حمل و نقل و شبکه معابر

امکان سنجی ایجاد مسیرهای پیاده و دوچرخه در محدوده تهران قدیم کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی امکان سنجی ایجاد مسیرهای پیاده و دوچرخه در محدوده تهران قدیم

چکیده:

در سال های میانی سده گذشته اغلب شهرسازان و برنامه ریزان حمل و نقل درون شهری اروپا با دیدگاهی اتومبیل گرا. سفرهای درون شهری را برنامه ریزی و شبکه ارتباطی شهرها را بر اساس آن طراحی می کردند. اما در چند دهه اخیر این دیدگاه تغییر یافت و به شیوه شهرسازی انسان گرای گذشته گرایش پیدا کردند.

نتیجه این رویکرد به رسمیت شناختن سفرهای پیاده و دوچرخه در شبکه ارتباطی شهرها بود. با گزینش این شیوه سعی شد مشکلات تردد در شهرهای بزرگ از جمله آلودگی های مختلف ناشی از تردد اتومبیل کاهش یابد. در خصوص این هدف ضوابط و معیارهایی نیز ارایه شد که با شرایط آن کشورها کارایی خود را به خوبی نشان داده است. در واقع تدوین این ضوابط بر اساس ویژگی های اقلیمی. اجتماعی و فرهنگی آن کشورها انجام گرفته که تعمیم آن در مکانهای جغرافیایی دیگر جای تعمق و بررسی دارد.

امکان سنجی ایجاد مسیرهای پیاده و دوچرخه در محدوده تهران قدیم کیمیا فکر بزرگ ۱

کلیدواژگان : شهرسازی اتومبیل گرا؛ شهرسازی انسان گرا؛ مسیرهای پیاده؛ مسیرهای دوچرخه؛ ویژگی های اقلیمی

دکتر فریدون قریب ، استاد شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

نشریه هنرهای زیبا، مقاله ۲، دوره ۱۹، شماره ۱۹، پاییز۱۳۸۳

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی امکان سنجی ایجاد مسیرهای پیاده و دوچرخه در محدوده تهران قدیم (315 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, حمل و نقل و شبکه معابر, دکتر فریدون قریب, نشریه هنرهای زیبا 0نظرات توسط
ضرورت طراحی در ارتباط با فضای فضای شهری ورودیهای مترو در تهران کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی ضرورت طراحی در ارتباط با فضای شهری پیرامون ورودی های مترو  تهران

چکیده:

امروزه وسایل حمل و نقل شهری بر بافت شهرها اثر گذاشته و سیمای شهری، کالبد فیزیکی و ساختار اجتماعی آنها را متاثر کرده است. اخیرا، ایجاد شبکه حمل و نقل زیرزمینی، اثرات بسیار محسوسی بر کالبد تهران گذارده است. تازه ترین این آثار، در محل هایی است که شبکه حمل و نقل زیرزمینی، از طریق ایستگاه یا ورودی با سطح شهر مرتبط می گردد.

ورودی های مترو مهم ترین نقاطی هستند که نظام حمل و نقل جدید را به ساختار موجود پیوند می دهند. این ورودی ها، با کالبد موجود شهر و همچنین با خطوط حمل و نقل زیرزمینی رابطه ای بسیار نزدیک دارند و نیازمند طراحی منظمی هستند که به دلایل متعدد مانند لزوم جلب مردم، ایمنی، تعریف حریم ها، کنترل ازدحام و ایجاد وضوح و خوانایی، باید مورد توجه متخصصان قرار گیرند.

بر این مبنا، توجه به طراحی منظر شهری در محل ورودی های مترو به عنوان مقدمه ای برای تدوین ضوابط و معیارهای دقیق تر ضروری است.

