برنامه ریزی منطقه ای

ارزیابی روش های تعیین سلسله مراتب و سطح بندی سکونتگاه ها در رویکرد عملکردهای شهری در توسعه روستایی_Page_01

مقاله شهرسازی ارزیابی روش های تعیین سلسله مراتب و سطح بندی سکونتگاه ها در رویکرد عملکردهای شهری در توسعه روستایی

چکیده:

رویکرد ‘‘عملکردهای شهری در توسعه روستایی‘‘ با هدف افزودن ابعاد فضایی و مکانی به برنامه‌ریزی منطقه ای توسط راندینلی (rondinelli) مطرح و تاکنون در کشورهای مورد استفاده و بازنگری قرارگرفته است. یکی از اصول ششگانه این رویکردبه کارگیری روش ها و تکنیک هایی است که به آسانی توسط برنامه ریزان منطقه ای قابل استفاده بوده و همچنین به آسانی برای سیاست گذاران قابل درک باشد.

در این مقاله سعی می شود با مروری بر روش های پیشنهادی این رویکرد برای تعیین سلسله مراتب و نیز سطح بندی سکونتگاه ها، نقاط قوت و ضعف این روش ها و نیز قابلیت کاربرد آنها در شرایط ایران، با انجام مطالعه موردی در سکونتگاه‌های روستایی شهرستان‌های استان گلستان مورد بررسی قرار گیرد.

ارزیابی روش های تعیین سلسله مراتب و سطح بندی سکونتگاه ها در رویکرد عملکردهای شهری در توسعه روستایی_Page_04

نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان می دهد که از دو روش پیشنهادی رویکرد UFRD به عنوان روش های مکمل برای تعیین سلسله مراتب سکونتگاه ها، می توان از روش اسکالوگرام دستی با توجه به محدودیت‌های جدی آن و نیز وجود اطلاعات تفصیلی در مورد عملکردهای موجود در سکونتگاه های روستایی ایران صرف نظر کرده و فقط روش شاخص مرکزیت را بکار گرفت.

سطح بندی سکونتگاه ها که در رویکرد UFRD عمدتا براساس قواعد مارشال صورت گرفته است، با مشکل جدی مواجه است، به ترتیبی که این روش فقط در سکونتگاه های روستایی یک شهرستان از شش شهرستان استان گلستان قابل استفاده بود و در سکونتگاه های روستایی پنج شهرستان دیگر صادق نبود.

روش پیشنهادی پرستون برای سطح بندی سکونتگاه ها نیز، علیرغم نتایج مطلوبی که به دست می دهد، دارای محدودیت‌ها و کاست هایی است. در این مقاله، بنابراین برای سطح بندی سکونتگاه ها ترسیم نمودار ستونی شاخص مرکزیت سکونتگاه های روستایی پیشنهاد شده است که روشی است ساده تر و از طریق آن می توان سطح بندی سکونتگاه ها را به آسانی انجام داد.

کلید واژه: روش های تعیین سلسله مراتب سطح بندی سکونتگاه ها، عملکرد شهری در توسعه روستایی، نظام سکونتگاهی، شاخص مرکزیت، ضریب مکانی

دکتر اسفندیار زبردست ، استاد شهرسازی، دانشگاه تهران

نشریه هنرهای زیبا  بهار ۱۳۸۲ , دوره , شماره  ۱۳  از صفحه ۵۲ تا صفحه ۶۳

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله ارزیابی روش های تعیین سلسله مراتب و سطح بندی سکونتگاه ها در رویکرد عملکردهای شهری در توسعه روستایی (71 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, ارزیابی ، آسیب شناسی, برنامه ریزی منطقه ای, توسعه روستایی, دکتر اسفندیار زبردست, روشهای کمی برنامه ریزی, نشریه هنرهای زیبا 0نظرات توسط
سطح بندی شهرستانهای استان فارس بر اساس شاخصهای گردشگری

