تاریخ شهر و شهرسازی

بازخوانی میدان صاحب آباد کیمیا فکر بزرگ

مقاله بازخوانی میدان صاحب آباد از روی تصاویر شاردن و مطراقچی بر اساس متون تاریخی (از شکل گیری تا دوره صفویه)

چکیده:

میدان صاحب آباد تبریز که بقایای باقیمانده آن امروز به نام مجموعه صاحب الامر معروف گشته است از مجموعه های تاریخی و ارزشمند ایران می باشد طبق بررسی های انجام شده این مجموعه مدت چهار قرن مرکز حکومت ایران و مقر فرماندهی پادشاهانی چون جهانشاه، اوزون حسن، شاه اسماعیل و شاه طهماسب بوده است، اما امروزه تنها نام و یاد این مجموعه نفیس باقیمانده و تغییرات به وجود آمده در طول تاریخ باعث کاستن از شکوه و عظمت آن شده است.

شروع ساخت این مجموعه به دوره آباقاخان (ایلخان مغول) در زمان صدارت شیخ محمد جوینی، وزیر کبیر وی، بر می گردد. با ساخته شدن این مجموعه روند گسترش شهر تبریز به سمت شمال رودخانه مهران رود کشیده می شود. بعدها در دوره جهانشاه دارالحکومه از محله ششگلان به این مجموعه انتقال داده می شود و از آن تاریخ تا زمان شاه طهماسب که پایتخت از تبریز به قزوین انتقال داده شد.

بازخوانی میدان صاحب آباد کیمیا فکر بزرگ ۱

کلید واژه: حسن پادشاه، صاحب آباد، صاحب الامر، هشت بهشت، تبریز

دکتر پیروز حناچی، استادیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

دکتر احد نژادابراهیمی سردرود ، دانشگاه تبریز

نشریه هنرهای زیبا، بهار ۱۳۸۵ , شماره  ۲۵ ; از صفحه ۳۵ تا صفحه ۴۴

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله بازخوانی میدان صاحب آباد از روی تصاویر شاردن و مطراقچی بر اساس متون تاریخی (130 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, تاریخ شهر و شهرسازی, نشریه هنرهای زیبا 0نظرات توسط
باز آفرینی تصوری شهر از متون تاریخی نبشابور غازانخانی

مقاله شهرسازی باز آفرینی تصوری شهر از متون تاریخی نیشابور غازانخانی

چکیده:

در این مطالعه “باز آفرینی تصوری“، دریافت و تدوین تصویر اجتماعی – کالبدی در دوره ای خاص از تحول شهر تعریف شده است. به منظور تدوین چنین دریافتی شهر کهن نیشابور با پیشینه فرهنگی – تاریخی غنی برای مطالعه موردی انتخاب شده است. مراجعه به متون تاریخی و ادبی همزمان با دوره مورد مطالعه شهر، یعنی از بامداد اسلام تا انتقال شهر به مکان جدید در دوره شاهرخ تیموری، و همچنین مشاهدات اسنادی و آثار و نشانه های باقیمانده از شهر کهن اطلاعات مورد نیاز تحقیق حاضر را فراهم آورده است.

در این مقاله، تصویر اولیه بدست آمده که به صورت نقشه و با مقیاس واقعی ترسیم شده، با حاصل تحقیقات قبلی در این زمینه به صورت تحلیلی و مستند مقایسه و تصویر نهایی تراکم شده است. به دلیل نیاز به تحقیق میدانی بیشتر، و احتمالا کاوش های باستان شناسی که در کوتاه مدت قابل انجام نیستند، در نقشه نهایی حصار شهر کهن به شکل قطعی ترسیم نشده است. از ویژگی های تصویر جدید ترسیم شده جزییات محلات و حدود دروازه های کهندژ، شارستان و محدوده بیرونی شهر کهن است.