کلید واژه: ایستگاه های مترو، ورودی های مترو، وضوح و خوانایی، هماهنگی با محیط، بافت شهری مجاور، ایمنی

محمدمهدی محمودی، استاد گروه معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

نشریه هنرهای زیبا ، پاییز ۱۳۸۳ , دوره  , شماره  ۱۹ ; از صفحه ۴۹ تا صفحه ۵۵

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی ضرورت طراحی در ارتباط با فضای شهری پیرامون ورودی های مترو در تهران (969 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, حمل و نقل و شبکه معابر, طراحی شهری, فضای شهری, نشریه هنرهای زیبا 0نظرات توسط
promotiing pedestrian environment kimia fekre bozorg

مقاله شهرسازی افزایش قابلیت پیاده مداری، گامی به سوی شهری انسانی تر

چکیده:

شهرها در گذشته از قابلیت پیاده مداری بالایی برخوردار بوده و پیاده روی به عنوان اصلی ترین الگوی جابجایی مردم در داخل کانون های زیستی به دلیل کم هزینه بودن یا در دسترس بودن آسان برای کلیه اقشار جامعه به شمار می رفت که به دنبال انقلاب صنعتی و سلطه اتومبیل در شهرها موضوع عابر پیاده به فراموشی سپرده شد. به دنبال آلودگی هوا،‌ سیاست کاهش استفاده از وسایل نقلیه شخصی و کاهش سوخت فسیلی، رویکرد برنامه ریزی شهری در چند دهه اخیر در جهت احیای مقوله امکان افزایش قابلیت پیاده مداری در شهرها شکل گرفت.

شهرها در گذشته از قابلیت پیاده مداری بالایی برخوردار بوده و پیاده روی به عنوان اصلی ترین الگوی جابجایی مردم در داخل کانون های زیستی به دلیل کم هزینه بودن یا در دسترس بودن آسان برای کلیه اقشار جامعه به شمار می رفت که به دنبال انقلاب صنعتی و سلطه اتومبیل در شهرها موضوع عابر پیاده به فراموشی سپرده شد. به دنبال آلودگی هوا،‌ سیاست کاهش استفاده از وسایل نقلیه شخصی و کاهش سوخت فسیلی، رویکرد برنامه ریزی شهری در چند دهه اخیر در جهت احیای مقوله امکان افزایش قابلیت پیاده مداری در شهرها شکل گرفت.
مقاله حاضر که حاصل مروری بر ادبیات مرتبط رساله تحقیق دکترای نگارنده می باشد با هدف بررسی و شناخت بیشتر موضوع افزایش قابلیت پیاده مداری در شهرها با استفاده از تجارب جهانی بوده که ضمن معرفی متدلوژی تحقیق، جایگاه عملکردی خیابان به عنوان عنصر بارز فضای شهری، به طرح دیدگاه های مختلف در ارتباط با چگونگی استفاده از خیابان در جهان می پردازد و در این رهگذر به طور خلاصه معیارهای موثر در جهت افزایش قابلیت پیاده مداری که در اسناد طرح جامع پیاده، در چهارده شهر دنیا در اروپا و آمریکا آمده است، اشاره دارد و ضمن دسته بندی این معیارها، شاخص های بی شماری را برای ارزیابی قابلیت پیاده مداری در شهر پیشنهاد می نماید تا امکان حضور هر چه بیشتر مردم در فضای شهری را فراهم آورد.

کلید واژه: فضای شهری، خیابان، قابلیت پیاده مداری، طرح جامع عابر پیاده، عابر پیاده

سید محمد مهدی معینی ، دکتری شهرسازی دانشگاه نیوکسل انگلستان

نشریه  هنرهای زیبا  پاییز ۱۳۸۵  شماره  ۲۷ از صفحه ۵ تا صفحه ۱۶ .

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی افزایش قابلیت پیاده مداری، گامی به سوی شهری انسانی تر (247 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اجتماعی، جمعیت، مشارکت, حمل و نقل و شبکه معابر, شهر سالم ، توسعه پایدار ، زیست محیطی, طراحی شهری, فضای شهری, نشریه هنرهای زیبا 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی نقش پدافند غیر عامل در مکانیابی مطلوب کاربریها کیمیا فکر بزرگ_Page_01

مقاله شهرسازی نقش پدافند غیر عامل در مکان‌یابی مطلوب کاربری‌ها مطالعه موردی : کاربری مراکز تجاری و خرید در خط یک قطار شهری مشهد

چکیده:

پدافند غیر عامل یکی از موضوعاتی است که از گذشته تا کنون در برنامه ریزی برای شهرها از جایگاه ویژه ای بر خوردار بوده است و مکان یابی مطلوب را می‌توان مهم‌ترین اقدام در این جهت محسوب نمود؛ لذا این پژوهش با توجه به اهمیت مبحث پدافند غیر عامل در مکان‌یابی کاربری‌ها، در پی بررسی و تأثیر نقش پدافند غیر عامل در احداث یکی از کاربری‌های پر جاذبه شهری یعنی کاربری مراکز تجاری و خرید بر اساس روش سلسله مراتبی (AHP) می‌باشد.

پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق، توصیفی – تحلیلی با هدف کاربردی می‌باشد که از طریق مطالعات اسنادی و میدانی و هم چنین استفاده از روش سلسله مراتبی (AHP) حاصل شده است. خط یک قطار شهری مشهد به عنوان محدوده مطالعاتی این پژوهش انتخاب شده است. در این راستا ابتدا عوامل موثر بر احداث مراکز تجاری و خرید با استفاده از نظر متخصصان و انجام قضاوت گروهی به روش دلفی شناسایی شده و سپس با استفاده از روش سلسله مراتبی، وزن دهی این معیارها انجام شده است. در انتها معیارهای (لایه‌ها) به دست آمده با توجه به وزن هر معیار به وسیله توابع overlay در نرم افزار GIS تلفیق شده و امتیاز هر یک از ایستگاه­ها با توجه به عوامل مؤثر و وزن آن‌ها به دست آمده است.

مقاله شهرسازی نقش پدافند غیر عامل در مکانیابی مطلوب کاربریها کیمیا فکر بزرگ ارشد شهرسازی

در ادامه با توجه به معیارهای به دست آمده به اولویت بندی ایستگاه های موجود در خط یک قطار شهری پرداخته شده است. یافته های پژوهش بیانگر این است که در این خط ایستگاه های شریعتی و پاستور در الویت اول و دوم جهت احداث مراکز خرید و تجاری قرار گرفته‌اند.

کلیدواژگان: پدافند غیر عامل؛ تحلیل سلسله مراتبی (AHP)؛ خط یک قطار شهری مشهد؛ مکان یابی

براتعلی خاکپور دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد

مهدی وفائی کارشناس ارشد جغرافیا

رضا صمدی کارشناس ارشد جغرافیا

نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی دوره ۲، شماره ۶، تابستان ۱۳۹۲، صفحه ۱۷-۳۰

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی نقش پدافند غیر عامل در مکان‌یابی مطلوب کاربری‌ها مطالعه موردی : کاربری مراکز تجاری و خرید در خط یک قطار شهری مشهد (61 downloads)

* بر اساس موضوع, gis در شهرسازی, برنامه ریزی شهری, تحلیل سلسله مراتبی AHP, حمل و نقل و شبکه معابر, مکان یابی, کاربری زمین 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی نقش شهرسازی مدرن در تخلفات ترافیکی پیاده بافت قدیم تبریز کیمیا فکر بزرگ_Page_01

مقاله شهرسازی نقش شهرسازی مدرن در تخلفات ترافیکی پیاده بافت قدیم تبریز

چکیده:

مقاله ‌حاضر به بررسی نقش شهرسازی مدرن در بروز تخلفات ترافیکی عابرین پیاده بافت قدیم شهر تبریز می ‌پردازد. روش این مطالعه، علاوه بر مطالعات کتابخانه ‌ای دربرگیرنده مشاهدات محلی، تطبیق نقشه‌ های موجود بافت و تحلیل‌ های عقلانی می ‌باشد. بررسی‌ ها حاکی از آن است که در این بافت، تخلفات عابرین پیاده به گسستگی بافت فیزیکی، تراکم فعالیت ‌های شهری ناشی از موقعیت مرکزی، تحدید قلمرو و فضایی و مکانی واحدهای زیستی، پیوستگی ضعیف شبکه‌ های پیاده و نظایر آن بستگی دارد.

از آن جا که بروز تخلفات، پیش از آن که ناشی از فرهنگ تخلف باشد عمدتا به طراحی غیر اصولی و عدم انطباق شبکه‌ های جدید با شبکه‌ های قدیم شهر بر می ‌گردد؛ بنابراین، وجود آنها نه تنها امری طبیعی بلکه غیر قابل اجتناب‌ نیز می ‌باشد. بر اساس نتایج این بررسی، لازمه اصلاح یا کاهش فرهنگ تخلف در وهله اول، انجام اصلاحات طراحی و در مراتب بعدی آموزش و فرهنگ‌ سازی می ‌باشد.

