تراکم

مقاله شهرسازی نقش عوارض شهرداری بر قیمت مسکن در شهر مشهد کیمیا فکر بزرگ_Page_1

مقاله شهرسازی نقش عوارض شهرداری بر قیمت مسکن در شهر مشهد

چکیده:

در این پژوهش با ماهیت توصیفی- تحلیلی، نقش عوارض شهرداری با تاکید بر عوارض واگذاری امتیاز تراکم مازاد در قیمت مسکن بررسی شده است. قلمروی مطالعاتی تحقیق حاضر، منطقه۱۱ شهرداری مشهد می­باشد. اطلاعات و داده­ های مورد نیاز این پژوهش از طریق مطالعه منابع اسنادی، اخذ اطلاعات از شهرداری منطقه، سایت­ها و مراکز مربوط به املاک و مستغلات، سامانه سیستم یکپارچه شهرسازی شهر مشهد و برداشت­های میدانی و نمونه ­گیری از منطقه (۲۵۰ نمونه) به دست آمده و با استفاده از نرم ­افزار SPSS و با مدل رگرسیونی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

 housing price in mashhad kimiafekr e bozorg

نتایج نشان می­دهد که واگذاری تراکم مازاد در شکل کنونی، میانگین سهم عوارض شهرداری را در هزینه تولید واحدهای جدید مسکونی به میزان ۱۰درصد افزایش می­دهد. ضریب همبستگی پیرسون (۸۸۲/۰=r)، فرض مورد آزمون را مبنی بر وجود یک رابطه مستقیم و معنادار بین قیمت مسکن و عوارض شهرداری، در شرایط واگذاری امتیاز تراکم مازاد، تایید می­کند و براین اساس پیشنهاد می ­شود که نظام درآمدی شهرداری­ اصلاح و برپایه­ منابع درآمدی پایدار قرار گیرد و سهم عوارض بر تولید مسکن کاهش و به سمت عوارض بر مصرف مسکن روی آورده شود.

واژه های کلیدی: ارزش افزوده؛ تراکم مازاد؛ عوارض شهرداری؛ قیمت مسکن

نشریه مطالعات شهری دوره ۱، شماره ۳، تابستان ۱۳۹۱، صفحه ۴۴-۴۹

محمدرحیم رهنماء دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه فردوسی مشهد
شهرزاد قلیزاده سرابی- کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه فردوسی مشهد

مقاله شهرسازی نقش عوارض شهرداری بر قیمت مسکن در شهر مشهد | کیمیا فکر بزرگ (54 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اقتصاد شهری, برنامه ریزی شهری, تراکم, فصلنامه مطالعات شهری, مسکن 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی معیارهایی برای طراحی و ساخت بناهای بلند کیمیا فکر بزرگ_Page_01

مقاله شهرسازی معیارهایی برای طراحی و ساخت بناهای بلند کیمیا فکر بزرگ

چکیده:

هر چند طرح یک ساختمان بلند حاصل نهایی فرآیند پیچیده ای است که عناصر آن برهم تأثیر متقابل دارند و عوامل متعددی از جمله ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در آن مؤثرند، اما با رعایت اصول و معیارهای حاصل از پژوهش های بنیادی و کاربردی در زمینه طراحی معماری ، سازه و شهرسازی ( در صورتی که با تدوین و اجرای سیاست گذاری های لازم در سایر زمینه ها همراه گردد) می توان امکان استفاده مناسب و مطلوب از بناهای بلند را ایجاد نمود. به طور کلی با توجه به شرایط خاص قرن حاضر استفاده مناسب و البته مشروط از ساختمان های بلند را می توان راه حلی واقع گرایانه و مطلوب جهت اسکان مردم و تأمین سایر نیازهای مرتبط با فعالیت های اجتماعی و اقتصادی در شهرهای بزرگ دانست.
این تحقیق نشان می دهد ساختمان های بلند می توانند در شرایط مناسب به صورت مطلوبی جوابگوی نیازها و ضرورت های محیط باشند. ساختمان های بلند مرتبه علاوه بر استفاده برای هریک از کاربری های مسکونی ، تجاری و اداری می توانند به صورت مناسبی برای عملکردهای تلفیقی نیز مورد استفاده قرار گیرند و از آنها برای مرکزیت بخشیدن به ذفعالیت های مرتبط با یکدیگر استفاده نمود.
بر اساس این تحقیق بکارگیری فرم های ساده و منظم علاوه بر کمک به پایداری و ایستایی ساختمان، سبس افزایش ایمنی در بناهای بلند می گردد. وجود نظم و ترکیب مناسب با ساختمان های اطراف، تقارن ، تعادل و وحدت از عوامل مؤثر در ایجاد فرم و نمای بصری مطلوب بناهای بلند می باشند. برای ایجاد مقیاس انسانی و مطلوب نمودن فرم بنا می توان در فضای اطراف ساختامن با ایجاد عمق دید نسبت به ساختمان ارتباط مطلوبی بین فرم و بیننده بوجود آورد.

این تحقیق با استفاده از مطالعات نظری، بررسی و تحلیل تحقیقات انجام شده قبلی در این زمینه ، بررسی و نقد دیدگاه های مختلف ارائه شده در ارتباط با ساختمان های بلند ، مطالعات میدانی و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آن بر اساس شاخص های مورد مطالعه اعم از معماری ، سازه، شهرسازی، اقتصاد، ایمنی و میط زیست صورت گرفته است.

کلیدواژه ها : ارتفاع؛ تناسبات؛ توسعه شهری؛ ساختمان بلند؛ ضوابط معماری؛ فرم؛ کاربری؛ مقیاس انسانی

دکتر محمود گلابچی استادیار دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

نشریه هنرهای زیبا ، دوره ۹، شماره ۰، تابستان ۱۳۸۰

مقاله شهرسازی معیارهایی برای طراحی و ساخت بناهای بلند کیمیا فکر بزرگ (78 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, برنامه ریزی شهری, تراکم, توسعه شهری, طراحی شهری, معماری, نشریه هنرهای زیبا, کاربری زمین 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی بررسی انگیزه های تخلف ساختمانی احداث بنای مازاد بر تراکم ساختمانی شهر تهران کیمیا فکر بزرگ_دکتری شهرسازی برنامه ریزی شهری

مقاله شهرسازی بررسی انگیزه های تخلف احداث بنای مازاد بر تراکم ساختمانی در شهر تهران

چکیده:

بخش عمده ای از مسائل و ناهنجاری های کلانشهر تهران را می توان به تخلفات ساختمانی نسبت داد که پس از رشد مهاجرت به شهر، رونق ساخت و ساز و رواج فروش تراکم و ضابطه در شهر تهران شدت یافت. پیامدهای وسیع این پدیده و ناکارآمدی شهرداری تهران در کنترل مناسب ساخت و سازهای شهری، پیشگیری از وقوع این تخلف را در شهر تهران، از طریق تعدیل یا حذف علل پیدایش یا گسترش آن ضروری می سازد.

در این مقاله با مرور مطالعاتی که تاکنون در زمینه علل وقوع تخلفات ساختمانی انجام شده است، به بررسی علل و انگیزه های اقدام به یکی از انواع مهم تخلف ساختمانی در شهر تهران (تخلف احداث بنای مازاد بر تراکم مجاز) از طریق بررسی ارتباط بین ۶ شاخص آگاهی از قوانین و مقررات ساخت و ساز، انگیزه رفع نیاز خانواده از طریق احداث بنای خلاف، انگیزه سود اقتصادی خلاف، سطح درآمد مالکین، تخصص و تجربه سازندگان و کیفیت نظارت بر ساخت و ساز بر یکدیگر و بر تخلف ساختمانی مازاد تراکم پرداخته شد.

