شهر سالم ، توسعه پایدار ، زیست محیطی

امکان سنجی واگذاری مدیریت محیط طیست شهر به شهرداری ها کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی امکان سنجی واگذاری مدیریت محیط زیست شهر به شهرداریها (نمونه موردی شهر تهران)

چکیده:

شهر تهران با مشکلات زیست محیطی فراوانی روبرو است که یکی  از مهمترین آنها آلودگی­های زیست محیطی است. سازمان­هایی که مسئولیت مدیریت محیط زیست شهر را بر عهده دارند متعددند و ناهماهنگی بین آنها از عوامل بروز مشکلات زیست محیطی شهر تهران به حساب می آید.

در پژوهش حاضر سعی شده با بررسی امکان واگذاری مدیریت محیط زیست شهر تهران به شهرداری، راهکارهایی جهت انسجام و یکپارچگی مدیریت محیط زیست شهر ارائه­ گردد. بر این اساس با استفاده از روش پژوهشی نظریه مبنایی ، از طریق مطالعه­ اسناد و مصاحبه با مسئولان و صاحب نظران این امر، مسئله­ مدیریت محیط زیست شهر تهران در قالب ۵ وظیفه­ مدیریتی شامل: برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت، کنترل و تأمین منابع ، مورد کنکاش قرار گرفته و در قالب یک مدل پارادایمی، شرایط، راهبردها و پیامدهای حاصل از پدیده­ ظهور یافته ارائه می گردد.

امکان سنجی واگذاری مدیریت محیط طیست شهر به شهرداری ها کیمیا فکر بزرگ ۱

نتایج حاصل از جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که امکان واگذاری جامع و کامل مدیریت محیط زیست به شهرداری  وجود ندارد. اما از سوی دیگر می­توان به شکلی نسبی وظایف مدیریتی ذکر شده را به شهرداری واگذار نمود و با همکاری سایر سازمان­های ذیربط به صورت یکپارچه به مدیریت زیست محیطی شهر پرداخت. همچنین برای توانمند سازی شهرداری در انجام وظایف محول­شده لازم است تا ظرفیت سازی هایی در سه حیطه­ ساختاری، قانونی و فرهنگی در سازمان شهرداری انجام شود.

کلیدواژگان : مدیریت شهری یکپارچه؛ مدیریت محیط زیست شهری؛ شهرداری؛ روش نظریه مبنایی

غلامرضا کاظمیان، مرضیه شاه محمدی

مطالعات شهری،  مقاله ۳، دوره ۱، شماره ۳، تابستان ۱۳۹۱، صفحه ۲۴-۳۳

کیمیا فکر بزرگ | دانلود امکان سنجی واگذاری مدیریت محیط زیست شهر به شهرداریها (نمونه موردی شهر تهران) (379 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, ارزیابی ، آسیب شناسی, برنامه ریزی شهری, شهر سالم ، توسعه پایدار ، زیست محیطی, فصلنامه مطالعات شهری, مدیریت شهری 0نظرات توسط
promotiing pedestrian environment kimia fekre bozorg

مقاله شهرسازی افزایش قابلیت پیاده مداری، گامی به سوی شهری انسانی تر

چکیده:

شهرها در گذشته از قابلیت پیاده مداری بالایی برخوردار بوده و پیاده روی به عنوان اصلی ترین الگوی جابجایی مردم در داخل کانون های زیستی به دلیل کم هزینه بودن یا در دسترس بودن آسان برای کلیه اقشار جامعه به شمار می رفت که به دنبال انقلاب صنعتی و سلطه اتومبیل در شهرها موضوع عابر پیاده به فراموشی سپرده شد. به دنبال آلودگی هوا،‌ سیاست کاهش استفاده از وسایل نقلیه شخصی و کاهش سوخت فسیلی، رویکرد برنامه ریزی شهری در چند دهه اخیر در جهت احیای مقوله امکان افزایش قابلیت پیاده مداری در شهرها شکل گرفت.