کلید واژه: شهرسازی مدرن، تخلفات ترافیکی، عابرین پیاده، بافت قدیم تبریز

دکتر رحمت محمدزاده

دکتر فیروز جمالی ؛ استاد دانشکده علوم انسانی اجتماعی دانشگاه تبریز

دکتر محمدرضا پورمحمدی ؛ استاد دانشکده علوم انسانی اجتماعی دانشگاه تبریز

نشریه هنرهای زیبا، شماره ۲۱ ، ۱۳۸۴

مقاله شهرسازی نقش شهرسازی مدرن در تخلفات ترافیکی پیاده بافت قدیم تبریز کیمیا فکر بزرگ (54 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, حمل و نقل و شبکه معابر, دکتر محمدرضا پور محمدی, نشریه هنرهای زیبا, پارادایم شهرسازی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی ملاحظات محیطی در طراحی و بهسازی خیابان های شهری کیمیا فکر بزرگ_Page_01

مقاله شهرسازی ملاحظات محیطی در طراحی و بهسازی خیابان های شهری

چکیده :

به لحاظ اخیر، هدف از این مقاله، تاکید بر ملاحظات محیطی در جهت دستیابی به پایداری” و “سرزندگی و حیات شهری”، از طریق ارایه اصولی در طراحی خیابان های شهری است.
بهسازی و سازماندهی معابر شهری، نیاز به رویکردی جامع در ارتباط با برنامه ریزی، مدیریت و طراحی فضا دارد. نقش طراحی از این جهت مهم و هدایتگرست که می تواند زمینه گر زندگی متعادل تر و خودکفاتری را از نظر منابع و بستر سرزنده تری را از نظر روح مکان ایجاد نماید. در همین راستا سه اصل کلی: نظم دهی به محیط در یک چارچوب اکولوژیک، توجه به محدودیت های مربوط به مصرف انرژی، و الویت دادن به احیا، مرمت و بازیافت به جای تعریض و احداث، می توانند در پایداری شهری، ارتقای کیفیت فیزیکی خیابان و نیز سرزندگی و حیات شهرها نقش مهمی داشته باشند، پس از بررسی اجمالی معضلات و مشکلات خیابان های شهر تهران، به نکاتی در جهت ساماندهی مورد تحقیق با توجه به اصول فوق اشاره شده است.

مقاله شهرسازی ملاحظات محیطی در طراحی و بهسازی خیابان های شهری کیمیا فکر بزرگ_Page_05

کلید واژه: خیابان های شهری، ملاحظات محیطی، طراحی پایدار، سرزندگی و حیات، شهر تهران

دکتر بهناز امین زاده

فرامرز داعی نژاد

نشریه هنرهای زیبا  تابستان ۱۳۸۱ , دوره  , شماره  ۱۱ ; از صفحه ۵۰ تا صفحه ۶۱ .

مقاله شهرسازی ملاحظات محیطی در طراحی و بهسازی خیابان های شهری کیمیا فکر بزرگ (111 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, حمل و نقل و شبکه معابر, دکتر بهناز امین زاده, طراحی شهری, فضای شهری, نشریه هنرهای زیبا 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی مکان یابی پارکینگ های شهری در ارتباط با توسعه پایدار با استفاده از مدل AHP کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی

مقاله شهرسازی مکانیابی پارکینگ‌های عمومی در ارتباط با توسعه پایدار شهری با استفاده از مدل AHP (مطالعه موردی : شهر نی ریز)

چکیده:

با توسعه روزافزون شهری و افزایش ترافیک، آلودگی هوا و صوتی، ازدحام و شلوغی، معضل کمبود محل توقف وسایل نقلیه بخصوص در مناطق مرکزی شهرها، گریبان­گیر اکثر شهرهای کشور می‌باشد. در شهر نی‌ریز عدم ایجاد پارکینگ‌های کافی همزمان با توسعه معابر و کاربری‌های شهری، باعث معضلاتی در سیستم حمل و نقل و ترافیک شهری شده است و نیاز به افزایش ظرفیت معابر و اختصاص فضای بیشتر به ترافیک، مکانیابی محل‌های مناسب برای احداث پارکینگ‌های غیرحاشیه‌ای را در جهت کاهش میزان توقف‌های حاشیه­ای در این منطقه ضروری ساخته است. در این شهر یک پارکینگ عمومی فعال با ظرفیت پارک ۵۰۰ خودرو، مساحتی حدود ۶۰۰۰ مترمربع را شامل می‌شود. علاوه بر این در طراحی و ساخت این پارکینگ از روش‌های سنتی بهره گرفته شده است که استفاده معقول و بهینه‌ای از زمین­های با ارزش شهری را در پی ندارد. ولی عدم توزیع مناسب پارکینگ در سطح شهر در حد نیاز، همچنین طراحی و کیفیت نامناسب تاسیسات و تجهیزات پارکینگ عمومی و…، باعث مشکلات فراوان حمل و نقل در این شهر شده است.

لذا با اعمال ضوابط و معیارهای مؤثر در مکانیابی پارکینگ­ها همچون فاصله از مراکز جاذب سفر، شبکه معابر، هزینه تملک زمین و کیفیت ابنیه و کاربری‌های مناسب احداث پارکینگ و…، سعی شده است که محل‌‌های بهینه برای احداث پارکینگ در منطقه مطالعاتی با استفاده از GIS مشخص شود.

مقاله شهرسازی مکان یابی پارکینگ های شهری در ارتباط با توسعه پایدار با استفاده از مدل AHP مقاله کیمیا فکر بزرگ
مقاله شهرسازی مکان یابی پارکینگ های شهری در ارتباط با توسعه پایدار با استفاده از مدل AHP مقاله کیمیا فکر بزرگ

روش پژوهش براساس هدف کاربردی و براساس ماهیت توصیفی- تحلیلی می‌باشد. مدل بکار گرفته شده در این پژوهش، (AHP مدل تحلیل سلسله مراتبی) می‌باشد که تمام پارامترهای بکارگرفته شده با روش همپوشانی وزنی و مقایسه دو به دو اولویت بندی شده­اند که تراکم جمعیت خالص با وزن ۳۷۴۲/۰ در بالاترین اولویت و کیفیت بنا با ارزش۰۲۲۴/۰ در پایین‌ترین اولویت قرار گرفتند. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر مکانیابی نسبتاً مناسب پارکینگ عمومی موجود در شهر نی­ریز می‌باشد.

کلیدواژه ها : کلمات کلیدی: پارکینگ عمومی؛ سیستم اطلاعات جغرافیایی؛ شهر نی ریز؛ مدل تحلیل سلسله مراتبی(A.H.P)؛ مکانیابی

نرگس زارع پیشه ، کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد نجف آباد

دکتر مهدی اذانی ، استادیار جغرافیا ، دانشگاه آزاد نجف آباد

دکتر صفرقائد رحمتی ، استادیار جغرافیا دانشگاه یزد

حسن ستایشی ، کارشناسی ارشد مورفولوژی دانشگاه محقق اردبیلی

نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی ، دوره ۱، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۱، صفحه ۸۷-۱۰۵

مقاله شهرسازی مکانیابی پارکینگ‌های عمومی در ارتباط با توسعه پایدار شهری با استفاده از مدل AHP (مطالعه موردی : شهر نی ریز) (78 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, gis در شهرسازی, برنامه ریزی شهری, تأسیسات تجهیزات و خدمات شهری, تحلیل سلسله مراتبی AHP, حمل و نقل و شبکه معابر, شهر سالم ، توسعه پایدار ، زیست محیطی, فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی ارزیابی و مکان یابی پارکینگهای طبقاتی شهری با استفاده از AHP کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی

مقاله شهرسازی ارزیابی و مکان یابی پارکینگ های طبقاتی با استفاده از مدل AHP مطالعه موردی شهر اهواز

چکیده:

پارکینگ‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های شهری نقش عمده‌ای در کاهش پارک حاشیه‌ای و روانی ترافیک ایفا می‌کنند. امروزه در کلانشهرها به علت محدودیت زمین و فضا با ایجاد پارکینگ‌های طبقاتی می‌توان مدیریت بهینه در جهت افزایش خدمات‌دهی به حجم زیادی از وسائط نقلیه انجام داد. پارکینگ‌های طبقاتی زمانی می‌توانند کارآیی لازم را داشته باشند که از مکان یابی مناسب فضایی- مکانی برخوردار گردند.
اهواز از جمله کلانشهرهای جنوب کشور است که شبکه حمل و نقل آن در حال حاضر با مشکل اساسی کمبود پارکینگ جهت کاربری مسکونی و سایر کاربری‌ها روبرو بوده و بارگذاری فعالیت‌ها بدون توجه به این کاربری سبب گردیده که این مسأله به تدریج بعنوان یک معضل شهری خود را بروز دهد. این معضل در نقاط پرتراکم که از کاربری‌‌های چندگانه شهری بویژه کاربری اداری- تجاری و گذران اوقات فراغت برخوردارند خود را به شکل حادی نمایان می‌سازد.

مقاله شهرسازی ارزیابی و مکان یابی پارکینگهای طبقاتی شهری با استفاده از AHP کیمیا فکر بزرگ
مقاله شهرسازی ارزیابی و مکان یابی پارکینگهای طبقاتی شهری با استفاده از AHP کیمیا فکر بزرگ

این پژوهش به منظور مکان یابی بهینه پارکینگ‌های طبقاتی در جهت کارایی بیشتر ابتدا مطالعات اولیه جهت شناسایی معیارهای تاثیرگذار بر انتخاب مکان مناسب پارکینگ انجام، سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، وزن دهی معیارها صورت پذیرفته است در نهایت با تلفیق این مدل با سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) محدوده‌های مناسب جهت احداث پارکینگ‌های طبقاتی پیشنهاد گردیده است.

کلمات کلیدی: برنامه ریزی؛ پارکینگ طبقاتی؛ سیستم اطلاعات جغرافیایی؛ تحلیل سلسله مراتبی؛ اهواز

دکتر سعید ملکی ، دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

رضا زارعی ، کارشناسی ارشد ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه چمران

نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی دوره ۱، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۱، صفحه ۶۰-۶۲

مقاله شهرسازی ارزیابی و مکان یابی پارکینگ های طبقاتی با استفاده از مدل AHP مطالعه موردی شهر اهواز کیمیا فکر بزرگ (36 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, gis در شهرسازی, تأسیسات تجهیزات و خدمات شهری, تحلیل سلسله مراتبی AHP, حمل و نقل و شبکه معابر, فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی, مکان یابی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی مسیر پیاده گردشگری - کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی طراحی شهری

مقاله شهرسازی مسیر پیاده گردشگری

چکیده:

ویرانی بافت های کهن و آثار ارزشمندی که آنها در بردارند، با دلایل متعددی که مردم و مسئولان را به عنوان عاملان آن با نقش های متفاوت در کنار یکدیگر قرار می دهد، سبب گردید تا با فقدان حیات شهری در این محدوده ها مواجه گردیم. این امر خود دلیلی بر رها شدن و متروکه شدن این بافت ها علیرغم تمامی ویژگی هایشان است. در حالی که با وجود کمترین توجهات و اقدامات در جهت حفاظت از این محدوده های تاریخی، این ثروت های فرهنگی – تاریخی ، به لحاظ ارزش های فوق العاده ای که شاید هنوز برای بسیاری از ما ناشناخته باشد پذیرای گردشگرانی است (هرچند اندک) که در جهت آگاهی و شناخت هرچه بیشتر از حقایق و رازهای پنهان و آشنایی با نحوه تفکر مردمان متعلق به آنها به این گنجینه های ملی روی می آورند.