مقاله شهرسازی بررسی انگیزه های تخلف ساختمانی احداث بنای مازاد بر تراکم ساختمانی شهر تهران کیمیا فکر بزرگ_دکتری شهرسازی
مقاله شهرسازی بررسی انگیزه های تخلف ساختمانی احداث بنای مازاد بر تراکم ساختمانی شهر تهران مقاله کیمیا فکر بزرگ

اطلاعات لازم برای هر شاخص از طریق یک یا چند سوال از ۱۵۰ نفر از افرادی که برای پرونده تخلف ساختمانی خود به شهرداری مراجعه کرده اند جمع آوری شد و روش همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر برای تحلیل اطلاعات استفاده شد. نتیجه نشان داد که مهم ترین عامل موثر بر تخلف ساختمانی مازاد بر تراکم، کم بودن آگاهی سازنده ساختمان از مقررات و استانداردهای ساختمان است (میزان اثر مستقیم و غیرمستقیم بر این تخلف بر اساس ضریب بتا: ۰,۶۱۶). و پس از آن به ترتیب، سطح درآمد (با ضریب ۰,۱۴) و انگیزه رفع نیاز خانواده از طریق احداث یا توسعه غیرقانونی بنا (با ضریب ۰,۱۱۹) با وقوع تخلف مازاد تراکم ارتباط دارند.

کلید واژه: ضوابط و مقررات ساختمانی، تخلف ساختمانی، تراکم ساختمانی، تهران

سرخیلی الناز ، دکتری شهرسازی، دانشگاه تربیت مدرس

رفیعیان مجتبی ، دانشیار شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس

بمانیان محمدرضا ، دانشیار شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت شهری، پاییز و زمستان ۱۳۹۱ , دوره  ۱۰ , شماره  ۳۰ ; از صفحه ۱۴۵ تا صفحه

۱۶۲

مقاله شهرسازی بررسی انگیزه های تخلف احداث بنای مازاد بر تراکم ساختمانی در شهر تهران کیمیا فکر بزرگ (47 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, ارزیابی ، آسیب شناسی, برنامه ریزی شهری, تراکم, دکتر مجتبی رفیعیان, روشهای کمی برنامه ریزی, مدیریت شهری 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی استفاده از مفهوم تراکم ادراکی در برقراری مطلوبیت محیطی مورد مطالعه محله اسپه کلا شهر آمل_ مقاله کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی برنامه ریزی شهری

مقاله شهرسازی استفاده از مفهوم تراکم ادراکی در برقراری مطلوبیت محیطی مورد مطالعه: محله اسپه کلا شهر آمل

چکیده
هدف اصلی استفاده از تراکم در برنامه‌ریزی‌های شهری، ایجاد مطلوبیت محیطی است؛ ضمن اینکه تراکمی در هر محیط مناسب است که در آن مطلوبیت محیطی نیز وجود داشته باشد. بنابر آنچه گفته شد هدف این پژوهش، بررسی روشی برای برقراری توازن بین میزان تراکم جمعیتی و مطلوبیت محیطی است.

