

پژوهش حاضر به شناسایی الگوهای اجتماعی و شکلی در برنامه­ ریزی فضاهای باز مسکونی در نظریه­ ها و پروژه­ های شاخص شهرسازی قرن بیستم و قیاس آن با الگوهای بومی و معاصر کشور می­ پردازد. روش تحقیق مورد استفاده در این نوشتار تفسیری – تاریخی با رویکردی استنتاجی است. از نمونه­ های موردی نیز در تحلیل و ارائه مصادیق گونه­ شناسی استفاده شده است.

مقاله شهرسازی نقش الگوهای شکلی و اجتماعی در ساماندهی فضاهای باز مجموعه های مسکونی

از نظر شکلی در نظریه­ های اوایل قرن بیستم، ۴ گونه ساماندهی فضاهای باز شامل الگوهای «ساماندهی شبکه ­ای»، «خطی»، «مرکزی» و «مجموعه ­ای» قابل تشخیص هستند که در طول نیمه دوم قرن، به سمت الگوهای مجموعه ­ای تمایل بیشتری حاصل شده است. همچنین تلاش برای حذف سلسله مراتب اجتماعی، ایجاد برابری طبقاتی و مالکیت اشتراکی در فضاهای باز که در نیمه اول قرن مشهود بودند، جای خود را به پایداری اجتماعی، برابری اجتماعی و توجه توامان به فضاهای باز خصوصی و عمومی ­داده است. اما جریان معاصر ساخت و ساز در کشور، بیشتر ادامه راهبردهای آزموده ابتدای قرن هستند که عمدتاً از الگوه ای شبکه ­ای و مرکزی استفاده می­ نمایند و فاقد الگوی اجتماعی معینی  در طرح خود هستند. از اینرو با توجه به شرایط جهان کنونی و با عنایت به دستاوردهای بومی و اصول اعتقادی کشور، توجه به مفاهیم اجتماعی همچون سرمایه اجتماعی و تعاملات اجتماعی در کنار الگوهای مناسب سازماندهی فضای باز (مانند مجموعه ­ای) ضمن تفکیک و عرصه­ بندی مشخص عرصه­ های عمومی-خصوصی و سنجش اولویت های عمومی پیشنهاد شده است.

کلید واژه ها : فضای باز؛ مسکن؛ الگوی اجتماعی؛ ساماندهی؛ نظریه های شهرسازی

فرهنگ مظفر ، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

علی اسدپور، دکتری معماری دانشگاه علم و صنعت ایران

فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهری ، دوره ۱، شماره ۳، تابستان ۱۳۹۱

مقاله شهرسازی نقش الگوهای شکلی و اجتماعی در ساماندهی فضاهای باز مجموعه های مسکونی (قیاس تجارب شهرسازی قرن بیستم و نمونه ایرانی) (99 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اجتماعی، جمعیت، مشارکت, فصلنامه مطالعات شهری, فضای شهری, مسکن, معماری 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی مفهوم قلمرو در مجموعه های مسکونی - مطالعه مقایسه ای دو مجموعه مسکونی در سطح و ارتفاع در تهران  - کیمیافکر بزرگ_Page_01

مقاله شهرسازی مفهوم قلمرو در مجموعه های مسکونی مطالعه مقایسه‌ای دو مجموعۀ مسکونی در سطح و در ارتفاع در تهران

چکیده:

ساماندهی محیط زندگی با تعریف روشن عرصه‌های خصوصی و عمومی و ایجاد سلسله مراتب فضایی میسر می‌شود و عرصه‌های تعریف‌شده زندگی نیز، احساس تعلق به محیط را افزایش می‌دهد و به محیط‌های مسکونی هویت می‌بخشد. این مقاله مفهوم قلمرو را به‌منزله یکی از عوامل تأثیرگذار بر کیفیت ارتباط انسان با محیط مسکونی، موردتوجه قرار داده است.

برای این منظور، عوامل موثر بر مفهوم قلمرو در مجموعه‌های متداول مسکونی گسترده در سطح و ارتفاع تحلیل شده است. دو نمونه از این الگوهای سکونت در شهر تهران، شامل بخشی از شهرک اکباتان و شهرک غرب، برای آزمون نتایج انتخاب شده است. روش تحقیق کیفی و رویه عملی آن استفاده از پرسش‌نامه و تحلیل نقشه‌نگاری ذهنی است.

