ارزیابی ، آسیب شناسی

امکان سنجی واگذاری مدیریت محیط طیست شهر به شهرداری ها کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی امکان سنجی واگذاری مدیریت محیط زیست شهر به شهرداریها (نمونه موردی شهر تهران)

چکیده:

شهر تهران با مشکلات زیست محیطی فراوانی روبرو است که یکی  از مهمترین آنها آلودگی­های زیست محیطی است. سازمان­هایی که مسئولیت مدیریت محیط زیست شهر را بر عهده دارند متعددند و ناهماهنگی بین آنها از عوامل بروز مشکلات زیست محیطی شهر تهران به حساب می آید.

در پژوهش حاضر سعی شده با بررسی امکان واگذاری مدیریت محیط زیست شهر تهران به شهرداری، راهکارهایی جهت انسجام و یکپارچگی مدیریت محیط زیست شهر ارائه­ گردد. بر این اساس با استفاده از روش پژوهشی نظریه مبنایی ، از طریق مطالعه­ اسناد و مصاحبه با مسئولان و صاحب نظران این امر، مسئله­ مدیریت محیط زیست شهر تهران در قالب ۵ وظیفه­ مدیریتی شامل: برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت، کنترل و تأمین منابع ، مورد کنکاش قرار گرفته و در قالب یک مدل پارادایمی، شرایط، راهبردها و پیامدهای حاصل از پدیده­ ظهور یافته ارائه می گردد.

امکان سنجی واگذاری مدیریت محیط طیست شهر به شهرداری ها کیمیا فکر بزرگ ۱

نتایج حاصل از جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که امکان واگذاری جامع و کامل مدیریت محیط زیست به شهرداری  وجود ندارد. اما از سوی دیگر می­توان به شکلی نسبی وظایف مدیریتی ذکر شده را به شهرداری واگذار نمود و با همکاری سایر سازمان­های ذیربط به صورت یکپارچه به مدیریت زیست محیطی شهر پرداخت. همچنین برای توانمند سازی شهرداری در انجام وظایف محول­شده لازم است تا ظرفیت سازی هایی در سه حیطه­ ساختاری، قانونی و فرهنگی در سازمان شهرداری انجام شود.

کلیدواژگان : مدیریت شهری یکپارچه؛ مدیریت محیط زیست شهری؛ شهرداری؛ روش نظریه مبنایی

غلامرضا کاظمیان، مرضیه شاه محمدی

مطالعات شهری،  مقاله ۳، دوره ۱، شماره ۳، تابستان ۱۳۹۱، صفحه ۲۴-۳۳

کیمیا فکر بزرگ | دانلود امکان سنجی واگذاری مدیریت محیط زیست شهر به شهرداریها (نمونه موردی شهر تهران) (379 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, ارزیابی ، آسیب شناسی, برنامه ریزی شهری, شهر سالم ، توسعه پایدار ، زیست محیطی, فصلنامه مطالعات شهری, مدیریت شهری 0نظرات توسط
بررسی تطبیقی جمعیت خانوار سکونت و شهرگرایی ایران کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی بررسی تطبیقی دگرگونی جمعیت خانوار سکونت و شهرگرایی ایران فرانسه رمانی

چکیده:

این مقاله به مقایسه تطبیقی دگرگونی های جمعیت شهرنشینی خانوار و سکونت در ایران فرانسه و رومانی پرداخته و تحت سرفصل های یکسان تحولات فوق را مود مداقه و تحلیل قرار می دهد. بررسی حاضر نشان می دهد که گذار به جامعه مدرن که با غلبه شهرنشینی تغییر در ابعاد خانوار و ترکیب آن تغییر شرایط سکونت و مسکن تغییر ویژگی های سکونتگاه ها تغییر الگوهای استفاده از مسکن تغییر در نیازهای خانوار و به ویژه با رویکرد عقلایی به امر تامین مسکن همراه است به درجات مختلف در همه کشورهایی که تجربه مدرنیته را طی کرده و می کنند قابل مشاهده است گرچه قرارگیری در سطوح مختلف تجربه گذار شرایط مختلف اقتصادی اجتماعی و فرهنگی سنت ها و شیوه های سکونت و استفاده از مسکن همگی در تعیین خصوصیات مسکن و نحوه برخورد به آن تاثیر می گذارند.