فرضیه تحقیق نیز این است: با استفاده از مفهوم تراکم ادراکی می‌توان شرایط دست‌یابی به این توازن و تراکم مناسب هر محیط را فراهم کرد. شهرنشینان میزان تراکم موجود در محیط را نه برمبنای تراکم‌های عددی واقعی آن محیط، بلکه براساس قضاوت ذهنی ادراک می‌کنند. این ادراک و قضاوت ذهنی آن‌ها به یک‌سری نشانه‌هاو عواملی وابسته است. در واقع با شناخت این نشانه‌ها و اولویت‌بندی و طراحی در جهت کاهش آثار منفی آن‌ها و نیز ایجاد مطلوبیت محیطی، می‌توان حتی تراکم‌های جمعیتی بالا را مطلوب کرد و از تأثیرات منفی آن‌ها کاست. در این پژوهش پس از تحلیل نحوه توزیع تراکم‌ها در شهر آمل– به‌عنوان شهری با الگوی توسعه متراکم- با استفاده از روش آنتروپی و انتخاب یک محلi متراکم از این شهر، میزان تراکم از نظر ساکنان آن محله تحلیل شده است. حدود ۹۴ درصد پاسخ‌دهندگان تراکم بالا و بسیار بالایی را از محله ادراک کرده‌اند. همچنین در این بررسی از پاسخ‌دهندگان درخواست شد نشانه‌های مؤثر را در چنین ادراکی از میزان تراکم بیان کنند. پس از جمع‌بندی نشانه‌ها، به‌منظور شناخت میزان اهمیت هریک از آن‌ها و ضریب تأثیرگذاری‌شان (با توجه به ویژگی‌های محله) در ادراک مردم، از روش مقایسه‌های زوجی استفاده شده است. در پایان نیز برای دست‌یابی به توازن بین تراکم و مطلوبیت محیطی، پیشنهادهایی ارائه شده است.

واژه‌های کلیدی:

تراکم جمعیتی؛ مطلوبیت محیطی؛ تراکم مطلوب؛ احساس ازدحام؛ تراکم ادراکی؛ محله اسپه‌کلا

راضیه رضازاده  استادیار گروه شهرسازی دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران
فرزین محمودی  دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
عبدالرضا رکن الدین افتخاری  دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
مجتبی رفیعیان  دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

مدرس علوم انسانی- برنامه ریزی و آمایش فضا دوره ۱۴، شماره ۳، پاییز ۱۳۸۹

مقاله شهرسازی استفاده از مفهوم تراکم ادراکی در برقراری مطلوبیت محیطی مورد مطالعه: محله اسپه کلا شهر آمل (55 downloads)
* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, برنامه ریزی شهری, تراکم, دکتر راضیه رضازاده, مدرس علوم انسانی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی تحلیل رابطه بین کیفیت محیطی و تراکم ساختمانی مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی برنامه ریزی شهری

مقاله شهرسازی تحلیل رابطه بین کیفیت محیطی و تراکم ساختمانی (مطالعه موردی: شهرک گلسار – رشت)

چکیده:
تحلیل و سنجش کیفیت محیطی محله های شهری، به طیف گسترده ای از معیارها و شاخصها نیاز دارد. این پژوهش، میزان دخالت عوامل کیفیت محیطی در تعیین تراکم ساختمانی، سطح کیفیت محیطی و آسایش محسوس ساکنین سکونتگاه ها را در مطالعه موردی شهرک گلسار رشت، مورد سنجش قرار میدهد. با بکارگیری روش تحلیل عاملی، عوامل نهایی که متغیرهای تراکمی و کیفیات مکانی را در درون خود دارند، مشخص میشوند. بررسی مکانی عوامل مذکور و تحلیل مکانی حاصل از برهم نهی آنها، تایید کننده این است که آن قسمت از محله که نیمه شرقی آن را شامل میشود و عمده توسعه های جدید در این قسمت اتفاق افتاده و تراکم ساختمانی و تعداد طبقه کمتری نسبت به نیمه غربی دارد، از پایین ترین امتیاز در منطقه برخوردار است. اما در همین منطقه، مجتمع گلها که به صورت مجموع های متشکل از چندین بلوک است، با وجود تراکم ساختمانی بالا، اما به دلیل سطح اشغال پایین، دارای رتبه بهتری از نظر این شاخصها است. نتایج این تحلیل حد  بهینه مورد نظر را برای تراکم ساختمانی محله های شهری نظیر شهر رشت و در جهت رفع کمبودهای پیگیری شده در ادبیات تحقیق به دست میدهد.

