جغرافیا

مقاله شهرسازی بررسی نقش عوامل طبیعی در توزیع جغرافیایی جمعیت و سکونتگاه ها با استفاده از gis کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی بررسی نقش عوامل طبیعی در توزیع جغرافیایی جمعیت و سکونتگاه ها با استفاده از gis و Geoda

چکیده:

اصولا استقرار و پیدایش یک شهر بیش از هر چیز تابع شرایط محیطی و موقعیت جغرافیایی است. از این رو پژوهش حاضر بر آن است تا با استفاده از نرم افزار GIS و مدل موران در قالب نرم­ افزار Geoda نحوه توزیع فضایی جمعیت و سکونتگاه­های شهری استان آذربایجان­ غربی را نسبت به متغییرهای طبیعی بررسی کند.

مقاله شهرسازی بررسی نقش عوامل طبیعی در توزیع جغرافیایی جمعیت و سکونتگاه ها با استفاده از gis کیمیا فکر بزرگ شهرسازی

نوع تحقق کاربردی بوده روش بررسی آن توصیفی­ـ ­تحلیلی و همبستگی می­باشد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می­دهد که آب و هوا، دسترسی به منابع آب بیشترین تاثیر را در پراکندگی جمعیت شهری استان داشته­ اند بطوریکه میزان ضریب موران برای عوامل ذکر شده به ­ترتیب بیش از ۵/۰ و ۳/۰ می­باشد در این میان میزان این ضریب برای سایر عوامل طبیعی مورد مطالعه، نشان دهنده رابطه مثبت و نه­ چندان قوی است به­ عبارت دیگر می­توان گفت که بیشتر جمعیت شهری استان، در طبقات ارتفاعی ۱۴۰۰ – ۱۰۰۰ متر پراکنده هستند که بیانگر استقرار جمعیت در مخروطه افکنه ­های دشت­های آبرفتی در ارتباط با منابع آبی حوضه آبریز دریاچه ارومیه می­باشد. این شرایط با وجود شیب کمتر از ۵ درصد و شرایط اقلیمی نیمه­ مرطوب محیط مناسبی را برای فعالیت­های کشاورزی فراهم می­کند.

بطور کلی نتایج بدست آمده نشان می­ دهد که توزیع جمعیت، بیش از توزیع سکونتگاه­ها از عوامل طبیعی تبعیت می­کنند.

کلیدواژگان: عوامل طبیعی؛ سکونتگاه‌های شهری؛ جمعیت شهری؛ شاخص موران؛ GIS

میرنجف موسوی استادیار گروه جغرافیا دانشگاه ارومیه

حسین نظم فر استادیار گروه جغرافیا دانشگاه محقق اردبیلی

احمد آفتاب دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری محقق اردبیلی و مدرس دانشگاه پیام نور ارومیه

نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی ، دوره ۲، شماره ۵، بهار ۱۳۹۲، صفحه ۸۰-۹۸

کیمیا فکر بزرگ | مقاله شهرسازی بررسی نقش عوامل طبیعی در توزیع جغرافیایی جمعیت و سکونتگاه ها با استفاده از gis (37 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, gis در شهرسازی, اجتماعی، جمعیت، مشارکت, ارزیابی ، آسیب شناسی, برنامه ریزی شهری, جغرافیا, روشهای کمی برنامه ریزی, فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی 0نظرات توسط
سطح بندی شهرستانهای استان فارس بر اساس شاخصهای گردشگری

سطح بندی شهرستانهای استان فارس بر اساس شاخصهای گردشگری

چکیده:

در برنامه ­ریزی گردشگری، لازم است که برخوردی متفاوت و متناسب با قابلیت­های مقصد­های گردشگری صورت گیرد و برای تعیین این امر لازم است مقصد­های گردشگری یک منطقه سطح­ بندی شوند. هدف این پژوهش رتبه­ بندی شهرستان­های استان فارس بر اساس شاخص­های گردشگری می­باشد که با استفاده از آخرین آمار و اطلاعات مربوط به سال۱۳۹۱، ۶۷ شاخص در بخش­های جاذبه­­ های مذهبی، جاذبه ­های انسان ساخت، تاریخی، طبیعی و مناطق نمونه گردشگری (در چهار سطح محلی، استانی، ملی و بین المللی) در میان ۲۹ شهرستان مورد مطالعه قرار گرفته و با استفاده از امتیازات عاملی رتبه بندی شده­اند و در آخر با بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی نقشه مورد نیاز تهیه شده است.

سطح بندی شهرستانهای استان فارس بر اساس شاخصهای گردشگری کیمیا فکر بزرگ

روش کار در این پژوهش توصیفی، تحلیلی و موردی می­باشد. برخی از نتایج حاصل از این پژوهش نشان دهنده­ی عدم توزیع هم آهنگ امکانات و زیر ساخت­های گردشگری در میان شهرستان­های استان فارس می­باشد به شکلی که از مجموع ۲۹ شهرستان­ مورد بررسی در استان فارس، شهرستان­های شیراز، کازرون، و سپیدان به ترتیب در سطح یک تا سه از نظر دارا بودن جاذبه­ های گردشگری قرار دارند و شهرستان مهر در آخرین سطح جاذبه­ های گردشگری قرار گرفته است.