خلاصه ای از بررسی های مقایسه ای فوق محتوای مقاله حاضر را تشکیل می دهد. در این گفتار تلاش شده تا دگرگونی های ناشی از مدرنیزاسیون در خانوار مسکن و شهر در سه کشور فوق که در سطوح مختلفی از تجربه مدرنیته قرار دارند نشان داده شود.

کلیدواژگان: جمعیت؛ خانوار؛ سکونت؛ شهرنشینی؛ مدرنیته؛ مسکن

دکتر سید محسن حبیبی، استاد شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

دکتر زهرا اهری، استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر

نشریه هنرهای زیبا، دوره ۱۹، شماره ۱۹، پاییز ۱۳۸۳

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی بررسی تطبیقی دگرگونی جمعیت خانوار سکونت و شهرگرایی ایران فرانسه رمانی (228 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اجتماعی، جمعیت، مشارکت, ارزیابی ، آسیب شناسی, دکتر سید محسن حبیبی, مسکن, نشریه هنرهای زیبا, پارادایم شهرسازی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی اسکان غیر رسمی، علل، پیامدها و راه حلها کیمیا فکر بزرگ_Page_1

مقاله شهرسازی اسکان غیر رسمی، علل، پیامدها و راه حلها نمونه موردی شیرآباد زاهدان | کیمیا فکر بزرگ

چکیده:

اسکان غیر رسمی، پدیده ای است نابهنجار، که نسبت به بافت متداول شهر مشاهده می شود. این پدیده، تجلی فقدان برآورده شدن نیاز مسکن و سرپناه اقشار کم درآمدی است که در فضای رسمی و برنامه ریزی شده شهر جایی ندارند و در فرار از محدودیت های قانونی خارج از توان خود، به برپایی سکونت گاههای نابسامان در حاشیه شهر، به امید آن که به فرصت های شغلی با درآمد مستمر شهری دسترسی پیدا نمایند، می پردازند و شامل افراد و خانوارهایی میشود که در محدوده فیزیکی و اقتصادی شهر زندگی می کنند ولی هنوز جذب نظام شهری نشده و از بسیاری جهات با بافت اصلی شهر تفاوت دارند.

به عبارتی از نظر اشتغال، سکونت، بهداشت، خدمات عمومی و تسهیلات زیر بنایی شهری در شرایطی نامطلوب به سر می برند. ناحیه شیرآباد زاهدان نمونه کاملی از این نوع سکونتگاه هاست. تحلیل داده های تحقیق نشان می دهد که در به وجود آوردن پدیده  اسکان غیر رسمی در شیرآباد، عواملی ا زجمله مهاجرپذیری بالای شهر زاهدان و اسکان تعداد زیادی از مهاجران تهیدست دراین ناحیه که عمدتاً ناشی از اقتصاد سیاسی فضاست مؤثر می باشد.

informal settlement kimia fekre bozorg zahedan

به علاوه این پدیده به نوبه خود، پیامدهای کالبدی و اجتماعی – اقتصادی بسیار نامطلوبی را در ناحیه شیرآباد ایجاد کرده است. بدین ترتیب که ۸۹ درصد ساکنان شیرآباد را مهاجران تشکیل می دهند و تقریباً تمامی آن ها افراد و خانوارهای فقیر روستایی هستند. نرخ بالای زا د و ولد، بالا بودن بعد خانوار، جوان یجمعیت، بی سوادی و کم سوادی، بیکاری، درآم دناچیز، پرداختن به انواع مشاغل انگلی و کاذب از یک طرف و وضعیت اسفبار محیط فیزیکی مانند مسکن نامناسب، فقدان بهداشت، فقدان تأسیسات و تجهیزات زیر بنایی و خدمات شهری، از سویی دیگر آلودگی چش مانداز از یک ناحیه ی شهری (شیرآباد) را به نمایش می گذارند