مقاله شهرسازی تحلیل رابطه بین کیفیت محیطی و تراکم ساختمانی مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ
<strong>مقاله شهرسازی تحلیل رابطه بین کیفیت محیطی و تراکم ساختمانی <a href="http://www.fekrebozorg.ir" target="_blank">مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ</a></strong>

واژه های کلیدی:
کیفیت محیطی، تراکم ساختمانی، توسعه شهری پایدار، شهر فشرده، شهرک گلسار، رشت.

دکتر محمد مهدی عزیزی استاد دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

مهندس سیده مرجانه معینی کارشناس ارشد شهرسازی، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی شماره ۴۵ بهار ۱۳۹۰

مقاله شهرسازی تحلیل رابطه بین کیفیت محیطی و تراکم ساختمانی کیمیا فکر بزرگ (47 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, برنامه ریزی شهری, تراکم, توسعه شهری, روشهای کمی برنامه ریزی, شهر سالم ، توسعه پایدار ، زیست محیطی, محله, نشریه هنرهای زیبا, پارادایم شهرسازی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی راهبرد رشد هوشمند در توسعه شهری راهبردها و راهکارها کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی برنامه ریزی شهری کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی راهبرد رشد هوشمند در توسعه شهری راهبردها و راهکارها کیمیا فکر بزرگ

چکیده:
گسترش سریع شهرها، اکثر کشورهای جهان را با مشکلات متعددی مواجه ساخته است. به طوری که نه تنها سیاست های شهرسازی بلکه مسایل اقتصادی- اجتماعی و زیست محیطی بسیاری از مناطق شهری تحت تاثیر این پدیده قرار گرفته اند. هر چند افزایش جمعیت علت اولیه گسترش سریع شهرها محسوب می شود، لیکن پراکندگی نامعقول آن اثرات نامطلوبی بر محیط طبیعی وفرهنگی جوامع می گذارد. تلاش های زیادی برای برطرف ساختن اثرات منفی گسترش پراکنده شهرها به عمل آمده که عمده ترین آنها راهبرد «رشد هوشمند» به عنوان یکی از راهکارهای مقابله با «پراکندگی» توسعه شهری است که در واقع رشد هوشمند جایگزینی برای پراکندگی محسوب می شود.
مقاله ی حاضر به دنبال ارائه ی چارچوبی از راهبرد رشد هوشمند، مشتمل براصول و راهکارهای برنامه ریزی به منظور ایجاد راهکارهای کارآمد برای بهبود حمل و نقل و کاربری اراضی شهری می باشد.در این راستا اصول، راهبردها و مزایای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی رشد هوشمند بررسی شده و در عین حال برخی از انتقادات وارده بر آن از جمله افزایش تراکم، آلودگی هوا، افزایش هزینه خدمات عمومی پایین آمدن قدرت خرید مردم و… مورد تعمق قرار گرفته است.

مقاله شهرسازی راهبرد رشد هوشمند در توسعه شهری راهبردها و راهکارها کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی برنامه ریزی شهری کیمیا فکر بزرگ 11
مقاله شهرسازی راهبرد رشد هوشمند در توسعه شهری راهبردها و راهکارها

کلیدواژگان:
رشد هوشمند، کاربری زمین، حمل و نقل عمومی، پراکنش شهری.

دکتر رسول قربانی، سمیه نوشاد

مجله جغرافیا و توسعه ، سال ششم، شماره ۱۲

مقاله شهرسازی راهبرد رشد هوشمند در توسعه شهری راهبردها و راهکارها کیمیا فکر بزرگ (60 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, برنامه ریزی شهری, تراکم, توسعه شهری, جغرافیا و توسعه, حمل و نقل و شبکه معابر, شهر سالم ، توسعه پایدار ، زیست محیطی, پارادایم شهرسازی, کاربری زمین 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی برنامه سازی حوزه های شهری مبتنی بر حمل و نقل عمومی مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی برنامه ریزی شهری

مقاله شهرسازی راهنمای برنامه سازی حوزه های شهری در چارچوب توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی کیمیا فکر بزرگ

چکیده:

در سال های اخیر، رویکرد توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی به عنوان یکی از تکامل یافته ترین دیدگاه های توسعه شهری، که بر ارتباط متقابل حمل و نقل عمومی و توسعه شهری تاکید دارد، مطرح شده است. این رویکرد از ویژگی هایی چون ارتقای کیفیت طراحی محله ای، افزایش کاربری های مختلط، گسترش تعاملات اجتماعی، کاهش استفاده از اتومبیل و گسترش گزینه های جابه جایی سازگار با حمل و نقل عمومی همانند دوچرخه سواری و پیاده روی، برخوردار است. با گذشت یک نسل از تجربه به کارگیری رویکرد مذکور در تدوین الگوی توسعه شهری برای کشورهای پیشرو، بسیاری از موانع و چالش های سد راه اجرا و اثربخشی آن آشکار شده است که خود متضمن بهره گیری کامل از پتانسیل های این نوع از توسعه است.

با این وجود، عدم شناخت صحیح ماهیت این نوع از توسعه و در نتیجه بی توجهی به اصول مورد نظر آن در تدوین ضوابط و مقررات شهرسازی به عنوان یکی از چالش های پیش روی باقیمانده است. این نوشتار با بهره گیری از روش مطالعه اسنادی ابتدا با معرفی اجمالی توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی، به شناسایی ماهیت آن پرداخته است و سپس با مطالعه اصول مورد نظر در این رویکرد، راهنمای کلی برنامه سازی در پروژه های TOD را با رعایت چهار اصل کلی شامل توسعه فشرده، اختلاط کاربری ها، پیاده مداری و تسهیلات حمل و نقل و جابه جایی بیان میدارد.

مقاله شهرسازی برنامه سازی حوزه های شهری مبتنی بر حمل و نقل عمومی مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی برنامه ریزی شهری 11
مقاله شهرسازی برنامه سازی حوزه های شهری مبتنی بر حمل و نقل عمومی <strong><a href="http://www.fekrebozorg.ir" target="_blank">مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ</a></strong>
کلمه های کلیدی:  توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی ،  راهنمای برنامه سازی ،  توسعه فشرده ،  اختلاط کاربری ها ، پیاده مداری ، تسهیلات حمل و نقل و جابه جایی  ، موانع اجرا و اثربخشی
مصطفی بهزادفر ، مریم ذبیحی
باغ نظر سال هشتم پاییز ۱۳۹۰ شماره ۱۸
* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, باغ نظر, برنامه ریزی شهری, تراکم, توسعه شهری, حمل و نقل و شبکه معابر, شهر سالم ، توسعه پایدار ، زیست محیطی, پارادایم شهرسازی, کاربری زمین 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی تبیین مفهوم توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی و معیارهای تعیین مراکز آن_مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی برنامه ریزی شهری

مقاله شهرسازی تبیین مفهوم توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی و معیارهای تعیین مراکز آن – نمونه موردی خط۱ متروی شیراز

چکیده:

در دو دهه اخیر، توسعه مبتنی بر حمل و نقل‌ عمومی(TOD) به عنوان راهبردی برای تسکین پراکنده‌رویی موجود، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است.

در مقاله حاضر، پس از بررسی نوشتگان موجود، مفهوم شهرِ منطقه‌ای و الگوهای رابطه حمل و نقل عمومی و فرم شهری، توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی به عنوان “راهبردی در چارچوب الگوی شهر انطباقی که با ایجاد تغییراتی در فرم و ساختار عملکردی شهر و منطقه از طریق ایجاد مراکز TOD، به افزایش کارایی شهر، حفظ منابع طبیعی و ایجاد کنترل در رشد شهری و منطقه‌ای کمک می‌کند”، تعریف شده است. پس از تبیین و بررسی این تعریف، برای تعیین نقاط مناسب جهت تبدیل به مراکز TOD، دو شرط از تعریف ارائه شده استخراج شد:

مقاله شهرسازی تبیین مفهوم توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی و معیارهای تعیین مراکز آن_مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی برنامه ریزی شهری 11
مقاله شهرسازی تبیین مفهوم توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی و معیارهای تعیین مراکز آن_<strong><a href="http://www.fekrebozorg.ir" target="_blank">مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ</a></strong>

۱) قابلیت بکارگیری در الگوی شهر انطباقی

۲) پتانسیل لازم برای ایفای نقش در تغییر یا تعدیل هدفمند ساختار عملکردی شهر و منطقه.