مقاله شهرسازی مسیر پیاده گردشگری - کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی طراحی شهری 11
<strong>مقاله شهرسازی مسیر پیاده گردشگری – <a href="http://www.fekrebozorg.ir" target="_blank">کیمیا فکر بزرگ</a></strong>

طراحی مسیرهای پیاده – گردشگری در بافت کهن به عنوان گامی دوجانبه و شاید چندسویه برای حفاظت از بافت و هدایت گردشگر، می تواند به عنوان «پیش اقدامی» بافت کهن مورد نظر را حیات بخشد و به عنوان عامل تکمیلی در امر حفاظت به احیا بافت منجر گردد. این مسیر که مطابق با حرکت انسان برای بافتی مطابق با حرکت او طراحی می شود ضمن معرفی بافت و عناصر با ارزش آن به عنوان یک راوی و یک هادی مناسب می تواند هر ناآشنایی را با بافت مأنوس سازد و آشنا، و می تواند راهی باشد که حیات را در درون بافت جاری سازد. قابلیت جذب گردشگری نه تنها برآورنده نیازهای مربوط و معاصر بافت است بلکه به عنوان یک ضرورت برای حل مسائل کهن و ارزشمند نهفته در دل شهرها تلقی می گردد.

کلیدواژه ها:

حیات مدنی؛ خیابان؛ طراحی شهری؛ عرصه عمومی؛ گردشگر؛ معبر

دکتر سید محسن حبیبی  ، نشریه هنرهای زیبا، شماره ۹ ، ۱۳۸۰

مقاله شهرسازی مسیر پیاده گردشگری - کیمیا فکر بزرگ (61 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, حمل و نقل و شبکه معابر, دکتر سید محسن حبیبی, طراحی شهری, فضای شهری, نشریه هنرهای زیبا 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی راهبرد رشد هوشمند در توسعه شهری راهبردها و راهکارها کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی برنامه ریزی شهری کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی راهبرد رشد هوشمند در توسعه شهری راهبردها و راهکارها کیمیا فکر بزرگ

چکیده:
گسترش سریع شهرها، اکثر کشورهای جهان را با مشکلات متعددی مواجه ساخته است. به طوری که نه تنها سیاست های شهرسازی بلکه مسایل اقتصادی- اجتماعی و زیست محیطی بسیاری از مناطق شهری تحت تاثیر این پدیده قرار گرفته اند. هر چند افزایش جمعیت علت اولیه گسترش سریع شهرها محسوب می شود، لیکن پراکندگی نامعقول آن اثرات نامطلوبی بر محیط طبیعی وفرهنگی جوامع می گذارد. تلاش های زیادی برای برطرف ساختن اثرات منفی گسترش پراکنده شهرها به عمل آمده که عمده ترین آنها راهبرد «رشد هوشمند» به عنوان یکی از راهکارهای مقابله با «پراکندگی» توسعه شهری است که در واقع رشد هوشمند جایگزینی برای پراکندگی محسوب می شود.
مقاله ی حاضر به دنبال ارائه ی چارچوبی از راهبرد رشد هوشمند، مشتمل براصول و راهکارهای برنامه ریزی به منظور ایجاد راهکارهای کارآمد برای بهبود حمل و نقل و کاربری اراضی شهری می باشد.در این راستا اصول، راهبردها و مزایای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی رشد هوشمند بررسی شده و در عین حال برخی از انتقادات وارده بر آن از جمله افزایش تراکم، آلودگی هوا، افزایش هزینه خدمات عمومی پایین آمدن قدرت خرید مردم و… مورد تعمق قرار گرفته است.

مقاله شهرسازی راهبرد رشد هوشمند در توسعه شهری راهبردها و راهکارها کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی برنامه ریزی شهری کیمیا فکر بزرگ 11
مقاله شهرسازی راهبرد رشد هوشمند در توسعه شهری راهبردها و راهکارها

کلیدواژگان:
رشد هوشمند، کاربری زمین، حمل و نقل عمومی، پراکنش شهری.

دکتر رسول قربانی، سمیه نوشاد

مجله جغرافیا و توسعه ، سال ششم، شماره ۱۲

مقاله شهرسازی راهبرد رشد هوشمند در توسعه شهری راهبردها و راهکارها کیمیا فکر بزرگ (60 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, برنامه ریزی شهری, تراکم, توسعه شهری, جغرافیا و توسعه, حمل و نقل و شبکه معابر, شهر سالم ، توسعه پایدار ، زیست محیطی, پارادایم شهرسازی, کاربری زمین 0نظرات توسط