سطح بندی شهرستانهای استان فارس بر اساس شاخصهای گردشگری

چکیده:

در برنامه ­ریزی گردشگری، لازم است که برخوردی متفاوت و متناسب با قابلیت­های مقصد­های گردشگری صورت گیرد و برای تعیین این امر لازم است مقصد­های گردشگری یک منطقه سطح­ بندی شوند. هدف این پژوهش رتبه­ بندی شهرستان­های استان فارس بر اساس شاخص­های گردشگری می­باشد که با استفاده از آخرین آمار و اطلاعات مربوط به سال۱۳۹۱، ۶۷ شاخص در بخش­های جاذبه­­ های مذهبی، جاذبه ­های انسان ساخت، تاریخی، طبیعی و مناطق نمونه گردشگری (در چهار سطح محلی، استانی، ملی و بین المللی) در میان ۲۹ شهرستان مورد مطالعه قرار گرفته و با استفاده از امتیازات عاملی رتبه بندی شده­اند و در آخر با بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی نقشه مورد نیاز تهیه شده است.

سطح بندی شهرستانهای استان فارس بر اساس شاخصهای گردشگری کیمیا فکر بزرگ

روش کار در این پژوهش توصیفی، تحلیلی و موردی می­باشد. برخی از نتایج حاصل از این پژوهش نشان دهنده­ی عدم توزیع هم آهنگ امکانات و زیر ساخت­های گردشگری در میان شهرستان­های استان فارس می­باشد به شکلی که از مجموع ۲۹ شهرستان­ مورد بررسی در استان فارس، شهرستان­های شیراز، کازرون، و سپیدان به ترتیب در سطح یک تا سه از نظر دارا بودن جاذبه­ های گردشگری قرار دارند و شهرستان مهر در آخرین سطح جاذبه­ های گردشگری قرار گرفته است.

کلیدواژگان: استان فارس؛ شاخص؛ سطح بندی؛ تحلیل عاملی؛ گردشگری

حسین خضری کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد نجف آباد

احمد خادم الحسینی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد نجف آباد

صفر قائدرحمتی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تربیت مدرس

نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی دوره ۲، شماره ۶، تابستان ۱۳۹۲، صفحه ۴۲-۵۴ 

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله سطح بندی شهرستانهای استان فارس بر اساس شاخصهای گردشگری (15 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, برنامه ریزی منطقه ای, جغرافیا, روشهای کمی برنامه ریزی, فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی 0نظرات توسط
بررسی و تحلیل نابرابریهای توسعه در سازمان فضایی استانهای ایران

بررسی و تحلیل نابرابریهای توسعه در سازمان فضایی استانهای ایران

چکیده:

ایران به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه با وجود تنوع و دارا بودن استعداها وپتانسیل های طبیعی و محیطی در پهنه سرزمین ، نابرابری های زیادی در بین استانهای آن وجود دارد واگر چه در سالهای قبل از طریق برنامه های مختلف توسعه سعی در رفع این نابرابری ها شده است ولی به دلایل مختلف همچون انتخاب الگو های نامناسب توسعه و…، همچنان نابرابری بین استانهای ایران مشهود وملموس است.که این امردر درازمدت می تواند پیامد هایی از قبیل ایجاد واگرایی در پیرامون و  تمرکزگرایی شدید در مرکز و نیز به خطر انداختن اتحاد ملی و… را به همراه داشته باشد.بررسی و تحلیل نابرابریهای توسعه در سازمان فضایی استانهای ایران