بر مبنای این دو شرط و با توجه به ویژگی شهرهای ایران، دو معیار: ۱) سطح توسعه یافتگی و ۲) موقعیت شهری، به عنوان معیارهای تشخیص ایستگاه‌های قابل تبدیل به مراکز TOD معرفی گشته و در همین چارچوب، ایستگاه‌های خط ۱ مترو شیراز در ارتباط با فرم شهر مورد تحلیل قرار گرفتند.

کلیدواژه ها: توسعه مبتنی بر حمل و نقل ، حمل و نقل عمومی ، گونه بندی ، فرم شهری

مهران علی الحسابی ، سلمان مرادی

نشریه هنرهای زیبا، شماره ۴۱ ، ۱۳۸۹

مقاله شهرسازی تبیین مفهوم توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی و معیارهای تعیین مراکز آن (31 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, تراکم, توسعه شهری, حمل و نقل و شبکه معابر, نشریه هنرهای زیبا 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی بررسی پدیده پراکنده رویی و علل آن در شهر زنجان مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی

مقاله شهرسازی بررسی پدیده پراکنده رویی و علل آن در شهر زنجان

چکیده:

پراکنده رویی امروزه به عنوان یکی از موضوعات محوری در بسیاری از کشورها مطرح می باشد. می توان گفت که با توجه به ساختارهای گوناگون و ویژگی های متفاوت جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و غیره، دلایل پراکنده رویی از شهری به شهر دیگر متفاوت است. کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نبوده و اگر چه بسیاری از شهرهای آن طی قرون گذشته گسترش کندی داشته اند، لیکن با گذر زمان بسیاری از آنها با پدیده پراکنده رویی مواجه بوده اند. شهر زنجان یکی از شهرهای کشور است که در سال های اخیر با سرعت بالایی گسترش یافته است. به منظور بررسی میزان پراکنده رویی در شهر زنجان، با استفاده از ده متغیر نشانگر پراکنده رویی و انجام تحلیل عاملی در ۳۲ ناحیه شهر زنجان، در نهایت چهار عامل تراکم، اختلاط کاربری، مرکزیت و دسترسی به عنوان عوامل تبیین کننده پراکنده رویی در این شهر معرفی شده اند. نقشه نهایی که از ترکیب عوامل فوق در محیط GIS حاصل شده است، نشان می دهد که نواحی مرکزی شهر کمترین میزان پراکنده رویی را دارند و هرچه از مرکز شهر دور می شویم، پراکنده رویی تشدید می شود، به طوری که بیشترین پراکنده رویی در نواحی شرقی، شمال شرقی و غربی این شهر دیده می شود. علاوه بر این، مقایسه پراکنده رویی با روند گسترش کالبدی شهر در سال های مختلف نیز نشان می دهد که نواحی که در دوران ابتدایی شکل گرفته اند، پایین ترین میزان پراکنده رویی را دارند و هرچه به نواحی ساخته شده در سال های اخیر نزدیک می شویم، روند گسترش شهر به سمت پراکنده رویی بیشتری میل می کند.