باز آفرینی نیشابور کهن کیمیا فکر بزرگ

نتایج بدست آمده، میتواند ضمن کمک به تعیین محدوده شهر کهن و حفظ حریم فرهنگی – کالبدی آن، نشانه های مستندی را برای انجام تحقیقات باستان شناسی بعدی فراهم آورد؛ و در مقابل جمع آوری چنین اطلاعاتی به اصلاح و تکمیل مجدد تصویر شهر کمک خواهد کرد. مجموعه این تلاش ها زمینه های ایجاد جاذبه های فرهنگی و گردشگری شهر کهن و شهر فعلی نیشابور را فراهم آورده، و در رشد فرهنگی ساکنین شهر جدید موثر خواهد بود.

کلید واژه: باز آفرینی، تصویر شهر، نیشابور کهن، گردشگری، سیر تحول شهر، شکل شهر

دکتر علیرضا عینی فر

دکتر احمد میرزا کوچک خوشنویس 

نشریه هنرهای زیبا، تابستان ۱۳۸۱ , شماره  ۱۱ ; از صفحه ۷۷ تا صفحه ۸۸

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی باز آفرینی تصوری شهر از متون تاریخی نیشابور غازانخانی (129 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, تاریخ شهر و شهرسازی, نشریه هنرهای زیبا 0نظرات توسط
بازآفرینی شهرستان رشیدی کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی باز آفرینی شهرستان رشیدی

چکیده:

شهرستان رشیدی مجموعه سکونتی و دانشگاهی بزرگی بوده است، که در قرن هشتم هجری در حومه دارالسلطنه تبریز، به دست رشیدالدین فضل اله همدانی وزیر فرزانه پادشاهان مغول (ایلخانیان) ساخته شد، رشیدالدین این مجموعه سکونتی و دانشگاهی را رشیدآباد خوانده است.

طبق مستندات وقفنامه ربع رشیدی، شهر رشیدآباد شامل دو بخش بود: یکی ربع رشیدی و دیگری شهرستان رشیدی، ربع رشیدی مانند قلعه ای در قلب شهرستان قرار گرفته و دارای عملکردهای آموزشی، مذهبی، درمانی بود. شهرستان رشیدی از محلات مختلف تشکیل می گردید و عناصر مهم شهری مانند بازار، قیصریه، کاروانسراها، حمام ها، مساجد، کارخانه های کاغذسازی و رنگ سازی، گازرگاه در آن قرار داشت. تمام این مجموعه و باغ های آن در بارویی محصور بود که با چهار دروازه به اطراف راه می یافت.

در مرحله اول این تحقیق، نظام کالبدی ربع رشیدی مورد پژوهش قرار گرفت و در این مرحله سازمان فضایی شهرستان رشیدی بررسی می شود.

بازآفرینی شهرستان رشیدی تبریز کیمیا فکر بزرگ

در این تحقیق؛ بر اساس داده های وقفنامه یک طرح شماتیک فرضی از شهرستان رشیدی به دست داده شده است. این طرح کاملا منطبق با مستندات وقفنامه ربع رشیدی نوشته رشیدالدین فضل اله است، البته سایر منابع نیز دیده شده اما طرح، مبتنی است بر داده های وقفنامه.

روش تحقیق تحلیل محتوا است و گزینه تصوری، از طریق آزمون و خطای فرضیه های متعدد به دست آمده است. تحلیل سیستم آبرسانی شهر که در نوع خود بی نظیر است؛ به شکل گیری زمینه های طرح فرضی شهرستان کمک اساسی نموده است.

در مرحله سوم این طرح، که بعدا انجام خواهد شد. سعی می شود که این طرح فرضی با موقعیت زمین قلعه رشیدی در شهر تبریز انطباق داده شود.

کلید واژه: سازمان فضایی، ساختار کالبدی، نظام مجله بندی، نظام آبرسانی ایمن، ایسر، ممر، کریاس، مقسم، دروازه، بازار، قیصریه، گازرگاه

مهندی احمد سعیدنیا

نشریه هنرهای زیبا، تابستان ۱۳۸۱ ,  شماره  ۱۱ ; از صفحه ۲۹ تا صفحه ۴۰

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی باز آفرینی شهرستان رشیدی (149 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, تاریخ شهر و شهرسازی, طراحی شهری, فضای شهری, معماری, نشریه هنرهای زیبا 0نظرات توسط
بازشناسی ارک علیشاه تبریز و کاربرد اصلی آن- کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی بازشناسی ارک علیشاه تبریز و کاربرد اصلی آن