در این مقاله به بررسی نابرابری های توسعه و محاسبه شدت این نابرابری ها در بین استانهای ایران در دو مقطع زمانی ۱۳۷۵ و۱۳۸۵، با استفاده از ۲۵ شاخص نابرابری توسعه از طریق تکنیک تحلیل عاملی، پرداخته شده است. داده های جمع‌آوری شده با استفاده از، روش تحلیل عاملی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. به منظور بیان فضایی نابرابری و عدم تعادل‌های منطقه‌ای از نرم افزارGIS9.3استفاده شده است.
بر اساس نتایج حاصله از تحقیق استان های تهران، خراسان، سمنان و یزد در هر دو دوره (۱۳۷۵ و ۱۳۸۵) با جابه جایی رتبه در بین خود حائز رتبه ها ی اول تا چهارم بوده اند.استان های محروم وتوسعه نیافته در دوره آماری ۱۳۷۵ شامل استان های سیستان وبلوچستان، اردبیل، کهگیلویه وبویراحمد و ایلام و در دوره آماری ۱۳۸۵ شامل استان های کرمان، کردستان، ایلام و کهگیلویه وبویراحمد بوده اند. این نتایج حکایت از وجود نابرابریهای توسعه و شکاف شدید، بین استانهای کشورطی سالهای مورد مطالعه دارد. بطوری که در مرکز کشور استان های توسعه یافته و در نواحی پیرامونی ومرزی استان های توسعه نیافته قرار دارند.

کلیدواژگان: نابرابری منطقه ای؛ تحلیل عاملی؛ توسعه منطقه ای؛ سازمان فضایی؛ استانهای ایران

اکبر ویسی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد مرند

کریم حسین زاده دلیر استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد مرند

بختیار عزت پناه استاد جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه آزاد مرند

نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی دوره ۲، شماره ۶، تابستان ۱۳۹۲، صفحه ۶۷-۸۲

بررسی و تحلیل نابرابریهای توسعه در سازمان فضایی استانهای ایران (204 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, gis در شهرسازی, برنامه ریزی منطقه ای, توسعه شهری, روشهای کمی برنامه ریزی, فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی بررسی سلسله مراتب شهری با مدلهای کمی کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی بررسی سلسله مراتب شهری با مدلهای کمی (نمونه موردی استان آذربایجان غربی)

چکیده :

شبکه شهرهای ایران دردهه ۳۰ به دنبال دگرگونی شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران که ناشی از حاکمیت الگوی برون‌زا بوده است، دچار تغییرات اساسی گردیده است و موجب پیدایش کلان شهرها، گسیختگی یا انفصال در شبکه‌های شهری شده و به مرور زمان و رشد جمعیت و پیامدهای آن ایجاد نخست شهری و افزایش تعداد شهرها بوده است. این گروه از شهرها، جایگاه یا مرتبه متناسب و کهکشانی خود در نظام سلسله مراتبی به زنجیره‌ای تغییر داده‌اند.
این مقاله به استفاده از مدلهای کمی به بررسی سلسله مراتب شهری استان آذربایجان غربی می‌پردازد.

مقاله شهرسازی بررسی سلسله مراتب شهری با مدلهای کمی کیمیا فکر بزرگ
مقاله شهرسازی بررسی سلسله مراتب شهری با مدلهای کمی کیمیا فکر بزرگ

روش پژوهش دراین مقاله کمی – تحلیلی می‌باشد و با استفاده از نرم‌افزار Excel و نمودارها برای بررسی و تحلیل اندازه و رشد شبکه شهری استان آذربایجان غربی ترسیم شده است.
نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد ۱- نقاط شهری استان دارای روابط منظم و سیستماتیکی در مقایسه با الگوهای مورد انتظار نیستند.۲- توزیع فضایی شهرها در سطح نظام شبکه شهری استان آذربایجان شرقی متعادل نیست.