شهرها در گذشته از قابلیت پیاده مداری بالایی برخوردار بوده و پیاده روی به عنوان اصلی ترین الگوی جابجایی مردم در داخل کانون های زیستی به دلیل کم هزینه بودن یا در دسترس بودن آسان برای کلیه اقشار جامعه به شمار می رفت که به دنبال انقلاب صنعتی و سلطه اتومبیل در شهرها موضوع عابر پیاده به فراموشی سپرده شد. به دنبال آلودگی هوا،‌ سیاست کاهش استفاده از وسایل نقلیه شخصی و کاهش سوخت فسیلی، رویکرد برنامه ریزی شهری در چند دهه اخیر در جهت احیای مقوله امکان افزایش قابلیت پیاده مداری در شهرها شکل گرفت.
مقاله حاضر که حاصل مروری بر ادبیات مرتبط رساله تحقیق دکترای نگارنده می باشد با هدف بررسی و شناخت بیشتر موضوع افزایش قابلیت پیاده مداری در شهرها با استفاده از تجارب جهانی بوده که ضمن معرفی متدلوژی تحقیق، جایگاه عملکردی خیابان به عنوان عنصر بارز فضای شهری، به طرح دیدگاه های مختلف در ارتباط با چگونگی استفاده از خیابان در جهان می پردازد و در این رهگذر به طور خلاصه معیارهای موثر در جهت افزایش قابلیت پیاده مداری که در اسناد طرح جامع پیاده، در چهارده شهر دنیا در اروپا و آمریکا آمده است، اشاره دارد و ضمن دسته بندی این معیارها، شاخص های بی شماری را برای ارزیابی قابلیت پیاده مداری در شهر پیشنهاد می نماید تا امکان حضور هر چه بیشتر مردم در فضای شهری را فراهم آورد.

کلید واژه: فضای شهری، خیابان، قابلیت پیاده مداری، طرح جامع عابر پیاده، عابر پیاده

سید محمد مهدی معینی ، دکتری شهرسازی دانشگاه نیوکسل انگلستان

نشریه  هنرهای زیبا  پاییز ۱۳۸۵  شماره  ۲۷ از صفحه ۵ تا صفحه ۱۶ .

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی افزایش قابلیت پیاده مداری، گامی به سوی شهری انسانی تر (247 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اجتماعی، جمعیت، مشارکت, حمل و نقل و شبکه معابر, شهر سالم ، توسعه پایدار ، زیست محیطی, طراحی شهری, فضای شهری, نشریه هنرهای زیبا 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی نقش فقر اجتماعی و اقتصاد روستایی بر تخریب محیط زیست کیمیا فکر بزرگ

دانلود مقاله شهرسازی نقش فقر اجتماعی و اقتصاد روستایی بر تخریب محیط زیست (مطالعه موردی: مرتع ممیزی شده شوررود، بخش شیب آب شهرستان زابل)

چکیده :

فقر روستایی به واسطه فشار بر منابع محیطی و بهره برداری غیراصولی و ناپایدار از این منابع، موجب تشدید تخریب محیط زیست می شود و بحران های زیست محیطی نیز به واسطه تحلیل و از بین بردن منابع مورد استفاده روستاییان، بر شدت فقر آنان می افزاید. هدف از این تحقیق، بررسی نقش فقر اقتصادی و اجتماعی روستایی بر تخریب محیط زیست در مرتع ممیزی شده شوررود در بخش شیب آب شهرستان زابل است.