چکیده:

در مرکز شهر تاریخی تبریز، بازمانده های بنای باستانی شکوهمندی قرار دارد که در گذر زمان از آن با نام های ارک تبریز، ارک علیشاه، طاق علیشاه و نیز مسجد علیشاه یاد کرده اند. این ایوان عظیم فروریخته، که ابعاد آن از ایوان مداین بزرگتر است، از نظر حجم، فضا سازی، رفعت و عظمت یکی از شاهکارهای هنر معماری ایران شمرده می شود. پژوهشگرانی که این ایوان را مسجد جامع تاج الدین علیشاه پنداشته و معرفی کرده اند، تنها به روایات تاریخی استناد داشته اند، حال آنکه نگرش تحلیلی- انتقادی به متون تاریخی آشکار می سازد که وضعیت و ساختار کنونی ارک تبریز هرگز با توصیف مورخان و سیاحانی که مسجد علیشاه را دیده و توصیف کرده اند، همخوانی و هماهنگی ندارد.

ارک علیشاه کیمیا فکر بزرگ

این مقاله بر پایه نتایج کاوش های باستان شناسی، مطالعات تاریخ معماری اسلامی، رهیافت (approach) معماری و نیز بررسی انتقادی متون تاریخی نتیجه خواهد گرفت که بنای موسوم به ارک تبریز همان مسجد جامع علیشاه نیست.

کلید واژه: ارک تبریز، معماری ایلخانی، باستان شناسی، تاج الدین علیشاه، ایلخانان، مسجد علیشاه

دکتر سیدامیر منصوری، استاد گروه معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

دکتر بهرام آجورلو، دکتری باستان شناسی

نشریه هنرهای زیبا، زمستان ۱۳۸۲ , شماره  ۱۶ ; از صفحه ۵۷ تا صفحه ۶۸

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی بازشناسی ارک علیشاه تبریز و کاربرد اصلی آن (120 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, تاریخ شهر و شهرسازی, معماری, نشریه هنرهای زیبا 0نظرات توسط
شیز تحلیلی تاریخی و کالبدی و بررسی انطباق مکانی آن با تخت سلیمان کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی شیز تحلیلی تاریخی و کالبدی و بررسی انطباق مکانی آن با تخت سلیمان

چکیده:

شیز به عنوان یک شهر مهم مذهبی در دوران قبل از اسلام مطرح است. تخت سلیمان نیز محل آثار باقیمانده ای از همان دوران می باشد که امروزه در جنوب استان آذربایجان غربی واقع است. این مطالعه در دو بخش صورت می گیرد؛ یکی بحث تطبیق مکانی شیز با محل کنونی تخت سلیمان و دیگری تحلیلی تاریخی و کالبدی از شیز می باشد. در بحث تطبیق مکانی از آتشکده ای به نام آذرگشنسب به عنوان واسطه استفاده شده است.

با استفاده از منابع و اسناد تاریخی در دو قسمت جداگانه، یعنی یک بار تطبیق مکانی آتشکده آذرگشنسب با تخت سلیمان کنونی و یک بار تطبیق مکانی آتشکده با شهر شیز انجام گرفت. تحلیل تاریخی شیز در دوره های هخامنشی، پارتی، ساسانی و اسلامی انجام گرفت. نظر به اینکه تنها آثار دوره های ساسانی و ایلخانی در تخت سلیمان بر جای مانده است، برای این دو دوره تحلیل کالبدی نیز صورت گرفت. بعد از بررسی های انجام گرفته نتیجه گرفته شد که محل کنونی تخت سلیمان منطبق بر شهر شیز است.

physical and historical analysis kimiafekre bozorg

کلید واژه: شیز، تخت سلیمان، آتشکده آذرگشنسب، دوره ساسانی، دوره ایلخانی

ابوذر جعفری کارشناسی ارشد شهرسازی، دانشگاه تهران

نشریه هنرهای زیبا  بهار ۱۳۸۵ , دوره  , شماره  ۲۵ ; از صفحه ۲۵ تا صفحه ۳۴ .

