اجتماعی، جمعیت، مشارکت

بررسی تطبیقی جمعیت خانوار سکونت و شهرگرایی ایران کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی بررسی تطبیقی دگرگونی جمعیت خانوار سکونت و شهرگرایی ایران فرانسه رمانی

چکیده:

این مقاله به مقایسه تطبیقی دگرگونی های جمعیت شهرنشینی خانوار و سکونت در ایران فرانسه و رومانی پرداخته و تحت سرفصل های یکسان تحولات فوق را مود مداقه و تحلیل قرار می دهد. بررسی حاضر نشان می دهد که گذار به جامعه مدرن که با غلبه شهرنشینی تغییر در ابعاد خانوار و ترکیب آن تغییر شرایط سکونت و مسکن تغییر ویژگی های سکونتگاه ها تغییر الگوهای استفاده از مسکن تغییر در نیازهای خانوار و به ویژه با رویکرد عقلایی به امر تامین مسکن همراه است به درجات مختلف در همه کشورهایی که تجربه مدرنیته را طی کرده و می کنند قابل مشاهده است گرچه قرارگیری در سطوح مختلف تجربه گذار شرایط مختلف اقتصادی اجتماعی و فرهنگی سنت ها و شیوه های سکونت و استفاده از مسکن همگی در تعیین خصوصیات مسکن و نحوه برخورد به آن تاثیر می گذارند.

خلاصه ای از بررسی های مقایسه ای فوق محتوای مقاله حاضر را تشکیل می دهد. در این گفتار تلاش شده تا دگرگونی های ناشی از مدرنیزاسیون در خانوار مسکن و شهر در سه کشور فوق که در سطوح مختلفی از تجربه مدرنیته قرار دارند نشان داده شود.

کلیدواژگان: جمعیت؛ خانوار؛ سکونت؛ شهرنشینی؛ مدرنیته؛ مسکن

دکتر سید محسن حبیبی، استاد شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

دکتر زهرا اهری، استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر

نشریه هنرهای زیبا، دوره ۱۹، شماره ۱۹، پاییز ۱۳۸۳

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی بررسی تطبیقی دگرگونی جمعیت خانوار سکونت و شهرگرایی ایران فرانسه رمانی (228 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اجتماعی، جمعیت، مشارکت, ارزیابی ، آسیب شناسی, دکتر سید محسن حبیبی, مسکن, نشریه هنرهای زیبا, پارادایم شهرسازی 0نظرات توسط
promotiing pedestrian environment kimia fekre bozorg

مقاله شهرسازی افزایش قابلیت پیاده مداری، گامی به سوی شهری انسانی تر

چکیده:

شهرها در گذشته از قابلیت پیاده مداری بالایی برخوردار بوده و پیاده روی به عنوان اصلی ترین الگوی جابجایی مردم در داخل کانون های زیستی به دلیل کم هزینه بودن یا در دسترس بودن آسان برای کلیه اقشار جامعه به شمار می رفت که به دنبال انقلاب صنعتی و سلطه اتومبیل در شهرها موضوع عابر پیاده به فراموشی سپرده شد. به دنبال آلودگی هوا،‌ سیاست کاهش استفاده از وسایل نقلیه شخصی و کاهش سوخت فسیلی، رویکرد برنامه ریزی شهری در چند دهه اخیر در جهت احیای مقوله امکان افزایش قابلیت پیاده مداری در شهرها شکل گرفت.