روش تحقیق بر اساس هدف آن، کاربردی است، و داده های مورد نیاز از طریق روش کتابخانه ای و میدانی جمع آوری شده اند. در روش میدانی ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه و واحد آماری، سرپرست خانوار (بهره بردار روستایی) است. بدین منظور، تاثیر عملکرد مستقیم و غیرمستقیم انسان بر تخریب محیط زیست (مرتع) ناشی از فقر اقتصادی و اجتماعی بهره برداران روستایی، بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که پایین بودن متوسط درآمد سرانه خانوارهای روستایی، بازدهی پایین مرتع و عدم دسترسی به فرصت های شغلی، عامل فقر اقتصادی و سطح پایین تحصیلات خانوار روستایی و بالا بودن بعد خانوار، عامل فقر اجتماعی روستاییان استفاده کننده از مرتع بوده است. این عوامل سبب شده اند تا روستاییان از یک طرف با عملکرد غیرمستقیم برای تامین ضروریات زندگی، به نگهداری بیش از حد دام در فضای محدود مرتع بپردازند؛ و از طرف دیگر با تاثیر مستقیم خود از طریق بوته کنی که می تواند در به تاخیر انداختن فرسایش خاک و افزایش طول عمر مرتع مفید باشد، باعث شدت تخریب پذیری مرتع گردند. به طور کلی، فقر اقتصادی و اجتماعی روستاییان (مرتع) از طریق عملکرد مستقیم (بوته کنی به منظور تامین سوخت، فروش و ایجاد آغل) و غیرمستقیم انسان (نگهداری دام مازاد بر ظرفیت مرتع) سبب تخریب محیط زیست شده است.

مقاله شهرسازی نقش فقر اجتماعی و اقتصاد روستایی بر تخریب محیط زیست کیمیا فکر بزرگ
مقاله شهرسازی نقش فقر اجتماعی و اقتصاد روستایی بر تخریب محیط زیست مقاله کیمیا فکر بزرگ

کلید واژه: فقر، اقتصادی، اجتماعی، تخریب، محیط زیست، مرتع

زهرا شریفی نیا، جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زابل

پژوهشهای جغرافیای انسانی (پژوهش های جغرافیایی)   تابستان ۱۳۹۰ , دوره  ۴۳ , شماره  ۷۶ ; از صفحه ۶۷ تا صفحه ۸۴ .

مقاله شهرسازی نقش فقر اجتماعی و اقتصاد روستایی بر تخریب محیط زیست (مرتع ممیزی شده شوررود شیب آب زابل) (24 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اقتصاد شهری, توسعه روستایی, شهر سالم ، توسعه پایدار ، زیست محیطی, فصلنامه جغرافیای انسانی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی شناسایی پهنه های زمینه ساز توسعه خلاق بافت های فرسوده شهری کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

مقاله شهرسازی شناسایی پهنه های زمینه ساز توسعه خلاق بافت های فرسوده با رویکرد گردشگری در برنامه ریزی شهری، «نمونه موردی محله امامزاده یحیی، ناحیه ۲، منطقه ۱۲ شهرداری تهران»

چکیده:

ظهور نظریات «توسعه درون زا» از اوایل قرن بیستم تاکنون نیاز به مرمت بافت های فرسوده درونی شهرها را الزامی می کند. بافت های واجد ارزش، با وجود ارزش های محتوایی (تاریخی، فرهنگی و اجتماعی) از نظر ریخت شناسی بافت و الگوی نوسازی دچار آشفتگی های بصری و عملکردی هستند. برای حل مساله این بافت ها تاکنون رویکردهای متفاوتی تحت عنوان موزه ای، توانمند سازی و ارگانسیتی اتخاذ گردیده است، رویکرد ارگانیستی که با جامع نگری سعی در تکیه بر میراث موجود در بافت های فرسوده واجد ارزش و تلفیق اقتصاد و فرهنگ و احیای پایدار بافت های تاریخی از طریق تعیین نقش آن ها در سازمان فضایی شهر دارد، با تئوری های جدید ساماندهی شهری از جمله «توسعه خلاق» همخوان است که یکی از روش های پیاده سازی توسعه خلاق برنامه ریزی گردشگری بافت های فرسوده می باشد.

مقاله شهرسازی شناسایی پهنه های زمینه ساز توسعه خلاق بافت های فرسوده شهری کیمیا فکر بزرگ
مقاله شهرسازی شناسایی پهنه های زمینه ساز توسعه خلاق بافت های فرسوده شهری کیمیا فکر بزرگ

این مقاله با بررسی نظریات نوین توسعه بویژه توسعه خلاق با رویکرد گردشگری و تدوین مدل (SZCD)، که مدلی برای شناسایی پهنه های زمینه ساز توسعه خلاق بافت فرسوده با رویکرد گردشگری در برنامه ریزی شهری با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (AHP) است. عوامل، معیارها و شاخص های مدل در محدوده امامزاده یحیی را استخراج کرده و نتیجه را در قالب پهنه زمینه ساز توسعه پیشنهاد کرده است.