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی شیز تحلیلی تاریخی و کالبدی و بررسی انطباق مکانی آن با تخت سلیمان (56 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, تاریخ شهر و شهرسازی, نشریه هنرهای زیبا 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی مسکن خرمشهر از الگوی بومی تا ضوابط طراحی - کیمیا فکر بزرگ_Page_02

مقاله شهرسازی مسکن خرمشهر از الگوی بومی تا ضوابط طراحی – کیمیا فکر بزرگ

چکیده:

شیوه زندگی، که بر اساس فرهنگ و آداب و رسوم مردم ساکن یک شهر شکل گرفته، و الگوی سکونت بدست آمده از آن یکی از مبانی شکل‌گیری معماری مسکن بومی می‌باشد. مطالعه و تحلیل دقیق آن می‌تواند به تدوین اصول طراحی مسکن جدید متناسب با تغییر شیوه‌ی سکونت کمک نماید. شهر خرمشهر با توجه به تخریب‌های ناشی از جنگ و نوع بازسازی ناهماهنگ با فرهنگ و حتی اقلیم منطقه، نیاز به تدوین اصول و ضوابط طراحی جدید مسکن دارد.

این تحقیق مبتنی است بر مطالعاتی که توسط نگارنده قبل و بعد از جنگ انجام شده و می‌توان ادعا کردکه تنها اطلاعات تحلیلی است که از مسکن بومی خرمشهر بیادگار مانده است. لذا هدف اصلی مقاله پرداختن به نظام سکونت قبل از جنگ، بدست آوردن الگوی مناسب زندگی امروز با توجه به تغییر شیوه سکونت و تدوین اصول و معیارهای طراحی مسکن جدید در خرمشهر است.

مقاله شهرسازی مسکن خرمشهر از الگوی بومی تا ضوابط طراحی - مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ
مقاله شهرسازی مسکن خرمشهر از الگوی بومی تا ضوابط طراحی – مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ

نتیجه تحلیل‌های ارائه شده نشان می‌دهد اقلیم و فرهنگ از مهمترین عوامل تأثیرگذار در شکل‌گیری کالبد مسکن بومی خرمشهر می‌باشند. لذا عوامل نشأت‌گرفته از اقلیم و فرهنگ نظیر جهت‌گیری ساختمان‌ها، استفاده از حیاط مرکزی، مضیف، پاشویه و … هویت‌بخش مسکن بومی خرمشهر می‌باشند. استفاده از اصول و معیارهای حاصل از این دو عامل در تکمیل مراحل بازسازی باعث بازگرداندن روحیه و هویت به مسکن خرمشهر خواهد شد.

کلیدواژه ها: الگوی مسکن؛ سنت سکونت؛ ضوابط طراحی مسکن خرمشهر؛ مسکن بومی

صدیقه مسائلی ، استادیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

نشریه هنرهای زیبا، معماری و شهرسازی ، دوره ۳، شماره ۴۵، بهار ۱۳۹۱، صفحه ۶۳-۷۶

مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ | پیشرو در ارائه خدمات آموزشی شهرسازی در کشور

مقاله شهرسازی مسکن خرمشهر از الگوی بومی تا ضوابط طراحی - کیمیا فکر بزرگ (10 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, تاریخ شهر و شهرسازی, طراحی شهری, مسکن, معماری, نشریه هنرهای زیبا 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی شهر، جشن، خاطره - تأملی در نسبت فضاها و جشن های شهری در دوران صفویان و قاجاریان - کیمیا فکر بزرگ_Page_01

مقاله شهرسازی شهر، جشن، خاطره – تأملی در نسبت فضاها و جشن های شهری در دوران صفویان و قاجاریان – کیمیا فکر بزرگ

چکیده:

در مناسبت های عمومی شهری، بخشی از عمیق ترین خاطره های جمعی مردمان از شهر شکل می گیرد. در زمان صفویه آیین های جشن وعزا که یا بزرگداشت سنت های کهن ایرانی بودند و یا پاس داشت مناسبت های شیعی، به یادماندنی ترین عرصه های حیات شهری را شکل داده اند. این عرصه ها به مرور کالبد مناسب خود را پیدا کردند و اگر در اصفهان، پایتخت صفوی با طراحی اندیشیده، اقتدار حاکم و توانمندی دولت، عرصه مناسب واحدی برای برگزاری آیین‌های مختلف مهیا گردید، در تهران، پایتخت قاجار، طراحی اندیشیده در غیبت توانمندی و خواست لازم، به تمهید فضاهایی با ویژگی های متفاوت انجامید.