کلمات کلیدی: اسکان غیر رسمی، شیرآباد، پیامدها، توانمند سازی

نویسندگان: عیسی شیبانی امین، محمد غلامی

سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری، ۳۱ فروردین و ۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ مشهد

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی اسکان غیر رسمی، علل، پیامدها و راه حلها نمونه موردی شیرآباد زاهدان (66 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اجتماعی، جمعیت، مشارکت, ارزیابی ، آسیب شناسی, اسکان غیر رسمی, همایش و کنفرانس 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی ارزیابی خصیصه های اقتصادی در شناسایی گستره های فقر شهری با استفاده از تکنیک های دلفی و  ahp

مقاله شهرسازی ارزیابی خصیصه های اقتصادی در شناسایی گستره های فقر شهری با استفاده از تکنیک های دلفی و  AHP

چکیده:

گستره های فقر، بخش جدا ناپذیری از جوامع شهری روزگار معاصر ما را شکل داده اند که به واسطه تبعات سوء خود، مورد توجه جوامع محلی و جهانی قرار گرفته اند. تصور عام در خصوص بسط چنین گستره هایی، فقر اقتصادی است و سخن در خصوص این گستره ها یادآور ساکنانی است که در دستیابی به نیازهای اولیه زندگی ناتوان بوده و یا با مشکل مواجه هستند. اما به راستی میزان اثرگذاری اقتصاد و درآمد به عنوان مهمترین خصیصه آن در شکل گیری و بسط چنین سکونتگاه هایی تا چه میزان بوده و آیا مولفه-هایی دیگری در بسط این گستره ها، اثرگذارند؟ کنکاش در خصوص شکل گیری و بسط گستره های فقر، حکایت از اثرگذاری مولفه های چندبعدی اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و محیطی دارند.

هدف پژوهش حاضر، شناسایی میزان اثرگذاری مولفه های موثر در بسط گستره های فقر و روشنگری در خصوص میزان همبستگی خصیصه های اقتصادی به عنوان مهمترین مولفه در باورهای عام کارشناسان در بسط و توسعه چنین گستره های است. به منظور دستیابی به هدف مذکور روش تحقیق به کار گرفته شده، روش توصیفی- تحلیلی است. جهت شناسایی ارتباطات ذکر شده، از تکنیک Delphi و روش ارزیابی فرآیند تحلیلی سلسله مراتبی (AHP) با استفاده از روی هم گذاری لایه ها در سیستم اطلاعات مکانی (GIS) به عنوان مدل شناسایی گستره های فقر استفاده شده است.

Economical measures Delphi and ahp kimiafekre bozorg

نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که از میان ۴ مولفه مورد بررسی (اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و محیطی)، دو مولفه محیطی و کالبدی بیشترین همبستگی را با شکل گیری و بسط گستره های فقر داشته و مولفه اقتصاد با همبستگی ۵۷ درصد در رتبه سوم همبستگی با چنین گستره هایی قرار دارد. همچنین خصیصه درآمد خانوارها که به طور معمول به عنوان مهمترین عامل موثر در بسط چنین سکونتگاه هایی از آن یاد می شود، با ۲۲ درصد از همبستگی بالایی برخوردار نبوده و خصیصه های اقتصادی دیگری چون نرخ بیکاری و میزان بار تکفل از همبستگی بیشتری در شکل گیری و بسط گستره های فقری برخوردارند.