شهرها در گذشته از قابلیت پیاده مداری بالایی برخوردار بوده و پیاده روی به عنوان اصلی ترین الگوی جابجایی مردم در داخل کانون های زیستی به دلیل کم هزینه بودن یا در دسترس بودن آسان برای کلیه اقشار جامعه به شمار می رفت که به دنبال انقلاب صنعتی و سلطه اتومبیل در شهرها موضوع عابر پیاده به فراموشی سپرده شد. به دنبال آلودگی هوا،‌ سیاست کاهش استفاده از وسایل نقلیه شخصی و کاهش سوخت فسیلی، رویکرد برنامه ریزی شهری در چند دهه اخیر در جهت احیای مقوله امکان افزایش قابلیت پیاده مداری در شهرها شکل گرفت.
مقاله حاضر که حاصل مروری بر ادبیات مرتبط رساله تحقیق دکترای نگارنده می باشد با هدف بررسی و شناخت بیشتر موضوع افزایش قابلیت پیاده مداری در شهرها با استفاده از تجارب جهانی بوده که ضمن معرفی متدلوژی تحقیق، جایگاه عملکردی خیابان به عنوان عنصر بارز فضای شهری، به طرح دیدگاه های مختلف در ارتباط با چگونگی استفاده از خیابان در جهان می پردازد و در این رهگذر به طور خلاصه معیارهای موثر در جهت افزایش قابلیت پیاده مداری که در اسناد طرح جامع پیاده، در چهارده شهر دنیا در اروپا و آمریکا آمده است، اشاره دارد و ضمن دسته بندی این معیارها، شاخص های بی شماری را برای ارزیابی قابلیت پیاده مداری در شهر پیشنهاد می نماید تا امکان حضور هر چه بیشتر مردم در فضای شهری را فراهم آورد.

کلید واژه: فضای شهری، خیابان، قابلیت پیاده مداری، طرح جامع عابر پیاده، عابر پیاده

سید محمد مهدی معینی ، دکتری شهرسازی دانشگاه نیوکسل انگلستان

نشریه  هنرهای زیبا  پاییز ۱۳۸۵  شماره  ۲۷ از صفحه ۵ تا صفحه ۱۶ .

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی افزایش قابلیت پیاده مداری، گامی به سوی شهری انسانی تر (247 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اجتماعی، جمعیت، مشارکت, حمل و نقل و شبکه معابر, شهر سالم ، توسعه پایدار ، زیست محیطی, طراحی شهری, فضای شهری, نشریه هنرهای زیبا 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی اسکان غیر رسمی، علل، پیامدها و راه حلها کیمیا فکر بزرگ_Page_1

مقاله شهرسازی اسکان غیر رسمی، علل، پیامدها و راه حلها نمونه موردی شیرآباد زاهدان | کیمیا فکر بزرگ

چکیده:

اسکان غیر رسمی، پدیده ای است نابهنجار، که نسبت به بافت متداول شهر مشاهده می شود. این پدیده، تجلی فقدان برآورده شدن نیاز مسکن و سرپناه اقشار کم درآمدی است که در فضای رسمی و برنامه ریزی شده شهر جایی ندارند و در فرار از محدودیت های قانونی خارج از توان خود، به برپایی سکونت گاههای نابسامان در حاشیه شهر، به امید آن که به فرصت های شغلی با درآمد مستمر شهری دسترسی پیدا نمایند، می پردازند و شامل افراد و خانوارهایی میشود که در محدوده فیزیکی و اقتصادی شهر زندگی می کنند ولی هنوز جذب نظام شهری نشده و از بسیاری جهات با بافت اصلی شهر تفاوت دارند.

به عبارتی از نظر اشتغال، سکونت، بهداشت، خدمات عمومی و تسهیلات زیر بنایی شهری در شرایطی نامطلوب به سر می برند. ناحیه شیرآباد زاهدان نمونه کاملی از این نوع سکونتگاه هاست. تحلیل داده های تحقیق نشان می دهد که در به وجود آوردن پدیده  اسکان غیر رسمی در شیرآباد، عواملی ا زجمله مهاجرپذیری بالای شهر زاهدان و اسکان تعداد زیادی از مهاجران تهیدست دراین ناحیه که عمدتاً ناشی از اقتصاد سیاسی فضاست مؤثر می باشد.

informal settlement kimia fekre bozorg zahedan

به علاوه این پدیده به نوبه خود، پیامدهای کالبدی و اجتماعی – اقتصادی بسیار نامطلوبی را در ناحیه شیرآباد ایجاد کرده است. بدین ترتیب که ۸۹ درصد ساکنان شیرآباد را مهاجران تشکیل می دهند و تقریباً تمامی آن ها افراد و خانوارهای فقیر روستایی هستند. نرخ بالای زا د و ولد، بالا بودن بعد خانوار، جوان یجمعیت، بی سوادی و کم سوادی، بیکاری، درآم دناچیز، پرداختن به انواع مشاغل انگلی و کاذب از یک طرف و وضعیت اسفبار محیط فیزیکی مانند مسکن نامناسب، فقدان بهداشت، فقدان تأسیسات و تجهیزات زیر بنایی و خدمات شهری، از سویی دیگر آلودگی چش مانداز از یک ناحیه ی شهری (شیرآباد) را به نمایش می گذارند