کلمات کلیدی: شبکه شهری؛ شاخص نخست شهری؛ مدل لورنز؛ ضریب جینی؛ آذربایجان غربی

دکتر احمد خادم الحسینی

محمدرضا عباسی

نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی ، دوره ۱، شماره ۱، بهار ۱۳۹۱، صفحه ۷-۱۸

مقاله شهرسازی بررسی سلسله مراتب شهری با مدلهای کمی کیمیا فکر بزرگ (50 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, برنامه ریزی منطقه ای, تحلیل سلسله مراتبی AHP, روشهای کمی برنامه ریزی, فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی تحلیلی برسازمان‌یابی فضایی سیستم شهرهای نواحی ساحلی جنوب ایران - کیمیا فکر بزرگ_Page_01

مقاله شهرسازی تحلیلی برسازمان‌یابی فضایی سیستم شهرهای نواحی ساحلی جنوب ایران

چکیده :

هدف مقاله‌ی حاضر آن است که با بررسی و تحلیل نحوه‌ی توزیع فضایی جمعیت در نظام شهرهای نواحی ساحلی جنوب ایران، روند تحوّلات آنها را در چهل سال گذشته با کاربرد الگو‌ها و تکنیک‌های رایج در این زمینه شناسایی کند. این پژوهش قصد اثبات ارتباط مستقیم بین مطلوبیّت شاخص‌های به کار رفته و نیروهای اقتصادی- اجتماعی را ندارد؛ بلکه کاربرد الگوهای رایج در زمینه‌ی تحلیل نظام سکونتگاهها در راستای توصیف و تحلیل شرایط و روند تغییرات شبکه ی شهری ساحل جنوب کشور، مورد توجه است. الگو‌های به کار رفته در این پژوهش مشتمل بر سه دسته شاخص‌های نخست شهری (شاخص نخست شهری جفرسون، شاخص دو شهر، شاخص چهار شهر کینزبرگ، شاخص چهار شهر مهتا و شاخص موماو و الوصابی)، شاخص‌های تمرکز (شاخص تمرکز هرفیندال، هندرسون، و شاخص تقوایی) و در پایان شاخص‌های توزیع متعادل (منحنی لورنز و ضریب جینی فضایی، ضریب آنتروپی، توزیع رتبه – اندازه و ضریب پارتو وروش کرنل) است.

جامعه ی آماری مورد مطالعه، شامل شهرهای ساحلی استان های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان است. نتایج به دست آمده این پژوهش نشان می‌دهد شاخص‌های نخست شهری و تمرکز هر دو در سال ۱۳۵۵ در بیشترین مقدار خود در مقایسه با هر زمان دیگری بوده اند. در مقابل، شاخص‌های تعادل در این سال بیانگر نامتوازن ترین وضعیّت اند. شاخص‌های نخست شهری از سال ۱۳۵۵ تا سال ۱۳۷۵ همواره رو به کاهش بوده، امّا در سال ۱۳۸۵ افزایش داشته اند. شاخص‌های تمرکز و تعادل به طور مشابه طیّ سال‌های ۷۵-۱۳۶۵ نشان دهنده ی کاهش تمرکز و افزایش تعادل هستند، امّا در سال ۱۳۸۵با شدت بسیار کمتری در مقایسه با شاخص‌های نخست شهری از افزایش تمرکز و کاهش توزیع متوازن جمعیت در منطقه حکایت دارند، که نشان دهنده ی ظهور مجدّد قطبی شدن در منطقه است.

مقاله شهرسازی تحلیلی برسازمان‌یابی فضایی سیستم شهرهای نواحی ساحلی جنوب ایران - کیمیا فکر بزرگ_Page_11
مقاله شهرسازی تحلیلی برسازمان‌یابی فضایی سیستم شهرهای نواحی ساحلی جنوب ایران – کیمیا فکر بزرگ

کلیدواژ‌ه‌ها: سازمان یابی فضایی، سیستم شهری، شهرهای نواحی ساحلی جنوب، نخست شهری، تمرکزشهری، تعادل فضایی.