کلید واژه: توسعه خلاق، پهنه های زمینه ساز، گردشگری، مدل شناسایی پهنه های زمینه ساز توسعه خلاق (SZCDM)، تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، تهران

محسن رفیعیان ، کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری ، دانشگاه تربیت مدرس

محمدرضا بمانیان ، دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس

مجتبی رفیعیان ، دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت شهری بهار و تابستان ۱۳۸۹ دوره  ۸ , شماره  ۲۵ ; از صفحه ۲۳۵ تا صفحه ۲۵۷

مقاله شهرسازی شناسایی پهنه های زمینه ساز توسعه خلاق بافتهای فرسوده با رویکرد گردشگری در برنامه ریزی شهری محله امامزاده یحیی (94 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, بافت فرسوده ، نوسازی بهسازی ، مرمت, برنامه ریزی شهری, تحلیل سلسله مراتبی AHP, توسعه شهری, شهر سالم ، توسعه پایدار ، زیست محیطی, محله, مدیریت شهری, نظری محتوایی, پارادایم شهرسازی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی مکان یابی پارکینگ های شهری در ارتباط با توسعه پایدار با استفاده از مدل AHP کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی

مقاله شهرسازی مکانیابی پارکینگ‌های عمومی در ارتباط با توسعه پایدار شهری با استفاده از مدل AHP (مطالعه موردی : شهر نی ریز)

چکیده:

با توسعه روزافزون شهری و افزایش ترافیک، آلودگی هوا و صوتی، ازدحام و شلوغی، معضل کمبود محل توقف وسایل نقلیه بخصوص در مناطق مرکزی شهرها، گریبان­گیر اکثر شهرهای کشور می‌باشد. در شهر نی‌ریز عدم ایجاد پارکینگ‌های کافی همزمان با توسعه معابر و کاربری‌های شهری، باعث معضلاتی در سیستم حمل و نقل و ترافیک شهری شده است و نیاز به افزایش ظرفیت معابر و اختصاص فضای بیشتر به ترافیک، مکانیابی محل‌های مناسب برای احداث پارکینگ‌های غیرحاشیه‌ای را در جهت کاهش میزان توقف‌های حاشیه­ای در این منطقه ضروری ساخته است. در این شهر یک پارکینگ عمومی فعال با ظرفیت پارک ۵۰۰ خودرو، مساحتی حدود ۶۰۰۰ مترمربع را شامل می‌شود. علاوه بر این در طراحی و ساخت این پارکینگ از روش‌های سنتی بهره گرفته شده است که استفاده معقول و بهینه‌ای از زمین­های با ارزش شهری را در پی ندارد. ولی عدم توزیع مناسب پارکینگ در سطح شهر در حد نیاز، همچنین طراحی و کیفیت نامناسب تاسیسات و تجهیزات پارکینگ عمومی و…، باعث مشکلات فراوان حمل و نقل در این شهر شده است.

لذا با اعمال ضوابط و معیارهای مؤثر در مکانیابی پارکینگ­ها همچون فاصله از مراکز جاذب سفر، شبکه معابر، هزینه تملک زمین و کیفیت ابنیه و کاربری‌های مناسب احداث پارکینگ و…، سعی شده است که محل‌‌های بهینه برای احداث پارکینگ در منطقه مطالعاتی با استفاده از GIS مشخص شود.