کلمات کلیدی: اسکان غیر رسمی، شیرآباد، پیامدها، توانمند سازی

نویسندگان: عیسی شیبانی امین، محمد غلامی

سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری، ۳۱ فروردین و ۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ مشهد

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی اسکان غیر رسمی، علل، پیامدها و راه حلها نمونه موردی شیرآباد زاهدان (66 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اجتماعی، جمعیت، مشارکت, ارزیابی ، آسیب شناسی, اسکان غیر رسمی, همایش و کنفرانس 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی نقش مهاجرت های روستایی در اسکان غیررسمی کیمیا فکر بزرگ informal settlement_Page_01

مقاله شهرسازی نقش مهاجرت های روستایی در اسکان غیر رسمی (مطالعه موردی: متروپل اهواز)

چکیده
در پژوهش حاضر کوشش شده است که به تحلیل نقش مهاجرت های روستایی در اسکان غیررسمی در شهر اهواز  متروپل منطق های استان خوزستان  پرداخته شود. روش تحقیق ترکیبی از رو شهای اسنادی، تحلیلی و میدانی است و جامعه آماری آن را حاشیه نشینان شهر اهواز که تعداد آنها در سال ۱۳۸۵ افزون بر ۱۲۰.۰۰۰ نفر بوده است تشکیل می دهد. حجم نمونه پژوهش براساس فرمول کوکران برابر با ۳۸۵ خانوار است. با استفاده از آماره های به تحلیل داده های پژوهش پرداخته شده Z استنباطی پیرسون، فریدمن، تحلیل واریانس، رگرسیون خطی و روش است.

یافته های پژوهش نشان می دهد که مسئله مهاجرت های شهر اهواز به عنوان یکی از مباحث مهم جمعیتی قابل طرح است و سرنوشت آینده شهر به روند مهاجرت ها بستگی خواهد داشت. توسعه بی رویه کالبدی و جمعیتی متروپل منطقه ای اهواز با مهاجرت های صورت گرفته به این شهر مرتبط بوده و این مهاجر تها نیز با استقرار صنایع در این شهر پیوند داشته است.

informal settlement ahvaz metropol kimiafekre bozorg

برطبق مدل رگرسیونی پیش بینی شده، در افق زمانی ۱۳۹۵ جمعیت بیکاران کلان شهر اهواز به ۸۹.۱۱۶ نفر خواهد رسید و لازم است که در برنامه ریزی های آتی شهر به این مقوله عنایت بیشتری شود.

کلیدواژه ها: مهاجرت، اسکان غیر رسمی، بیکاری، متروپل اهواز.

عیسی ابراهیم زاده  دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه سیستان و بلوچستان
حمیدرضا وارثی  استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه اصفهان
محمود اکبری  دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه اصفهان

کیمیا فکر بزرگ | دانلود نقش مهاجرت های روستایی در اسکان غیررسمی (مطالعه موردی: متروپل اهواز) (73 downloads)

* بر اساس موضوع, اجتماعی، جمعیت، مشارکت, اسکان غیر رسمی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی بررسی و تحلیل توسعه تسهیلات شهری از دیدگاه عدالت فضایی کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی بررسی و تحلیل توسعه تسهیلات شهری از دیدگاه عدالت فضایی

چکیده:

عدالت فضایی از مباحثی است که در سال­های اخیر در میان جغرافی­دانان و برنامه­ ریزان اهمیت ویژه­ای یافته است. از آن­جا که تسهیلات شهری ساختاردهنده شکل و ماهیت کالبدی، اجتماعی و فضایی شهر می­باشد، بی عدالتی در نحوه­ توزیع آن تأثیر جبران ناپذیری بر ساختار و ماهیت شهر گذاشته است. یکی از دلایل بروز مسائل ناشی از شهرنشینی و شهرگرایی کم توجهی یا بی توجهی به آثار عدالت فضایی در کشورهاست.