کلید واژه: اقتصاد شهری، گستره فقر، درآمد خانوار، نرخ بیکاری، AHp ،Delphi، شهر کاشمر

بمانیان محمدرضا دانشیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس

رضایی راد هادی کارشناس ارشد شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس

منصوررضایی مجید کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه آزاد تهران مرکز

مدیریت شهری  بهار و تابستان ۱۳۹۰ , دوره  ۹ , شماره  ویژه نامه ; از صفحه ۱۵۳ تا صفحه ۱۶۶

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی ارزیابی خصیصه های اقتصادی در شناسایی گستره های فقر شهری با استفاده از تکنیک های دلفی و ahp (54 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, ارزیابی ، آسیب شناسی, اقتصاد شهری, تحلیل سلسله مراتبی AHP, روشهای کمی برنامه ریزی, مدیریت شهری 0نظرات توسط
ارزیابی روش های تعیین سلسله مراتب و سطح بندی سکونتگاه ها در رویکرد عملکردهای شهری در توسعه روستایی_Page_01

مقاله شهرسازی ارزیابی روش های تعیین سلسله مراتب و سطح بندی سکونتگاه ها در رویکرد عملکردهای شهری در توسعه روستایی

چکیده:

رویکرد ‘‘عملکردهای شهری در توسعه روستایی‘‘ با هدف افزودن ابعاد فضایی و مکانی به برنامه‌ریزی منطقه ای توسط راندینلی (rondinelli) مطرح و تاکنون در کشورهای مورد استفاده و بازنگری قرارگرفته است. یکی از اصول ششگانه این رویکردبه کارگیری روش ها و تکنیک هایی است که به آسانی توسط برنامه ریزان منطقه ای قابل استفاده بوده و همچنین به آسانی برای سیاست گذاران قابل درک باشد.

در این مقاله سعی می شود با مروری بر روش های پیشنهادی این رویکرد برای تعیین سلسله مراتب و نیز سطح بندی سکونتگاه ها، نقاط قوت و ضعف این روش ها و نیز قابلیت کاربرد آنها در شرایط ایران، با انجام مطالعه موردی در سکونتگاه‌های روستایی شهرستان‌های استان گلستان مورد بررسی قرار گیرد.

ارزیابی روش های تعیین سلسله مراتب و سطح بندی سکونتگاه ها در رویکرد عملکردهای شهری در توسعه روستایی_Page_04

نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان می دهد که از دو روش پیشنهادی رویکرد UFRD به عنوان روش های مکمل برای تعیین سلسله مراتب سکونتگاه ها، می توان از روش اسکالوگرام دستی با توجه به محدودیت‌های جدی آن و نیز وجود اطلاعات تفصیلی در مورد عملکردهای موجود در سکونتگاه های روستایی ایران صرف نظر کرده و فقط روش شاخص مرکزیت را بکار گرفت.

سطح بندی سکونتگاه ها که در رویکرد UFRD عمدتا براساس قواعد مارشال صورت گرفته است، با مشکل جدی مواجه است، به ترتیبی که این روش فقط در سکونتگاه های روستایی یک شهرستان از شش شهرستان استان گلستان قابل استفاده بود و در سکونتگاه های روستایی پنج شهرستان دیگر صادق نبود.

روش پیشنهادی پرستون برای سطح بندی سکونتگاه ها نیز، علیرغم نتایج مطلوبی که به دست می دهد، دارای محدودیت‌ها و کاست هایی است. در این مقاله، بنابراین برای سطح بندی سکونتگاه ها ترسیم نمودار ستونی شاخص مرکزیت سکونتگاه های روستایی پیشنهاد شده است که روشی است ساده تر و از طریق آن می توان سطح بندی سکونتگاه ها را به آسانی انجام داد.

کلید واژه: روش های تعیین سلسله مراتب سطح بندی سکونتگاه ها، عملکرد شهری در توسعه روستایی، نظام سکونتگاهی، شاخص مرکزیت، ضریب مکانی