مقاله شهرسازی مکان یابی پارکینگ های شهری در ارتباط با توسعه پایدار با استفاده از مدل AHP مقاله کیمیا فکر بزرگ
مقاله شهرسازی مکان یابی پارکینگ های شهری در ارتباط با توسعه پایدار با استفاده از مدل AHP مقاله کیمیا فکر بزرگ

روش پژوهش براساس هدف کاربردی و براساس ماهیت توصیفی- تحلیلی می‌باشد. مدل بکار گرفته شده در این پژوهش، (AHP مدل تحلیل سلسله مراتبی) می‌باشد که تمام پارامترهای بکارگرفته شده با روش همپوشانی وزنی و مقایسه دو به دو اولویت بندی شده­اند که تراکم جمعیت خالص با وزن ۳۷۴۲/۰ در بالاترین اولویت و کیفیت بنا با ارزش۰۲۲۴/۰ در پایین‌ترین اولویت قرار گرفتند. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر مکانیابی نسبتاً مناسب پارکینگ عمومی موجود در شهر نی­ریز می‌باشد.

کلیدواژه ها : کلمات کلیدی: پارکینگ عمومی؛ سیستم اطلاعات جغرافیایی؛ شهر نی ریز؛ مدل تحلیل سلسله مراتبی(A.H.P)؛ مکانیابی

نرگس زارع پیشه ، کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد نجف آباد

دکتر مهدی اذانی ، استادیار جغرافیا ، دانشگاه آزاد نجف آباد

دکتر صفرقائد رحمتی ، استادیار جغرافیا دانشگاه یزد

حسن ستایشی ، کارشناسی ارشد مورفولوژی دانشگاه محقق اردبیلی

نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی ، دوره ۱، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۱، صفحه ۸۷-۱۰۵

مقاله شهرسازی مکانیابی پارکینگ‌های عمومی در ارتباط با توسعه پایدار شهری با استفاده از مدل AHP (مطالعه موردی : شهر نی ریز) (78 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, gis در شهرسازی, برنامه ریزی شهری, تأسیسات تجهیزات و خدمات شهری, تحلیل سلسله مراتبی AHP, حمل و نقل و شبکه معابر, شهر سالم ، توسعه پایدار ، زیست محیطی, فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی در مکان یابی جایگاه دفن پسماند - کیمیا فکر بزرگ برنامه ریزی شهری

مقاله شهرسازی کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی AHP در مکان یابی جایگاه دفن پسماند (شهر مرودشت)

چکیده :

مکان­یابی محل­های مناسب دفن پسماند از اقدامات مهم در فرایند مدیریت جامع پسماند­های شهری است. محل کنونی دفن پسماند شهر مرودشت علاوه بر تکمیل ظرفیت از موقعیت محیطی کاملاً نامناسبی بهره گرفته و آثار و آلودگی­های زیست محیطی آن نه فقط در شرایط کنونی پدیدار شده بلکه در آینده نزدیک نیز آثار منفی خود را بهتر نشان داده و توسعه­ پایدار این شهر را با بحران مواجهه خواهد ساخت.

در این پژوهش با استفاده از عوامل طبیعی، داده­ هایی چون فاصله از محدوده­ی قانونی شهر، فاصله از جاده، توانایی اراضی، فاصله از عوارض مصنوع (روستا، تأسیسات و تجهیزات شهری، معادن)، فاصله از گسل­های منطقه، و همچنین بررسی وضعیت هیدرواقلیم منطقه از جمله فاصله از آب­های سطحی منطقه، جهت باد، دما، بارش و غیره در محیط GIS، ابتدا محدودیت­های منطقه مورد مطالعه از لحاظ دفن پسماند (مناطق ممنوعه از نظر زیست محیطی) استخراج و سپس مقادیر لایه های اطلاعاتی بر اساس توابع عضویت فازی و بر اساس مطلوبیت آن­ها نسبت به هدف در بازه استاندارد صفر و یک قرار گرفتند.

مقاله شهرسازی کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی در مکان یابی جایگاه دفن پسماند - کیمیا فکر بزرگ
مقاله شهرسازی کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی در مکان یابی جایگاه دفن پسماند – مقاله کیمیا فکر بزرگ

این لایه­ ها در نهایت بر اساس وزن­های استخراج شده از طریق روش AHP، و به روش ترکیب خطی- وزنی با یکدیگر تلفیق و در نهایت مناطق مناسب جهت دفن پسماند استخراج گردیدند.