هدف این پژوهش، بررسی و تحلیل توسعه تسهیلات شهری از دیدگاه عدالت فضایی در شهر یاسوج است. بر این اساس روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی و نوع تحقیق، بنیادی و توسعه­ای است که در آن از مدل­های آماری از قبیل ضریب همبستگی و رگرسیون­ها استفاده شده است. همچنین با استفاده از ۱۲ شاخص خدماتی نحوه‌ی توزیع خدمات در ۲۳ محلّه­ی شهر بررسی شده است. یافته­ های تحقیق نشان می­دهد که از نظر توزیع خدمات در شهر یاسوج، ۳ محلّه دارای توزیع خدمات کاملاً متعادل، ۵ محلّه تقریباً متعادل، ۸ محلّه نیمه متعادل و ۷ محلّه نیز نامتعادل بوده ­اند.

مقاله شهرسازی بررسی و تحلیل توسعه تسهیلات شهری از دیدگاه عدالت فضایی کیمیا فکر بزرگ شهرسازی

بر همین اساس ساکنان محله های ۱۳، ۱۸ و ۱۹ ( واقع در جنوب و غرب شهر) بیشترین نیازمندی را دارند. بیش از ۸۰ درصد جمعیت آنها، نیازمندی بالا به خدمات دارند و محله های ۲، ۴، ۶ و ۸، ۹، ۱۰، ۲۲ ( واقع در شرق و مرکز شهر) کمترین نیازمندی به خدمات را دارا هستند.  برقراری ارتباط آماری بین تراکم توزیع خدمات و تراکم خالص جمعیت با z-score نشان می­دهد که تراکم جمعیت با توزیع خدمات دارای رابطه معناداری نسبی است. به گونه ­ای که محلّه­ هایی با تراکم جمعیتی خیلی بالا، دارای توزیع خدمات کاملاً نامتعادل هستند. از طرف دیگر این نتیجه به ­دست آمده است که دسترسی نسبتاً مناسبی به تسهیلات شهری وجود دارد. با این وجود، نابرابری میزان دسترسی به تسهیلات در شهر مشهود است.

کلیدواژگان: تسهیلات شهری؛ توزیع و تمرکز فضایی؛ عدالت فضایی؛ شهر یاسوج

رضا مستوفی الممالکی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه یزد

امیر بسطامی نیا  دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه یزد

یوسف تازش کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز

نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی دوره ۲، شماره ۶، تابستان ۱۳۹۲، صفحه ۷-۱۶

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی بررسی و تحلیل توسعه تسهیلات شهری از دیدگاه عدالت فضایی (49 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اجتماعی، جمعیت، مشارکت, ارزیابی ، آسیب شناسی, برنامه ریزی شهری, تأسیسات تجهیزات و خدمات شهری, فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی بررسی نقش عوامل طبیعی در توزیع جغرافیایی جمعیت و سکونتگاه ها با استفاده از gis کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی بررسی نقش عوامل طبیعی در توزیع جغرافیایی جمعیت و سکونتگاه ها با استفاده از gis و Geoda

چکیده:

اصولا استقرار و پیدایش یک شهر بیش از هر چیز تابع شرایط محیطی و موقعیت جغرافیایی است. از این رو پژوهش حاضر بر آن است تا با استفاده از نرم افزار GIS و مدل موران در قالب نرم­ افزار Geoda نحوه توزیع فضایی جمعیت و سکونتگاه­های شهری استان آذربایجان­ غربی را نسبت به متغییرهای طبیعی بررسی کند.