دکتر اسفندیار زبردست ، استاد شهرسازی، دانشگاه تهران

نشریه هنرهای زیبا  بهار ۱۳۸۲ , دوره , شماره  ۱۳  از صفحه ۵۲ تا صفحه ۶۳

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله ارزیابی روش های تعیین سلسله مراتب و سطح بندی سکونتگاه ها در رویکرد عملکردهای شهری در توسعه روستایی (71 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, ارزیابی ، آسیب شناسی, برنامه ریزی منطقه ای, توسعه روستایی, دکتر اسفندیار زبردست, روشهای کمی برنامه ریزی, نشریه هنرهای زیبا 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی بررسی و تحلیل توسعه تسهیلات شهری از دیدگاه عدالت فضایی کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی بررسی و تحلیل توسعه تسهیلات شهری از دیدگاه عدالت فضایی

چکیده:

عدالت فضایی از مباحثی است که در سال­های اخیر در میان جغرافی­دانان و برنامه­ ریزان اهمیت ویژه­ای یافته است. از آن­جا که تسهیلات شهری ساختاردهنده شکل و ماهیت کالبدی، اجتماعی و فضایی شهر می­باشد، بی عدالتی در نحوه­ توزیع آن تأثیر جبران ناپذیری بر ساختار و ماهیت شهر گذاشته است. یکی از دلایل بروز مسائل ناشی از شهرنشینی و شهرگرایی کم توجهی یا بی توجهی به آثار عدالت فضایی در کشورهاست.

هدف این پژوهش، بررسی و تحلیل توسعه تسهیلات شهری از دیدگاه عدالت فضایی در شهر یاسوج است. بر این اساس روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی و نوع تحقیق، بنیادی و توسعه­ای است که در آن از مدل­های آماری از قبیل ضریب همبستگی و رگرسیون­ها استفاده شده است. همچنین با استفاده از ۱۲ شاخص خدماتی نحوه‌ی توزیع خدمات در ۲۳ محلّه­ی شهر بررسی شده است. یافته­ های تحقیق نشان می­دهد که از نظر توزیع خدمات در شهر یاسوج، ۳ محلّه دارای توزیع خدمات کاملاً متعادل، ۵ محلّه تقریباً متعادل، ۸ محلّه نیمه متعادل و ۷ محلّه نیز نامتعادل بوده ­اند.

مقاله شهرسازی بررسی و تحلیل توسعه تسهیلات شهری از دیدگاه عدالت فضایی کیمیا فکر بزرگ شهرسازی

بر همین اساس ساکنان محله های ۱۳، ۱۸ و ۱۹ ( واقع در جنوب و غرب شهر) بیشترین نیازمندی را دارند. بیش از ۸۰ درصد جمعیت آنها، نیازمندی بالا به خدمات دارند و محله های ۲، ۴، ۶ و ۸، ۹، ۱۰، ۲۲ ( واقع در شرق و مرکز شهر) کمترین نیازمندی به خدمات را دارا هستند.  برقراری ارتباط آماری بین تراکم توزیع خدمات و تراکم خالص جمعیت با z-score نشان می­دهد که تراکم جمعیت با توزیع خدمات دارای رابطه معناداری نسبی است. به گونه ­ای که محلّه­ هایی با تراکم جمعیتی خیلی بالا، دارای توزیع خدمات کاملاً نامتعادل هستند. از طرف دیگر این نتیجه به ­دست آمده است که دسترسی نسبتاً مناسبی به تسهیلات شهری وجود دارد. با این وجود، نابرابری میزان دسترسی به تسهیلات در شهر مشهود است.

کلیدواژگان: تسهیلات شهری؛ توزیع و تمرکز فضایی؛ عدالت فضایی؛ شهر یاسوج

رضا مستوفی الممالکی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه یزد

امیر بسطامی نیا  دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه یزد

یوسف تازش کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز

نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی دوره ۲، شماره ۶، تابستان ۱۳۹۲، صفحه ۷-۱۶

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی بررسی و تحلیل توسعه تسهیلات شهری از دیدگاه عدالت فضایی (49 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اجتماعی، جمعیت، مشارکت, ارزیابی ، آسیب شناسی, برنامه ریزی شهری, تأسیسات تجهیزات و خدمات شهری, فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی بررسی نقش عوامل طبیعی در توزیع جغرافیایی جمعیت و سکونتگاه ها با استفاده از gis کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی بررسی نقش عوامل طبیعی در توزیع جغرافیایی جمعیت و سکونتگاه ها با استفاده از gis و Geoda