این مقاله به بررسی فضاهای محل برگزاری آیین‌های جشن و شادی در اصفهان و ویژگی‌های کالبدی ـ فضای آنها در مقایسه با تهران می پردازد و به ویژه بر مراسم عید قربان و عید نوروز تأکید دارد.

مقاله شهرسازی شهر، جشن، خاطره - تأملی در نسبت فضاها و جشن های شهری در دوران صفویان و قاجاریان - کیمیا فکر بزرگ_Page_08
مقاله شهرسازی شهر، جشن، خاطره – تأملی در نسبت فضاها و جشن های شهری در دوران صفویان و قاجاریان – مقاله کیمیا فکر بزرگ

این مقاله نشان می دهد که چگونه با کم رنگ شدن نقش جشن ها در حیات جمعی شهری و از دست رفتن تدریجی فضای مناسب و تعریف شده برای مشارکت مردم در آنها، یکی از محمل های اصلی ایجاد خاطره جمعی از حیات شهری حذف می شود و شهر در ذهن ساکنانش رنگ می بازد.

واژگان کلیدی: اصفهان؛ تهران؛ خاطره جمعی؛ صفویان؛ فضاهای شهری؛ قاجاریان

زهرا اهری ، استادیار گروه تاریخ معماری و مرمت، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی

نشریه هنرهای زیبا، معماری شهرسازی ، دوره ۳، شماره ۴۷، پاییز ۱۳۹۱، صفحه ۵-۱۶

مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی شهر، جشن، خاطره - تأملی در نسبت فضاها و جشن های شهری در دوران صفویان و قاجاریان (32 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, تاریخ شهر و شهرسازی, طراحی شهری, فضای شهری, نشریه هنرهای زیبا 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی نقش جغرافیا در شکل گیری انواع حیاط در خانه های سنتی ایران کیمیا فکر بزرگ_Page_01

مقاله شهرسازی نقش جغرافیا در شکل گیری انواع حیاط در خانه های سنتی ایران

چکیده:

بر اساس آثار برجای مانده از خانه های سکونتگاه های کهن تاریخی که از هزاره های ششم پیش از میلاد به بعد در بسیاری از نقاط ایران وجود داشته اند، و همچنین آثار برجای مانده از برخی سکونتگاه های واقع در بین النهرین، هر خانه به طور معمول از دو بخش ـ یکی فضای ساخته شده و محصور، و دیگری فضای باز ـ تشکیل می شد، زیرا در نواحی مرکزی و جنوبی ایران و بین النهرین هوا در طول سال به گونه ای بوده است که مدتی از سال هوا سرد و حدود نیمی دیگر معتدل و گرم بوده است و بخشی از فعالیت های مربوط به سکونت در اوقات مناسب سال در فضای باز صورت می گرفت.

با وجود آنکه نقش پدیده های جغرافیایی و محیطی در شکل گیری فضای باز یا حیاط خانه ها کمابیش آشکار است، اما برخی از محققان عوامل فرهنگی را به عنوان عوامل اصلی شکل دهنده انواع حیاط در خانه های سنتی نام برده اند. افزون بر این، به نظر می رسد که دسته بندی موجود از انواع فضای باز و رابطه آن با فضاهای ساخته شده در ایران بسیار کلی است و دقت کافی در آن به کار نرفته است.