مقاله شهرسازی بررسی نقش عوامل طبیعی در توزیع جغرافیایی جمعیت و سکونتگاه ها با استفاده از gis کیمیا فکر بزرگ شهرسازی

نوع تحقق کاربردی بوده روش بررسی آن توصیفی­ـ ­تحلیلی و همبستگی می­باشد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می­دهد که آب و هوا، دسترسی به منابع آب بیشترین تاثیر را در پراکندگی جمعیت شهری استان داشته­ اند بطوریکه میزان ضریب موران برای عوامل ذکر شده به ­ترتیب بیش از ۵/۰ و ۳/۰ می­باشد در این میان میزان این ضریب برای سایر عوامل طبیعی مورد مطالعه، نشان دهنده رابطه مثبت و نه­ چندان قوی است به­ عبارت دیگر می­توان گفت که بیشتر جمعیت شهری استان، در طبقات ارتفاعی ۱۴۰۰ – ۱۰۰۰ متر پراکنده هستند که بیانگر استقرار جمعیت در مخروطه افکنه ­های دشت­های آبرفتی در ارتباط با منابع آبی حوضه آبریز دریاچه ارومیه می­باشد. این شرایط با وجود شیب کمتر از ۵ درصد و شرایط اقلیمی نیمه­ مرطوب محیط مناسبی را برای فعالیت­های کشاورزی فراهم می­کند.

بطور کلی نتایج بدست آمده نشان می­ دهد که توزیع جمعیت، بیش از توزیع سکونتگاه­ها از عوامل طبیعی تبعیت می­کنند.

کلیدواژگان: عوامل طبیعی؛ سکونتگاه‌های شهری؛ جمعیت شهری؛ شاخص موران؛ GIS

میرنجف موسوی استادیار گروه جغرافیا دانشگاه ارومیه

حسین نظم فر استادیار گروه جغرافیا دانشگاه محقق اردبیلی

احمد آفتاب دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری محقق اردبیلی و مدرس دانشگاه پیام نور ارومیه

نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی ، دوره ۲، شماره ۵، بهار ۱۳۹۲، صفحه ۸۰-۹۸

کیمیا فکر بزرگ | مقاله شهرسازی بررسی نقش عوامل طبیعی در توزیع جغرافیایی جمعیت و سکونتگاه ها با استفاده از gis (37 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, gis در شهرسازی, اجتماعی، جمعیت، مشارکت, ارزیابی ، آسیب شناسی, برنامه ریزی شهری, جغرافیا, روشهای کمی برنامه ریزی, فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی اولویت بندی شاخص های رضایتمندی شهروندان از پارکها وفضاهای سبز شهری کیمیا فکر بزرگ شهرسازی

مقاله شهرسازی اولویت بندی شاخص های رضایتمندی شهروندان از پارکها وفضاهای سبز شهری

چکیده:

با افزایش جمعیت، توسعه و گسترش شهرنشینی، انسانها به تدریج از طبیعت دور شده و تراکم بیش ازحد جمعیت و ایجاد محیطهای انسان ساخت، نیازهای زیست محیطی، جسمی و روحی انسان را بیشتر بروز داده است. برای رفع این نیازها، انسان شهرنشین اقدام به ایجاد پارکها در داخل شهرها کرده است.

هدف تحقیق حاضر اولویت بندی شاخص‌های رضایت‌مندی شهروندان از پارکها و فضاهای سبز شهری با استفاده از مدل topsis در پارکهای (محمدیه، ساحلی و ملت) شهر بوکان می‌باشد. روش انجام پژوهش به صورت توصیف. تحلیلی و پیمایشی است. قسمت اعظم اطلاعات به صورت تکمیل پرسشنامه بین مراجعان به پارک اخذ شده و در نهایت تجزیه و تحلیل نهایی برروی آن صورت گرفته است.

مقاله شهرسازی اولویت بندی شاخص های رضایتمندی شهروندان از پارکها وفضاهای سبز شهری کیمیا فکر بزرگ شهرسازی

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که اکثر معیارها از حد ایده‌آل مثبت به یک اندازه فاصله دارند و فاصله آنها از ۵/۰ تا ۶/۰ می‌باشد. در رتبه‌بندی نهایی عنصر فضای سبز در رتبه اول رضایت‌مندی از عناصر پارکهای شهری قرار گرفته است. همچنین شاخص امنیت رتبه ۱۴ را کسب کرده که کم اهمیت‌ترین عنصر می‌باشد. همچنین بین وضعیت شغلی و زمان استفاده از پارک رابطه معناداری وجود دارد. اما بین کارکرد پارکهای شهر و نوع جنیست رابطه معناداری وجود ندارد. بنابراین ایجاد حس مشترک برای نگهداری و توجه ویژه به پارک‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. چرا که در نهایت انسان‌های اجتماع هستند که از این فضاهای شهری استفاده می‌کنند.