چکیده:

اصولا استقرار و پیدایش یک شهر بیش از هر چیز تابع شرایط محیطی و موقعیت جغرافیایی است. از این رو پژوهش حاضر بر آن است تا با استفاده از نرم افزار GIS و مدل موران در قالب نرم­ افزار Geoda نحوه توزیع فضایی جمعیت و سکونتگاه­های شهری استان آذربایجان­ غربی را نسبت به متغییرهای طبیعی بررسی کند.

مقاله شهرسازی بررسی نقش عوامل طبیعی در توزیع جغرافیایی جمعیت و سکونتگاه ها با استفاده از gis کیمیا فکر بزرگ شهرسازی

نوع تحقق کاربردی بوده روش بررسی آن توصیفی­ـ ­تحلیلی و همبستگی می­باشد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می­دهد که آب و هوا، دسترسی به منابع آب بیشترین تاثیر را در پراکندگی جمعیت شهری استان داشته­ اند بطوریکه میزان ضریب موران برای عوامل ذکر شده به ­ترتیب بیش از ۵/۰ و ۳/۰ می­باشد در این میان میزان این ضریب برای سایر عوامل طبیعی مورد مطالعه، نشان دهنده رابطه مثبت و نه­ چندان قوی است به­ عبارت دیگر می­توان گفت که بیشتر جمعیت شهری استان، در طبقات ارتفاعی ۱۴۰۰ – ۱۰۰۰ متر پراکنده هستند که بیانگر استقرار جمعیت در مخروطه افکنه ­های دشت­های آبرفتی در ارتباط با منابع آبی حوضه آبریز دریاچه ارومیه می­باشد. این شرایط با وجود شیب کمتر از ۵ درصد و شرایط اقلیمی نیمه­ مرطوب محیط مناسبی را برای فعالیت­های کشاورزی فراهم می­کند.

بطور کلی نتایج بدست آمده نشان می­ دهد که توزیع جمعیت، بیش از توزیع سکونتگاه­ها از عوامل طبیعی تبعیت می­کنند.

کلیدواژگان: عوامل طبیعی؛ سکونتگاه‌های شهری؛ جمعیت شهری؛ شاخص موران؛ GIS

میرنجف موسوی استادیار گروه جغرافیا دانشگاه ارومیه

حسین نظم فر استادیار گروه جغرافیا دانشگاه محقق اردبیلی

احمد آفتاب دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری محقق اردبیلی و مدرس دانشگاه پیام نور ارومیه

نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی ، دوره ۲، شماره ۵، بهار ۱۳۹۲، صفحه ۸۰-۹۸

کیمیا فکر بزرگ | مقاله شهرسازی بررسی نقش عوامل طبیعی در توزیع جغرافیایی جمعیت و سکونتگاه ها با استفاده از gis (37 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, gis در شهرسازی, اجتماعی، جمعیت، مشارکت, ارزیابی ، آسیب شناسی, برنامه ریزی شهری, جغرافیا, روشهای کمی برنامه ریزی, فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی آسیب شناسی مدیریت یکپارچه شهری در تهران از منظر سیاست گذاری و تصمیم گیری شهری کیمیا فکر بزرگ_Page_01

مقاله شهرسازی آسیب‌شناسی مدیریت یکپارچه شهری در تهران از منظر سیاستگذاری و تصمیم‌گیری شهری – کیمیا فکر بزرگ

چکیده:

مدیریت یکپارچه شهری به معنای اتخاذ یک رویکرد کل‌نگرانه و طراحی سازوکارهایی جهت پیگیری رویکرد مذکور در مدیریت شهر است. به منظور تحقق یکپارچگی، شناسایی عوامل موثر بر یکپارچگی و تفرق در مدیریت شهری ضروری است.