هاشم داداش پور

آتوسا آفاق پور

مجتبی رفیعیان

مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای ، شماره ۱۴ ، ۱۳۸۹

مقاله شهرسازی تحلیلی برسازمان‌یابی فضایی سیستم شهرهای نواحی ساحلی جنوب ایران - کیمیا فکر بزرگ (72 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, برنامه ریزی منطقه ای, جغرافیا و توسعه, دکتر مجتبی رفیعیان, دکتر هاشم داداش پور 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی تحلیلی برنحوه توزیع فضایی امکانات و خدمات روستایی و سطح بندی روستاهای بخش درودزن مرودشت_کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی

مقاله شهرسازی تحلیلی برنحوه توزیع فضایی امکانات و خدمات روستایی و سطح بندی روستاهای بخش درودزن مرودشت

چکیده:

نحوه پراکنش خدمات روستایی نشانگر میزان رشد و توسعه­ یافتگی مناطق روستایی و  بالطبع نحوه نگرش به ساز و کارهای برنامه­ ریزی غیر متمرکز در سطح کشور می­باشد. در پراکنش خدمات روستایی در مراحل اولیه توسعه­ یافتگی، توجه به شاخص­های کالبدی، اجتماعی و اقتصادی حائز اهمیت بسیاری است. در پژوهش حاضر با توجه به شرایط منحصر به فرد بخش درودزن در نزدیکی به مراکز جمعیتی و اقتصادی شیراز و مرودشت، سعی در سطح ­بندی مراکز خدماتی روستایی جهت نیل به اهداف پایداری در سطح منطقه شده ­است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی با استفاده از مدل­های کمی جهت سطح­ بندی مراکز روستایی می­باشد و از نظر هدف در دسته تحقیقات کاربردی

مقاله شهرسازی تحلیلی برنحوه توزیع فضایی امکانات و خدمات روستایی و سطح بندی روستاهای بخش درودزن مرودشت_مقاله کیمیا فکر بزرگ

کلیدواژه ها : توسعه؛ توسعه روستایی؛ توزیع فضایی خدمات؛ بخش؛ سطح بندی؛ درودزن

علی شکور دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت. مرودشت، ایران.
محمدعلی خورسندنیا کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
میثم صفرپور دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه یزد، یزد، ایران

فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی – سال دوم – شماره پنجم – بهار۱۳

مقاله شهرسازی تحلیلی برنحوه توزیع فضایی امکانات و خدمات روستایی و سطح بندی روستاهای بخش درودزن مرودشت (25 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, برنامه ریزی منطقه ای, تأسیسات تجهیزات و خدمات شهری, توسعه روستایی, فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی گونه شناسی مناطق شهر_بنیاد در مطالعات شهری و منطقه ای با نظری بر واکاوی مفهوم مجموعه شهری در ایران کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی برنامه ریزی شهری برنامه ریزی منطقه ای

مقاله شهرسازی گونه شناسی مناطق شهر_بنیاد در مطالعات شهری و منطقه ای با نظری بر واکاوی مفهوم مجموعه شهری در ایران

چکیده:

تا پیش از آغاز قرن بیستم استفاده از دو مفهوم شهر و روستا و در معدودی موارد،کلان شهر می توانست برای تشریح اشکال توسعه فضایی و سکونتی موجود آن زمان کافی باشد.اما توسعه و گسترش شهر نشینی قرن بیستمی موجب شکل گیری پدیده های فضایی کلانی در گستره سرزمینی شد که پیشتر وجود نداشتند. از ابتدای قرن بیستم تاکنون تلاش های زیادی در زمینه مفهوم سازی های مرتبط با این پدیده های نوظهور شکل گرفته اند که در برخی مواقع در اثر تعدد و کثرت این مفاهیم نوعی اغتشاش در تعاریف و یافتن مصادیق آنها بین مخاطبان این مفاهیم به وجود می آید.