کلید واژگان : پارک‌های شهری؛ رضایت‌مندی؛ روش شباهت به گزینه ایده‌آل؛ شهر بوکان

شورش آهنگری دکتری برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی

چیمن موسی زاده کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی

رباب محمدی کارشناس ارشد مدیریت دانشگاه پیام نور کرج

نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی ، دوره ۲، شماره ۷، پاییز ۱۳۹۲، صفحه ۷-۲۰

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی اولویت بندی شاخص های رضایتمندی شهروندان از پارکها وفضاهای سبز شهری (77 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اجتماعی، جمعیت، مشارکت, برنامه ریزی شهری, فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی, کاربری زمین, کیفیت زندگی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی نقش الگوهای شکلی و اجتماعی در ساماندهی فضاهای باز مجموعه های مسکونی (قیاس تجارب شهرسازی قرن بیستم و نمونه ایرانی کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی نقش الگوهای شکلی و اجتماعی در ساماندهی فضاهای باز مجموعه های مسکونی (قیاس تجارب شهرسازی قرن بیستم و نمونه ایرانی)

چکیده:

پژوهش حاضر به شناسایی الگوهای اجتماعی و شکلی در برنامه­ ریزی فضاهای باز مسکونی در نظریه­ ها و پروژه­ های شاخص شهرسازی قرن بیستم و قیاس آن با الگوهای بومی و معاصر کشور می­ پردازد. روش تحقیق مورد استفاده در این نوشتار تفسیری – تاریخی با رویکردی استنتاجی است. از نمونه­ های موردی نیز در تحلیل و ارائه مصادیق گونه­ شناسی استفاده شده است.

مقاله شهرسازی نقش الگوهای شکلی و اجتماعی در ساماندهی فضاهای باز مجموعه های مسکونی

از نظر شکلی در نظریه­ های اوایل قرن بیستم، ۴ گونه ساماندهی فضاهای باز شامل الگوهای «ساماندهی شبکه ­ای»، «خطی»، «مرکزی» و «مجموعه ­ای» قابل تشخیص هستند که در طول نیمه دوم قرن، به سمت الگوهای مجموعه ­ای تمایل بیشتری حاصل شده است. همچنین تلاش برای حذف سلسله مراتب اجتماعی، ایجاد برابری طبقاتی و مالکیت اشتراکی در فضاهای باز که در نیمه اول قرن مشهود بودند، جای خود را به پایداری اجتماعی، برابری اجتماعی و توجه توامان به فضاهای باز خصوصی و عمومی ­داده است. اما جریان معاصر ساخت و ساز در کشور، بیشتر ادامه راهبردهای آزموده ابتدای قرن هستند که عمدتاً از الگوه ای شبکه ­ای و مرکزی استفاده می­ نمایند و فاقد الگوی اجتماعی معینی  در طرح خود هستند. از اینرو با توجه به شرایط جهان کنونی و با عنایت به دستاوردهای بومی و اصول اعتقادی کشور، توجه به مفاهیم اجتماعی همچون سرمایه اجتماعی و تعاملات اجتماعی در کنار الگوهای مناسب سازماندهی فضای باز (مانند مجموعه ­ای) ضمن تفکیک و عرصه­ بندی مشخص عرصه­ های عمومی-خصوصی و سنجش اولویت های عمومی پیشنهاد شده است.

کلید واژه ها : فضای باز؛ مسکن؛ الگوی اجتماعی؛ ساماندهی؛ نظریه های شهرسازی

فرهنگ مظفر ، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

علی اسدپور، دکتری معماری دانشگاه علم و صنعت ایران

فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهری ، دوره ۱، شماره ۳، تابستان ۱۳۹۱

مقاله شهرسازی نقش الگوهای شکلی و اجتماعی در ساماندهی فضاهای باز مجموعه های مسکونی (قیاس تجارب شهرسازی قرن بیستم و نمونه ایرانی) (99 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اجتماعی، جمعیت، مشارکت, فصلنامه مطالعات شهری, فضای شهری, مسکن, معماری 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی بررسی شاخص ها و سطح بندی اولویت ها در ساماندهی و توانمندسازی - کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی بررسی شاخص ها و سطح بندی اولویت ها در ساماندهی و توانمندسازی محله جنگلده، شهر علی آباد کتول (استان گلستان)