مقاله شهرسازی مفهوم قلمرو در مجموعه های مسکونی - مطالعه مقایسه ای دو مجموعه مسکونی در سطح و ارتفاع در تهران - کیمیافکر بزرگ_Page_09
مقاله شهرسازی مفهوم قلمرو در مجموعه های مسکونی – مطالعه مقایسه ای دو مجموعه مسکونی در سطح و ارتفاع در تهران – مقاله کیمیافکر بزرگ

نتایج حاصل از پیمایش نشان می‌دهد که درصورت تأمین خدمات و فضاهای سبز و فضاهای جمعی لازم، گسترش در سطح و ارتفاع، تاثیر چندانی در رضایت از قلمرو‌های اولیه، ثانویه و عمومی ندارد. در عین حال گسترش در ارتفاع و هماهنگی کالبدی بناها‌، ضمن ایجاد قلمرو عمومی و تقویت هویت محلی، قدرت قلمروهای ثانویه را کاهش می‌دهد. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد، محدوده قلمرو‌های طراحی‌شده بر قلمرو ذهنی ساکنان منطبق نیست و علاوه بر آن از نظر ساکنان نقش عوامل ادراکی-روانی، اجتماعی، جغرافیایی- فرهنگی بیش‌از دیگر عوامل ازجمله عامل کالبدی، در رضایت از قلمرو‌های مختلف مؤثر است.

کلیدواژه ها : شهرک اکباتان؛ شهرک غرب؛ فضای عمومی- خصوصی؛ قلمرو؛ مجموعه مسکونی

علیرضا عینی فر ، دانشیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

آزاده آقالطیفی ، دکتری معماری، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

نشریه هنرهای زیبا ، معماری و شهرسازی ، دوره ۳، شماره ۴۷، پاییز ۱۳۹۱، صفحه ۱۷-۲۸

مقاله شهرسازی مفهوم قلمرو در مجموعه های مسکونی مطالعه مقایسه‌ای دو مجموعۀ مسکونی در سطح و در ارتفاع در تهران (73 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, فضای شهری, مسکن, معماری, نشریه هنرهای زیبا 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی مسکن خرمشهر از الگوی بومی تا ضوابط طراحی - کیمیا فکر بزرگ_Page_02

مقاله شهرسازی مسکن خرمشهر از الگوی بومی تا ضوابط طراحی – کیمیا فکر بزرگ

چکیده:

شیوه زندگی، که بر اساس فرهنگ و آداب و رسوم مردم ساکن یک شهر شکل گرفته، و الگوی سکونت بدست آمده از آن یکی از مبانی شکل‌گیری معماری مسکن بومی می‌باشد. مطالعه و تحلیل دقیق آن می‌تواند به تدوین اصول طراحی مسکن جدید متناسب با تغییر شیوه‌ی سکونت کمک نماید. شهر خرمشهر با توجه به تخریب‌های ناشی از جنگ و نوع بازسازی ناهماهنگ با فرهنگ و حتی اقلیم منطقه، نیاز به تدوین اصول و ضوابط طراحی جدید مسکن دارد.

این تحقیق مبتنی است بر مطالعاتی که توسط نگارنده قبل و بعد از جنگ انجام شده و می‌توان ادعا کردکه تنها اطلاعات تحلیلی است که از مسکن بومی خرمشهر بیادگار مانده است. لذا هدف اصلی مقاله پرداختن به نظام سکونت قبل از جنگ، بدست آوردن الگوی مناسب زندگی امروز با توجه به تغییر شیوه سکونت و تدوین اصول و معیارهای طراحی مسکن جدید در خرمشهر است.

مقاله شهرسازی مسکن خرمشهر از الگوی بومی تا ضوابط طراحی - مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ
مقاله شهرسازی مسکن خرمشهر از الگوی بومی تا ضوابط طراحی – مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ

نتیجه تحلیل‌های ارائه شده نشان می‌دهد اقلیم و فرهنگ از مهمترین عوامل تأثیرگذار در شکل‌گیری کالبد مسکن بومی خرمشهر می‌باشند. لذا عوامل نشأت‌گرفته از اقلیم و فرهنگ نظیر جهت‌گیری ساختمان‌ها، استفاده از حیاط مرکزی، مضیف، پاشویه و … هویت‌بخش مسکن بومی خرمشهر می‌باشند. استفاده از اصول و معیارهای حاصل از این دو عامل در تکمیل مراحل بازسازی باعث بازگرداندن روحیه و هویت به مسکن خرمشهر خواهد شد.

کلیدواژه ها: الگوی مسکن؛ سنت سکونت؛ ضوابط طراحی مسکن خرمشهر؛ مسکن بومی

صدیقه مسائلی ، استادیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

نشریه هنرهای زیبا، معماری و شهرسازی ، دوره ۳، شماره ۴۵، بهار ۱۳۹۱، صفحه ۶۳-۷۶

مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ | پیشرو در ارائه خدمات آموزشی شهرسازی در کشور

مقاله شهرسازی مسکن خرمشهر از الگوی بومی تا ضوابط طراحی - کیمیا فکر بزرگ (10 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, تاریخ شهر و شهرسازی, طراحی شهری, مسکن, معماری, نشریه هنرهای زیبا 0نظرات توسط