مقاله شهرسازی گونه شناسی مناطق شهر_بنیاد در مطالعات شهری و منطقه ای با نظری بر واکاوی مفهوم مجموعه شهری در ایران کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی برنامه ریزی شهری برنامه ریزی منطقه ای 11
مقاله شهرسازی گونه شناسی مناطق شهر_بنیاد در مطالعات شهری و منطقه ای با نظری بر واکاوی مفهوم مجموعه شهری در ایران <strong><a href="http://www.fekrebozorg.ir" target="_blank">مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ</a></strong>

مقاله حاضر بعد از بررسی دوازده مفهوم پر استفاده مرتبط با منطقه شهر بنیاد آنها را در سه دسته مفاهیم الف )مفاهیم ناظر بر ابر شهر مرکزی ساخته شده ،ب ) مفاهیم ناظر بر یک شهر منطقه منسجم و ج) مفاهیم ناظر بر چند شهر منطقه مستقل همجوار دسته بندی می کند که بر حسب معیار پیوستگی کالبدی و شدت همبستگی عملکردی و نیز مقیاس فضایی از همدیگر متمایز می شوند.

در این مقاله تلاش شده است تا علاوه بر ارائه مشخصه های تمایز بخش مفاهیم مختلف مناطق شهر-بنیاد ، نوعی تبارشناسی از مفاهیم نیز ارائه گردد تا از این ره، درک جامع تری از موضوع به دست آید.

کلیدواژه ها : شهر-منطقه ، گونه شناسی ، مجموعه شهری ، منطقه کلانشهر ، منظومه شهری

ایرج اسدی ، اسفندیار زبردست ، نشریه هنرهای زیبا ، شماره ۴۳ ، پاییز ۱۳۸۹

مقاله شهرسازی گونه شناسی مناطق شهر_بنیاد در مطالعات شهری و منطقه ای با نظری بر واکاوی مفهوم مجموعه شهری در ایران (101 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, برنامه ریزی شهری, برنامه ریزی منطقه ای, دکتر اسفندیار زبردست, نشریه هنرهای زیبا, نظری محتوایی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی کاربرد فرآیند تحلیل شبکه ای anp در برنامه ریزی شهری و منطقه ای کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی برنامه ریزی شهری برنامه ریزی منطقه ای

مقاله شهرسازی کاربرد فرآیند تحلیل شبکه ای ANP در برنامه ریزی شهری و منطقه ای

چکیده:

روش‏های ارزیابی چند معیاره کاربرد وسیعی در همه علوم از جمله در شهرسازی پیدا کرده ‏اند. از بین این روش‏ها، فرایند تحلیل سلسله ‏مراتبی (AHP) یکی از روش‏هایی است که بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. یکی از محدودیت‏های جدی AHP این است که وابستگی ‏های متقابل بین عناصر تصمیم، یعنی معیارها، زیرمعیارها و گزینه‏ ها را درنظر نمی‏گیرد و ارتباط بین عناصر تصمیم را سلسله‏ مراتبی و یکطرفه فرض می ‏کند. روش فرایند تحلیل شبکه‏ای (ANP) ارتباطات پیچیده بین و میان عناصر تصمیم را از طریق جایگزینی ساختار سلسله‏ مراتبی با ساختار شبکه ‏ای درنظر می‏ گیرد. به همین دلیل در سال‏های اخیر استفاده از ANP به جای AHP در اغلب زمینه‏ ها افزایش پیدا کرده است.

مقاله شهرسازی کاربرد فرآیند تحلیل شبکه ای anp در برنامه ریزی شهری و منطقه ای کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی برنامه ریزی شهری برنامه ریزی منطقه ای 11
مقاله شهرسازی کاربرد فرآیند تحلیل شبکه ای anp در برنامه ریزی شهری و منطقه ای <a href="http://www.fekrebozorg.ir" target="_blank"><strong>مقاله کیمیا فکر بزرگ</strong></a>

در این مقاله فرایند تحلیل شبکه‏ای ANP و کاربرد آن در شهرسازی با بکارگیری آن در تعیین سایت مطلوب برای احداث شهرک‏های صنعتی در یک منطقه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می ‏دهد که فرایند تحلیل شبکه ‏ای، ضمن حفظ کلیه قابلیت‏های AHP از جمله سادگی، انعطاف‏ پذیری، به‏ کارگیری معیارهای کمی وکیفی به‏ طور همزمان، قابلیت بررسی سازگاری در قضاوت‏ها، و امکان رتبه‏ بندی نهایی گزینه ‏ها، می‏ تواند بر محدودیت‏های جدی آن، از جمله درنظر نگرفتن وابستگی‏های متقابل بین عناصر تصمیم و فرض اینکه ارتباط بین عناصر تصمیم، سلسله ‏مراتبی و یکطرفه است، فایق آمده و چارچوب مناسبی را برای تحلیل مسایل شهری فراهم آورد.