کلیدواژگان: استان فارس؛ شاخص؛ سطح بندی؛ تحلیل عاملی؛ گردشگری

حسین خضری کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد نجف آباد

احمد خادم الحسینی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد نجف آباد

صفر قائدرحمتی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تربیت مدرس

نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی دوره ۲، شماره ۶، تابستان ۱۳۹۲، صفحه ۴۲-۵۴ 

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله سطح بندی شهرستانهای استان فارس بر اساس شاخصهای گردشگری (15 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, برنامه ریزی منطقه ای, جغرافیا, روشهای کمی برنامه ریزی, فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی نقش جغرافیا در شکل گیری انواع حیاط در خانه های سنتی ایران کیمیا فکر بزرگ_Page_01

مقاله شهرسازی نقش جغرافیا در شکل گیری انواع حیاط در خانه های سنتی ایران

چکیده:

بر اساس آثار برجای مانده از خانه های سکونتگاه های کهن تاریخی که از هزاره های ششم پیش از میلاد به بعد در بسیاری از نقاط ایران وجود داشته اند، و همچنین آثار برجای مانده از برخی سکونتگاه های واقع در بین النهرین، هر خانه به طور معمول از دو بخش ـ یکی فضای ساخته شده و محصور، و دیگری فضای باز ـ تشکیل می شد، زیرا در نواحی مرکزی و جنوبی ایران و بین النهرین هوا در طول سال به گونه ای بوده است که مدتی از سال هوا سرد و حدود نیمی دیگر معتدل و گرم بوده است و بخشی از فعالیت های مربوط به سکونت در اوقات مناسب سال در فضای باز صورت می گرفت.

با وجود آنکه نقش پدیده های جغرافیایی و محیطی در شکل گیری فضای باز یا حیاط خانه ها کمابیش آشکار است، اما برخی از محققان عوامل فرهنگی را به عنوان عوامل اصلی شکل دهنده انواع حیاط در خانه های سنتی نام برده اند. افزون بر این، به نظر می رسد که دسته بندی موجود از انواع فضای باز و رابطه آن با فضاهای ساخته شده در ایران بسیار کلی است و دقت کافی در آن به کار نرفته است.

پرسش های اصلی این تحقیق بدین شرح اند

: ۱) عوامل اصلی پدیدآورنده حیاط در خانه های سنتی چه بودند؟

۲) انواع فضای باز را با توجه به ساختمان چگونه می توان دسته بندی کرد؟

هدف از انجام این پژوهش در وهله نخست توجه به چگونگی تاثیر عوامل جغرافیایی در شکل دهی به فضای باز خانه هاست، و در وهله دوم ارایه نوعی دسته بندی جامع برای گونه بندی انواع حیاط در خانه هاست.

فرضیه این پژوهش چنین است: پدیده های جغرافیایی نقش اصلی و مهمی در چگونگی شکل گیری انواع حیاط در خانه های سنتی ایران داشته اند. در این پژوهش از روش تحقیق تاریخی – تفسیری استفاده شده است. پدیده های جغرافیایی، متغیرهای مستقل و انواع فضای باز یا حیاط، متغیرهای وابسته این پژوهش اند. روش گردآوری داده ها، هم به صورت اسنادی و هم به شکل میدانی بوده است. چارچوب نظری این تحقیق براین اساس استوار است که پدیده های جغرافیایی و اقلیمی نقش مهمی در شکل گیری خانه های سنتی حیاط دار داشته اند.

نتایج این پژوهش نشان می دهد که چگونگی شکل گیری فضای باز یا حیاط در خانه های سنتی ایران تحت تاثیر پدیده های جغرافیایی بوده است. همچنین دسته بندی جدیدی از انواع حیاط ارایه شده است که به نظر می رسد بر اساس آن می توان همه انواع فضاهای باز مورد استفاده در خانه های سنتی ایران را شناسایی و طبقه بندی کرد. یکی از نتایج مهم این پژوهش، ارایه دسته بندی و تعریف جدیدی از انواع فضاهای باز کاربردی – محیطی یا حیاط های واحدهای مسکونی ایرانی است.

کلید واژه: حیاط، خانه های سنتی، فضای باز، میان سرا، خانه پیش

حسین سلطانزاده ، استادیار دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

پژوهشهای جغرافیای انسانی (پژوهش های جغرافیایی)  بهار ۱۳۹۰ , دوره  ۴۳ , شماره  ۷۵ ; از صفحه ۶۹ تا صفحه ۸۵ .

مقاله شهرسازی نقش جغرافیا در شکل گیری انواع حیاط در خانه های سنتی ایران (34 downloads)

* بر اساس موضوع, تاریخ شهر و شهرسازی, جغرافیا, مسکن, معماری 0نظرات توسط