دکتر مسعود تقوایی ، استاد گروه جغرافیا دانشگاه اصفهان

دکتر مهدی مومنی دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه آزاد نجف آباد

رحیم زارعی ، کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد نجف آباد

فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی ، دوره ۱، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۱، صفحه ۱۹-۲۹

مقاله شهرسازی کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی AHP در مکان یابی جایگاه دفن پسماند (شهر مرودشت) (28 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, gis در شهرسازی, تأسیسات تجهیزات و خدمات شهری, تحلیل سلسله مراتبی AHP, شهر سالم ، توسعه پایدار ، زیست محیطی, مدیریت شهری, مکان یابی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی سنجش تأثیرات اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و زیست محیطی توسعه گردشگری کیمیا فکر بزرگ_کارشناسی ارشد شهرسازی

مقاله شهرسازی سنجش تاثیرات اقتصادی، اجتماعی – فرهنگی و زیست محیطی توسعه گردشگری (مطالعه موردی شهرستان مشکین شهر)

چکیده:

تجربه ثابت کرده است که گردشگری همواره دربردارنده تاثیرات اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی است. بدین دلیل، سیاست توسعه پایدار گردشگری (توریسم)، امروزه رویکردی عمومی است که دولت ها به آن توجه کرده اند تا گردشگری یا توریسم از لحاظ بوم شناختی در بلندمدت مقبول افتد و از لحاظ مالی خودکفا، و از دیدگاه های اجتماعی و اخلاقی نیز برای جوامع محلی مفید و نویدبخش باشد.

بنابراین، گردشگری باید بخشی از محیط های طبیعی و فرهنگی و انسانی باشد تا تعادل بین آنها را حفظ کند. در این پژوهش تاثیرات گردشگری در شهرستان مشکین شهر بررسی می گردد و راهکارهایی برای توسعه پایدار گردشگری ارایه می شود تا ضمن افزایش منافع حاصل از آن، بتوان تاثیرات منفی آن را به حداقل کاهش داد.

این پژوهش با توجه به نوع هدف، کاربردی است؛ و از نظر ماهیت و روش، از نوع تحقیقات توصیفی – تحلیلی و همبستگی به شمار می آید. جامعه آماری پژوهش شامل کارشناسان و متخصصان سازمان ها و ادارات شهرستان مشکین شهر، به تعداد ۵۵ نفر است. بنابراین، به دلیل حجم اندک، تمام جامعه آماری به عنوان نمونه انتخاب شدند و نمونه گیری دیگری صورت نگرفت. روش گردآوری داده ها و اطلاعات در این پژوهش، روش کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه) است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات پژوهش از تحلیل رگرسیون خطی ساده استفاده شده است.

نتایج این پژوهش نشان می دهد که توسعه گردشگری در شهرستان مشکین شهر آثار نامطلوبی را در محیط زیست به وجود آورده است. همچنین، توسعه گردشگری در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرستان مشکین شهر تاثیر داشته است. نتایج این پژوهش می تواند در سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سازمان حفاظت محیط زیست استان اردبیل و شهرستان مشکین شهر و همچنین شهرداری و فرمانداری این شهر (استانداری اردبیل) کاربرد داشته باشد.

کلید واژه: گردشگری، تاثیرات گردشگری، توسعه پایدار، گردشگری پایدار، شهرستان مشکین شهر

اصغر ضرابی،  دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه اصفهان

صدیف اسلامی پریخانی، کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشگاه اصفهان

پژوهشهای جغرافیای انسانی (پژوهش های جغرافیایی)   بهار ۱۳۹۰ , دوره  ۴۳ , شماره  ۷۵ ; از صفحه ۳۷ تا صفحه ۵۲ .