کلیدواژه ها: برنامه ریزی شهری و منطقه ای ، روشهای ارزیابی ، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP ، فرآیند تحلیل شبکه ای ANP ، مکانیابی

دکتر اسفندیار زبردست ، نشریه هنرهای زیبا ، شماره ۴۱ ، ۱۳۸۹

مقاله شهرسازی کاربرد فرآیند تحلیل شبکه ای ََANP در برنامه ریزی شهری و منطقه ای (338 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, ارزیابی ، آسیب شناسی, برنامه ریزی شهری, برنامه ریزی منطقه ای, تحلیل سلسله مراتبی AHP, دکتر اسفندیار زبردست, روشهای کمی برنامه ریزی, نشریه هنرهای زیبا 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی ارزیابی روش تحلیل سلسله مراتب و سطح بندی سکونتگاه ها در رویکرد عملکردهای شهری در توسعه روستایی_ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی ارزیابی روش تحلیل سلسله مراتب و سطح بندی سکونتگاه ها در رویکرد عملکردهای شهری در توسعه روستایی تحلیل

مقاله شهرسازی ارزیابی روش تحلیل سلسله مراتب و سطح بندی سکونتگاه ها در رویکرد عملکردهای شهری در توسعه روستایی_ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی کیمیا فکر بزرگ
مقاله شهرسازی ارزیابی روش تحلیل سلسله مراتب و سطح بندی سکونتگاه ها در رویکرد عملکردهای شهری در توسعه روستایی_<a href="http://www.fekrebozorg.ir" target="_blank">کیمیا فکر بزرگ</a>

چکیده
رویکرد عملکردهای شهری در توسعه روستایی با هدف افزودن ابعاد فضایی و مکانی به برنامه ریزی منطقه ای توسط راندینلی مطرح و تاکنون در کشورهای متعدد مورد استفاده و بازنگری قرار گرفته است یکی از اصول ششگانه این رویکرد به کارگیری روش ها و تکنیک هایی است که به آسانی توسط برنامه ریزان منطقه ای قابل استفاده بوده و همچنین به آسانی برای سیاست گذاران قابل درک باشد در این مقاله سعی میشود با مروری بر روش های پینشهادی این رویکرد برای تعیین سلسله مراتب و نیز سطح بندی سکونتگاه ها نقاط قوت و ضعف این روش ها و نیز قابلیت کاربرد آنها در شرایط ایران با انجام مطالعه موردی در سکونتگاه های روستایی شهرستان های استان گلستان مورد بررسی قرار گیرد نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان می دهدکه از دو روش پیشنهادی رویکرد UFRD به عنوان روش های مکمل برای تعیین سلسله مراتب سکونتگاه ها می توان از روش السکالوگرام دستی با توجه به محدودیت های جدی آن و نیز و جود اطلاعات تفصیلی در مورد عملکرد های موجود در سکونتگاه های روستایی ایران صرف نظر کرده و فقط روش شاخص مرکزیت را به کار گرفت سطح بندی سکونتگاه ها که در رویکرد UFRD عمدتا بر اساس قواعد مارشال صورت گرفته است با مشکل جدی مواجه است به ترتیبی که این روش فقط در سکونتگاه های روستایی یک شهرستان از شش شهرستان استان گلستان قابل استفاده بود و در سکونتگاه های روستایی پنج شهرستان دیگر صادق نبود روش پینشهادی پرستون برای سطح بندی سکوتگاه ها نیز علیرغم نتایج مطلوبی که به دست می دهد دارای محدودیت ها و کاستی هایی است در این مقاله بنابراین برای سطح بندی سکونت گاه ها ترسیم نمودار ستونی شاخص مرکزیت سکونتگاه های روستایی پیشنهاد شده است که روشی است ساده تر و از طریق آن می توان سطح بندی سکونتگاه ها را به آسانی انجام داد
کلیدواژگان
روش های تعیین سلسله مراتب سطح بندی سکونتگاه ها؛ شاخص مرکزیت؛ ضریب مکانی؛ ملکردهای شهر یدر توسعه روستائی؛ نظام سکونتگاهی