پرسش های اصلی این تحقیق بدین شرح اند

: ۱) عوامل اصلی پدیدآورنده حیاط در خانه های سنتی چه بودند؟

۲) انواع فضای باز را با توجه به ساختمان چگونه می توان دسته بندی کرد؟

هدف از انجام این پژوهش در وهله نخست توجه به چگونگی تاثیر عوامل جغرافیایی در شکل دهی به فضای باز خانه هاست، و در وهله دوم ارایه نوعی دسته بندی جامع برای گونه بندی انواع حیاط در خانه هاست.

فرضیه این پژوهش چنین است: پدیده های جغرافیایی نقش اصلی و مهمی در چگونگی شکل گیری انواع حیاط در خانه های سنتی ایران داشته اند. در این پژوهش از روش تحقیق تاریخی – تفسیری استفاده شده است. پدیده های جغرافیایی، متغیرهای مستقل و انواع فضای باز یا حیاط، متغیرهای وابسته این پژوهش اند. روش گردآوری داده ها، هم به صورت اسنادی و هم به شکل میدانی بوده است. چارچوب نظری این تحقیق براین اساس استوار است که پدیده های جغرافیایی و اقلیمی نقش مهمی در شکل گیری خانه های سنتی حیاط دار داشته اند.

نتایج این پژوهش نشان می دهد که چگونگی شکل گیری فضای باز یا حیاط در خانه های سنتی ایران تحت تاثیر پدیده های جغرافیایی بوده است. همچنین دسته بندی جدیدی از انواع حیاط ارایه شده است که به نظر می رسد بر اساس آن می توان همه انواع فضاهای باز مورد استفاده در خانه های سنتی ایران را شناسایی و طبقه بندی کرد. یکی از نتایج مهم این پژوهش، ارایه دسته بندی و تعریف جدیدی از انواع فضاهای باز کاربردی – محیطی یا حیاط های واحدهای مسکونی ایرانی است.

کلید واژه: حیاط، خانه های سنتی، فضای باز، میان سرا، خانه پیش

حسین سلطانزاده ، استادیار دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

پژوهشهای جغرافیای انسانی (پژوهش های جغرافیایی)  بهار ۱۳۹۰ , دوره  ۴۳ , شماره  ۷۵ ; از صفحه ۶۹ تا صفحه ۸۵ .

مقاله شهرسازی نقش جغرافیا در شکل گیری انواع حیاط در خانه های سنتی ایران (34 downloads)

* بر اساس موضوع, تاریخ شهر و شهرسازی, جغرافیا, مسکن, معماری 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی مکتب اصفهان در شهرسازی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی برنامه ریزی شهری طراحی شهری

مقاله مکتب اصفهان در شهرسازی

چکیده:

تشکیل دولت صفوی در قرن دهم هجری (۱۷ میلادی) سبب می گردد تا حیات عقلی شیعی به اوج خود رسد، تشیع اثنی عشری به هویت سیاسی و فرهنگی مستقلی دست یابد و این هویت و شخصیت را به عنوان خمیرمایه فرهنگی همه شئون زندگی پس از خود قرار دهد و زمینه را برای شکفتن آراء حکمی اشراقی ، فلسفی و عملی مهیا سازد.
این حکمت در سراسر عصر صفوی در عراق، سوریه و هندوستان، که پیوندهای بسیار نزدیک با ایران داشتند، رواج یافت اجمالاً مکتب اصفهان نامیده می شود. مرکز این حکمت نه تنها اصفهان پایتخت صفویان بلکه شهرهایی چون شیراز، کاشان، قزوین و تیریز بوده است.

مقاله شهرسازی مکتب اصفهان در شهرسازی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی برنامه ریزی شهری طراحی شهری 11
<strong>مقاله شهرسازی مکتب اصفهان در شهرسازی <a href="http://www.fekrebozorg.ir" target="_blank">کیمیا فکر بزرگ</a></strong>