مقاله شهرسازی سنجش تاثیرات اقتصادی اجتماعی فرهنگی و زیست محیطی توسعه گردشگری (66 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اقتصاد شهری, برنامه ریزی شهری, شهر سالم ، توسعه پایدار ، زیست محیطی, فصلنامه جغرافیای انسانی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی بررسی شاخص های توسعه پایدار در طراحی بازار سنتی تبریز کیمیا فکر بزرگ 1

مقاله شهرسازی بررسی شاخص های توسعه پایدار در طراحی بازار سنتی تبریز

چکیده:

موضوع توسعه پایدار چند دهه‌ای است که در سال‌های در حوزه معماری و شهرسازی توسط محققان مختلف در سراسر دنیا به بیان گردیده است. امروزه با مطالعه بعضی از فضاهای سنتی، به اثبات رسیده که بسیاری از آنها با توجه به ملاحظات زیست محیطی و توسعه پایدار احداث شده‌‌اند. از آنجایی که این امر می‌تواند آلودگی‌های ناشی از مصرف سوختهای فسیلی را تقلیل دهد؛ لذا در این مقاله ابتدا به بررسی شاخص‌های پایداری و سپس مقایسه تطبیقی آنها با ویژگی‌های کالبدی بازار تبریز پرداخته خواهد شد.

در مقاله مذبور بر اساس مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی به بررسی مطالب پرداخته شده است. نتیجه این مطالعات نشان می‌دهد که راهکارهای مطلوبی در کاهش مصرف انرژی‌های فسیلی و در نتیجه کاهش آلودگی و گرمایش منطقه‌ای و جهانی می‌توان ارائه داد که نقش چشمگیری در مسایل یاد شده و بحث توسعه پایدار ایفا نماید.

کلیدواژه ها : توسعه پایدار؛ فضای شهری تجاری؛ بازار تبریز؛ طراحی بومی

قدسیه سامانی کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا پورجعفر دکترای طراحی شهری، استاد گروه شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس

فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی ، شماره، دوره ۱، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۱، صفحه ۴۱-۵۴

مقاله شهرسازی بررسی شاخص های توسعه پایدار در طراحی بازار سنتی تبریز (81 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, دکتر محمدرضا پورجعفر, شهر سالم ، توسعه پایدار ، زیست محیطی, طراحی شهری, فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی, فضای شهری, معماری 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی تبیین مفهومی تاب آوری و شاخص سازی آن در مدیریت سوانح اجتماع محور (CBDM) کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی برنامه ریزی شهری

مقاله شهرسازی تبیین مفهومی تاب آوری و شاخص سازی آن در مدیریت سوانح اجتماع محور (CBDM)

چکیده:

امروزه دیدگاه ها و نظریه های مدیریت سوانح و توسعه پایدار به دنبال ایجاد جوامع تاب آور در برابر مخاطرات طبیعی هستند. ازاین رو به نظر بسیاری از محققان، تاب آوری یکی از مهم ترین موضوعات برای رسیدن به پایداری است. در این ارتباط امروزه تاب آوری به عنوان راهی برای تقویت جوامع با استفاده از ظرفیت های آنان مطرح می شود و تعاریف، رویکردها، شاخص ها و مدل های سنجشی متفاوتی در مورد آن شکل گرفته است.برای پاسخ به این سؤال که کدام تعریف، رویکرد نظری و نظام شاخص سازی برای تحلیل و ارتقای جوامع تاب آور نسبت به مخاطرات طبیعی مناسب است؟ از روش توصیفی- تحلیلی و از ابزار کتابخانه ای استفاده شد.
نتایج نشان می دهد که تعریف کارپنتر و همکاران(۲۰۰۱) به عنوان تعریف قابل تأکید در جامعه علمی بوده و بر این اساس، شاخص های مطلوب برای جهت سنجش تاب آوری در قالب ابعاد چهارگانه اجتماعی، اقتصادی، نهادی و کالبدی- محیطی پیشنهاد و در نهایت این نتیجه حاصل شد که مناسب ترین مدل بر اساس رویکرد مفهومی و ساختار شاخص سازی ارائه شده، مدل ترکیبی DROP کاتر و CBDM می باشد ؛ زیرا این مدل ترکیبی به طور هم زمان دارای ویژگی هایی نظیر مکان محور بودن (جغرافیایی)، یکپارچه نگری در انتخاب ابعاد و شاخص ها و مشارکت پذیری مردم به عنوان ذی نفعان کلیدی برنامه ریزی و مدیریت سوانح طبیعی در جوامع محلی است.