در پژوهش حاضر، عوامل موثر بر یکپارچگی مدیریت شهری در سطح سیاستگذاری و تصمیم‌گیری در نمونه موردی شهر تهران با روش کمی شناسایی شده‌اند. یافته‌های مقاله که محصول جمع‌آوری نظرات ۵۰ نفر از مدیران و کارشناسان نهاد مدیریت شهری تهران ( شامل شهرداری و شورای شهر تهران) و برخی نهادهای دولتی/ حکومتی (شامل وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی و مجلس شورای اسلامی) است، نشان می‌دهد که ۳ عامل:

۱- تعدد عناصر و کنشگران ذیربط و در نتیجه روابط متفرق میان سازمانی در سیاستگذاری و تصمیم‌گیری؛

۲- ساختار توزیع قدرت در میان عناصر ذیربط تصمیم‌گیری و سیاستگذاری و

۳- عوامل مرتبط با منابع و ابزار قدرت و حاکمیت در موضوع تصمیم‌گیری و سیاستگذاری شامل قوانین و مقررات موجود شهری، زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی و توانمندی مالی مدیریت شهری از جمله عوامل موثر بر عدم یکپارچگی سیاستگذاری در مدیریت شهری هستند که از این میان از نظر بیشتر پاسخ گویان در صورت اصلاح نظام و روابط قدرت میان بازیگران عرصه شهری، امکان یکپارچگی فرایند سیاستگذاری در مدیریت شهر تهران فراهم می‌شود.

مقاله شهرسازی آسیب شناسی مدیریت یکپارچه شهری در تهران از منظر سیاست گذاری و تصمیم گیری شهری کیمیا فکر بزرگ_Page_09
مقاله شهرسازی آسیب شناسی مدیریت یکپارچه شهری در تهران از منظر سیاست گذاری و تصمیم گیری شهری مقاله کیمیا فکر بزرگ

کلید واژه : تصمیم‌گیری شهری؛ تهران؛ سیاستگذاری شهری؛ مدیریت یکپارچه شهری

غلامرضا کاظمیان استادیار گروه مدیریت شهری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

زهره میرعابدینی کارشناس ارشد مدیریت شهری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

نشریه هنرهای زیبا ، معماری و شهرسازی دوره ۳، شماره ۴۶، تابستان ۱۳۹۱، صفحه ۲۷-۳۸

مقاله شهرسازی آسیب‌شناسی مدیریت یکپارچه شهری در تهران از منظر سیاستگذاری و تصمیم‌گیری شهری (78 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, ارزیابی ، آسیب شناسی, مدیریت شهری, نشریه هنرهای زیبا 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی برنامه ریزی استراتژیک جهت ساماندهی بافت فرسوده - کیمیا فکر بزرگ_دکتری شهرسازی

مقاله شهرسازی برنامه ریزی استراتژیک جهت ساماندهی بافت فرسوده شهر ورزنه

چکیده:

شهرها نیز مانند موجودات زنده‌ای هستند که رشد و زوال را تجربه می‌کنند. اگر عوامل منفی نظم و سازمان فضایی آنهارا برهم زنند فرایند زوال آنها تسریع خواهد شد. بنابراین شهرهای کهن و باستانی ایران،که دارای هویت ویژه‌ای هستند ودارای بافت‌های قدیمی با ارزش و تاریخی‌اند در معرض زوال و فرسودگی هستند .شهر ورزنه به عنوان یکی از شهرهای قدیمی ایران در معرض خطر نابودی و فرسودگی قرار دارد .

این پژوهش به ارزیابی ساختار فیزیکی قدیم با تمرکز بر روش‌های توصیفی – تحلیلی پرداخته است که با به کارگیری تکنیک swot به شناسایی عوامل منفی و مثبت در بافت قدیم شهر ورزنه تلاش نمود تا به ارائه برنامه‌ریزی استراتژیک برای نوسازی و بهسازی این بافت بپردازد.