استقرار دولت صفوی در اصفهان فرصتی است که این دولت آرمانشهر خود را بر مبنای آراءحکمی و فلسفی بنیان گذارد و به شهر چون نماد و تجسم و تجسد کالبدی فضایی این مفاهیم بنگرد. برنامه ریزی ، طراحی و اجرای شار جدید اصفهان به مدت ۲۵ سال، بیانی روشن از این نمادگرایی و سازماندهی فضایی است. این بیان فضایی و نمادگرایی آن چنان محکم ، روشن و ظریف است که بی هیچ تردیدی در زمینه هنر شهرسازی مکتبی را پایه می گذارد که بنا به خاستگاه حکمی و فلسفی اش می توان مکتب اصفهان در شهرسازی نامیدش.
و آن کس که شاید در شهرسازی چنین مکتبی را پایه نهاد کسی دیگر نبود جز شیخ بهاءالدین عاملی(شیخ بهائی) که بر آن شد تا سایه ناکجاآبادهای اساطیری ، مذهبی و فلسفی را بر زمین نقش زند و چون از پایه گذاران مکتب اصفهان در حکمت و فلسفه بود، در شهر نیز بر آن شد تا بحث آن را با منطق آغاز کند و با مفاهیمی عارفانه در پرتو تجدید و اشراق عقل بر پایش سازد.

این وطن مصر و عراق و شام نیست
این وطن شهری است کان را نام نیست
ای خوش آن کو یابد از توفیق بهر
کاورد رو سوی ایت بی نام شهر

دکتر سید محسن حبیبی ، نشریه هنرهای زیبا ، شماره ۳ ، ۱۳۷۷

مقاله مکتب اصفهان در شهرسازی - کیمیا فکر بزرگ (46 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, تاریخ شهر و شهرسازی, دکتر سید محسن حبیبی, نشریه هنرهای زیبا, پارادایم شهرسازی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی جلوه های سنت و تجدد درفضاهای ورودی خانه های تهران دوره قاجار مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی

مقاله شهرسازی جلوه های سنت و تجدد در فضاهای ورودی خانه های تهران دوره قاجار

چکیده:
دوره قاجار، دوره تضاد در ارزش ها و اندیشه های معمارانه، و تنوع در گرایش ها و شیوه های معماری شهری است. این تنوع و تضاد که متأثر از عوامل گوناگون و رویکردهای مختلف سنت و تجدد است، بیش از همه، در حوزه معماری مسکونی نمود پیدا می کند و ساختار یکنواخت خانه های شهر را به عرصه تفاوت می کشاند. تفاوتی که در تمامی اجزاء تشکیل دهنده یک خانه، از فضای ورودی تا فضاهای داخلی رخ می نماید؛ اما بدین خاطر که فضاهای ورودی، نمودی بیشتر در معماری دارد، تحولات رخ داده در این بخش، ملموس تر و بررسی ویژگی های ساختاری و تزیینی آنها از اهمیتی دو چندان برخوردار است. در این میان، موضوع قابل توجه این است که تحول مذکور، بر فضاهای ورودی خانه های گروهی از جامعه تأثیرگذار بوده و حتی نوع این تأثیرگذاری، از محله ای به محله دیگر متفاوت بوده است؛ گرچه از این طریق، شاید بتوان شاخصه های بارزی را برای انواع فضاهای ورودی تعیین نمود و سبک غالب ورودی ها را ارزیابی کرد. بدین ترتیب می توان گفت خانه های تهران دوره قاجار، سبک های گوناگونی در فضاسازی ورودی داشته که هر یک، جلوه هایی از سنت، تجدد یا تلفیقی از آنها را به نمایش گذاشته است.

مقاله شهرسازی جلوه های سنت و تجدد درفضاهای ورودی خانه های تهران دوره قاجار مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ
<strong>مقاله شهرسازی جلوه های سنت و تجدد درفضاهای ورودی خانه های تهران دوره قاجار <a href="http://www.fekrebozorg.ir" target="_blank">مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ</a></strong>

واژ ه های کلیدی:
قاجار، تهران، خانه، ورودی، سنت، تجدد

مینا رمضان جماعت کارشناس ارشد باستان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

دکتر جوادن یستانی استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی شماره ۴۴ زمستان ۱۳

مقاله شهرسازی جلوه های سنت و تجدد درفضاهای ورودی خانه های تهران دوره قاجار کیمیا فکر بزرگ (27 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, تاریخ شهر و شهرسازی, طراحی شهری, معماری, نشریه هنرهای زیبا, پارادایم شهرسازی 0نظرات توسط