مقاله شهرسازی تبیین مفهومی تاب آوری و شاخص سازی آن در مدیریت سوانح اجتماع محور (CBDM) کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی برنامه ریزی شهری 11

کلمه های کلیدی:

تاب آوری ، سوانح طبیعی، جوامع تاب آور ، چارچوب های مفهومی

محمدرضا رضایی
علی عسگری
اکبر پرهیزکار
سیاوش شایان
* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, دکتر مجتبی رفیعیان, شهر سالم ، توسعه پایدار ، زیست محیطی, مدرس علوم انسانی, مدیریت بحران 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی پایداری شهری با نگاهی به ویژگیهای شهرهای ایران مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی برنامه ریزی شهری

مقاله شهرسازی پایداری شهری با نگاهی به ویژگیهای شهرهای ایران

چکیده:
این مقاله با تحلیل ساختاری پایداری شهری و شناخت ابعاد اجتماعی، اقتصادی و بوم شناختی آن،در پی یافتن اشتراکاتی در راهکارها جهت تحقق این امر در کلانشهرهای ایران بر پایه ویژگی های محیطی، جمعیتی و اقتصادی خاص این سرزمین است.
روش شناسی این پژوهش مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و بررسی های تطبیقی پیرامون مسائل شهری ایران استوار است. بررسی معیارهای پایداری و راهکارهای آن در سطوح منطقه شهری، الگوی شکل شهر و ساختار خرد آن باعث روشن شدن نتایج زیر می شود:

مقاله شهرسازی پایداری شهری با نگاهی به ویژگیهای شهرهای ایران مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی برنامه ریزی شهری 11
مقاله شهرسازی پایداری شهری با نگاهی به ویژگیهای شهرهای ایران <a href="http://www.fekrebozorg.ir" target="_blank">مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ</a>

-۱ صرف تغییرات کالبدی بدون پشتوانه تحولات اقتصادی و بوم شناختی منجربه پایداری شهر ها نخواهد شد.
-۲ فشرده بودن یا نبودن بافت شهری ، به خودی خود عاملی تعیین کننده در پایداری شهر نیست.
-۳ پایدارترین شکلهای شهری ، شهر چند مرکزی و شهراقماری می باشد و با توجه به اینکه شهرهای ایران از این دو شکل می توانند پیروی کنند از پتانسیل مناسبی در جهت رسیدن به شکل پایدارتر شهر برخوردار هستند.
-۴ به نظر می رسد شکل کلان یک شهر در نهایت در ارتباط با تعریف شهر یا منطقه شهری پایدار اهمیت چندانی نداشته باشد. و آنچه در ارتباط با پایداری اهمیت قابل ملاحظه ا ی می یابد تقویت و انسجام ساختار خرد اجزاء شهر می باشد.
نتایج فوق میتواند منجر به ارائه راهکارهایی جهت دهنده در توسعه شهری پایدار در ایران شود.

واژگان کلیدی:

توسعه پایدار-شهر پایدار- جامعه پایدار -شکل شهر-بوم شناخت

مزدک جعفریان، فرید عبدالحسین پور

اولین همایش بین المللی شهر برتر، طرح برتر  سازمان عمران شهرداری همدان  ۱۱ و ۱۲ مرداد ۱۳۸۵

مقاله شهرسازی پایداری شهری با نگاهی به ویژگیهای شهرهای ایران - کیمیا فکر بزرگ (43 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, برنامه ریزی شهری, توسعه شهری, شهر سالم ، توسعه پایدار ، زیست محیطی, همایش و کنفرانس 0نظرات توسط