مقاله شهرسازی برنامه ریزی استراتژیک جهت ساماندهی بافت فرسوده - کیمیا فکر بزرگ_Page_05
مقاله شهرسازی برنامه ریزی استراتژیک جهت ساماندهی بافت فرسوده – مقاله کیمیا فکر بزرگ

نتایج تحقیق نشان داد که بافت مورد نظربا کمبود زیرساخت‌های فیزیکی مواجه است که خود نیازمند اقدامات فوری برای تجدید حیات شهری است.

کلمات کلیدی: بافت شهری؛ برنامه ریزی استراتژیک؛ بهسازی؛ مداخله در بافت؛ شهر ورزنه

دکتر مهدی مومنی ، دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد نجف آباد

دکتر حسن بیک محمدی ، دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد نجف آباد

مهرآرا تکبیری ، کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد نجف آباد

نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی، دوره ۱، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۱، صفحه ۲۳-۴۰

مقاله شهرسازی برنامه ریزی استراتژیک جهت ساماندهی بافت فرسوده شهر ورزنه (43 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, ارزیابی ، آسیب شناسی, بافت فرسوده ، نوسازی بهسازی ، مرمت, برنامه ریزی شهری, فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی بررسی شاخص ها و سطح بندی اولویت ها در ساماندهی و توانمندسازی - کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی بررسی شاخص ها و سطح بندی اولویت ها در ساماندهی و توانمندسازی محله جنگلده، شهر علی آباد کتول (استان گلستان)

چکیده
محله جنگلده یکی از سه هسته روستایی شهر علی آباد کتول است که در زمان حاضر بر اساس معیارها و شاخصهای موجود، به عنوان سکونتگاهی نامتعارف شناخته میشود. این محله اکنون در بعد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی و کالبدی با مشکلات عدیده ای مواجه است و به ساماندهی و توانمندسازی نیاز دارد.

تحقیق حاضر با هدف اولویت بندی عوامل و شاخص های ساماندهی و توانمندسازی جنگلده انجام صورت گرفته است. روش این تحقیق پیمایشی است. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شده و با تکنیک “تحلیل عاملی اکتشافی” مورد بررسی قرار گرفته است.

مقاله شهرسازی بررسی شاخص ها و سطح بندی اولویت ها در ساماندهی و توانمندسازی - کیمیا فکر بزرگ_Page_07
مقاله شهرسازی بررسی شاخص ها و سطح بندی اولویت ها در ساماندهی و توانمندسازی – مقاله کیمیا فکر بزرگ

بر اساس نتایج تحقیق، عامل تفریحی درمانی در اولویت نخست، عامل مشارکتی بهداشتی در اولویت دوم، عامل اجتماعی در اولویت سوم، عامل رضایتمندی در اولویت چهارم، عامل کالبدی در اولویت پنجم، عامل مذهبی  آموزشی در اولویت ششم، و عامل اقتصادی در اولویت هفتم است که باید در تدوین برنامه ساماندهی و توانمندسازی محله جنگلده در نظر گرفته شود.

کلیدواژه ها: سکونتگاههای نامتعارف، ساماندهی، توانمندسازی، محله جنگلده

علیرضا زارع شاه آبادی  استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه یزد
محمد سلیمانی مهرنجانی  استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه تربیت معلم تهران
ابوالفضل زنگانه  کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه یزد
مهندس احمد زنگانه  مربی گروه جغرافیا، دانشگاه تربیت معلم تهران

فصلنامه پژوهشهای جغرافیای انسانی، شماره ۷۶ ، تابستان ۱۳۹۰

مقاله شهرسازی بررسی شاخص ها و سطح بندی اولویت ها در ساماندهی و توانمندسازی محله جنگلده، شهر علی آباد کتول (استان گلستان) (41 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اجتماعی، جمعیت، مشارکت, ارزیابی ، آسیب شناسی, بافت فرسوده ، نوسازی بهسازی ، مرمت, برنامه ریزی شهری, فصلنامه جغرافیای انسانی, محله 0نظرات توسط