دکتر اسفندیار زبردست

نشریه هنرهای زیبا، شماره ۱۳، ۱۳۸۲

مقاله شهرسازی ارزیابی روش تحلیل سلسله مراتب و سطح بندی سکونتگاه ها در رویکرد عملکردهای شهری در توسعه روستایی (15 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, برنامه ریزی منطقه ای, توسعه شهری, روشهای کمی برنامه ریزی, نشریه هنرهای زیبا 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی حاکمیت شهر-منطقه تهران، چالشها و روندها کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی حاکمیت شهر-منطقه تهران، چالشها و روندها

چکیده
این مقاله به بررسی و تحلیل ابعاد مختلف مفهوم تفرق سیاسی به عنوان بزرگ ترین چالش فراروی نظام های اداره و حاکمیت مناطق کلان شهری می پردازد. ابعاد مختلف این چالش در منطقه کلان شهری تهران در قالب مدلی سه وجهی شامل قلمروهای حکومتی و مدیریتی موجود در منطقه ، نهادها و سازمان های مختلف اثرگذار در اداره و حاکمیت و نیز ابزارها و منابع پشتیبان این نهادها موضوع بررسی قرار گرفته است.

مقاله شهرسازی حاکمیت شهر-منطقه تهران، چالشها و روندها کیمیا فکر بزرگ
مقاله شهرسازی حاکمیت شهر-منطقه تهران، چالشها و روندها کیمیا فکر بزرگ

نتایج بررسی حاکی از وجود قلمروهای متعدد حکومتی و مدیریتی و افزایش روزافزون آن در منطقه کلان شهری تهران است که در فقدان ساز و کارهای هماهنگی و همکاری مانع از اتخاذ هرگونه تصمیم سیاستی یکپارچه برای منطقه کلان شهری تهران به عنوان یک کل ارگانیک است. علاوه بر این به واسطه نظام برنامه ریزی متمرکز و بخشی کشور ، نهادها و سازمان های متعددی در قالب شعبه های استانی و شهرستانی وزارتخانه ها و سازمان های ملی در سطح منطقه کلان شهری تهران فعال هستند، اما ساز و کار موثری برای ایجاد هماهنگی ، همکاری و همیاری بین این نهادها با قلمروهای مدیریتی (نهادهای مدیریت شهری موجود در منطقه کلان شهری ) و قلمروهای حکومتی شهرستان و بخش ( فرمانداری ها و بخشداری ها ) وجود ندارد.

کلیدواژگان
حکومت؛ حاکمیت؛ شهر – منطقه؛ منطقه کلان شهری تهران؛ تفرق سیاسی؛ تفرق عملکردی .

دکتر عباس احمد آخوندی ، دکتر ناصر برک پور ، ایرج اسدی ، حبیب الله طاهرخانی ، میثم بصیرت ، گلزار زندی
نشریه هنرهای زیبا، شماره ۲۹، بهار ۱۳۸۶
مقالات شهرسازی کیمیا فکر بزرگ
مقاله حاکمیت شهر-منطقه تهران، چالشها و روندها (68 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, برنامه ریزی منطقه ای, دکتر ناصر برک پور, مدیریت شهری, نشریه هنرهای زیبا 0نظرات توسط