مقاله شهرسازی بررسی پدیده پراکنده رویی و علل آن در شهر زنجان مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی 11
مقاله شهرسازی بررسی پدیده پراکنده رویی و علل آن در شهر زنجان مقاله شهرسازی <a href="http://www.fekrebozorg.ir" target="_blank">کیمیا فکر بزرگ</a>

کلیدواژگان:

پراکنده رویی، گسترش شهر، زنجان، تحلیل عاملی، متغیرها و عوامل

اسفندیار زبردست ، سارا حبیبی

نشریه هنرهای زیبا ، شماره ۳۸ ، ۱۳۸۸

مقاله شهرسازی بررسی پدیده پراکنده رویی و علل آن در شهر زنجان (55 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, برنامه ریزی شهری, تراکم, توسعه شهری, حمل و نقل و شبکه معابر, دکتر اسفندیار زبردست, شهر سالم ، توسعه پایدار ، زیست محیطی, پارادایم شهرسازی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی بررسي وضعيت تراكم ساختماني و ارائه مدل پيشنهادي تعيين F.A.R با توجه به شبكه معابر مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی بررسی وضعیت تراکم ساختمانی و ارائه مدل پیشنهادی تعیین F.A.R با توجه به شبکه معابر / مورد مطالعه محله الهیه تهران

چکیده:

مقاله شهرسازی بررسی وضعیت تراکم ساختمانی و ارائه مدل پیشنهادی تعیین F.A.R با توجه به شبکه معابر مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ
مقاله شهرسازی بررسی وضعیت تراکم ساختمانی و ارائه مدل پیشنهادی تعیین F.A.R با توجه به شبکه معابر مقاله شهرسازی <a href="http://www.fekrebozorg.ir" target="_blank">کیمیا فکر بزرگ</a>

از اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ که بحث فروش تراکم در تهران اوج گرفت این امر به عنوان منبع اصلی در آمد شهرداری بدل گردید که تا به امروز تاثیرات مختلفی را بر بسیاری از بخش های زندگی شهری گذارده است افزایش قیمت مسکن آلودگی های زیست محیطی کاهش سرانه های خدماتی و مشکلات ترافیکی و آمد و شد از جمله تاثیرات مذکور به شمار می آیند از طرفی شیوه تعیین تراکم نیز عمدتا به شکل دستوری یا بخشنامه ای و فاقد پیشتوانه علمی لازم برای تعیین تراکم بوده است به شکلی که با افزایش تراکم ساختمانی F.A.R بسیاری از متغیر های شهری نیز خواسته یا ناخواسته دستخوش تغییر شده اند در این مقاله ضمن بیان تعریفی از تراکم و انواع آن وضعیت موجود تراکم در تهران و نقش آن در افزایش مشکلات ترافیکی وضعیت دو شاخص تراکم جمعیتی و بار ترافیک تولید شده در بخشی از محله الهیه تهران به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفته است نتیجه مطالعات نشان می دهد که تراکم ساختمانی F.A.R نه تنها به عنوان ابزاری جهت تعادل بین ظرفیت زیر ساخت ها و جمعیت مورد استفاده قرار نگرفته بلکه موجب بروز بسیاری از مشکلات ترافیکی و غیره نیز گردیده است در ادامه بر پایه روش علمی مدل محاسبه F.A.R مبتنی بر ظرفیت پذیرش زیر ساخت ها به ویژه ظرفیت شبکه سواره ارائه می گردد.

کلیدواژگان: تراکم , تراکم ساختمانی (ضریب سطح طبقات) , ترافیک , سطح سرویس دهی معابر , محله الهیه

مهندس مصطفی ادب خواه , دکتر محمدرضا پورجعفر , دکتر علی اکبر تقوائی

نشریه هنرهای زیبا ، شماره ۱۳ ، ۸۲

مقاله شهرسازی بررسی وضعیت تراکم ساختمانی و ارائه مدل پیشنهادی تعیین F.A.R با توجه به شبکه معابر / مورد مطالعه محله الهیه تهران (95 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, تراکم, حمل و نقل و شبکه معابر, دکتر محمدرضا پورجعفر, محله, نشریه هنرهای زیبا 0نظرات توسط