چکیده
محله جنگلده یکی از سه هسته روستایی شهر علی آباد کتول است که در زمان حاضر بر اساس معیارها و شاخصهای موجود، به عنوان سکونتگاهی نامتعارف شناخته میشود. این محله اکنون در بعد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی و کالبدی با مشکلات عدیده ای مواجه است و به ساماندهی و توانمندسازی نیاز دارد.

تحقیق حاضر با هدف اولویت بندی عوامل و شاخص های ساماندهی و توانمندسازی جنگلده انجام صورت گرفته است. روش این تحقیق پیمایشی است. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شده و با تکنیک “تحلیل عاملی اکتشافی” مورد بررسی قرار گرفته است.

مقاله شهرسازی بررسی شاخص ها و سطح بندی اولویت ها در ساماندهی و توانمندسازی - کیمیا فکر بزرگ_Page_07
مقاله شهرسازی بررسی شاخص ها و سطح بندی اولویت ها در ساماندهی و توانمندسازی – مقاله کیمیا فکر بزرگ

بر اساس نتایج تحقیق، عامل تفریحی درمانی در اولویت نخست، عامل مشارکتی بهداشتی در اولویت دوم، عامل اجتماعی در اولویت سوم، عامل رضایتمندی در اولویت چهارم، عامل کالبدی در اولویت پنجم، عامل مذهبی  آموزشی در اولویت ششم، و عامل اقتصادی در اولویت هفتم است که باید در تدوین برنامه ساماندهی و توانمندسازی محله جنگلده در نظر گرفته شود.

کلیدواژه ها: سکونتگاههای نامتعارف، ساماندهی، توانمندسازی، محله جنگلده

علیرضا زارع شاه آبادی  استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه یزد
محمد سلیمانی مهرنجانی  استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه تربیت معلم تهران
ابوالفضل زنگانه  کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه یزد
مهندس احمد زنگانه  مربی گروه جغرافیا، دانشگاه تربیت معلم تهران

فصلنامه پژوهشهای جغرافیای انسانی، شماره ۷۶ ، تابستان ۱۳۹۰

مقاله شهرسازی بررسی شاخص ها و سطح بندی اولویت ها در ساماندهی و توانمندسازی محله جنگلده، شهر علی آباد کتول (استان گلستان) (41 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اجتماعی، جمعیت، مشارکت, ارزیابی ، آسیب شناسی, بافت فرسوده ، نوسازی بهسازی ، مرمت, برنامه ریزی شهری, فصلنامه جغرافیای انسانی, محله 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی بررسی آسایش و امنیت در محله های شهر یزد کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی

مقاله شهرسازی بررسی آسایش و امنیت در محله های شهر یزد

چکیده:

در این پژوهش شهرسازی به سنجش درجه آسایش و امنیت در نواحی شهر یزد و تحلیل اکولوژیکی آن پرداخته شده است. محدوده جغرافیایی پژوهش شهر یزد است و جامعه آماری آن مجرمان و دربندانی که به علت بروز ناهنجاری ها، آسیب های اجتماعی و جرم و جنایت در سال ۱۳۸۶ در زندان یزد بوده اند. جمعیت نمونه این پژوهش متشکل از ۱۲۷ نفر از این مجرمان است. شاخص های مورد بررسی، انواع جرایم ارتکابی اند. گردآوری اطلاعات پرسشنامه و بررسی آن از طریق نرم افزار SPSS صورت گرفته است.

نتایج بررسی نشان می دهد که ۶۶٫۴ درصد از مجرمان اهل یزد هستند و ۳۳٫۶ درصد آنها را ساکنان غیریزدی این شهر تشکیل می دهند. بیشتر جرایم در سنین ۳۴-۲۵ سالگی و سپس ۴۴-۳۵ سالگی صورت گرفته است که عمدتا سنین کار و فعالیت اقتصادی به شمار می آیند. اغلب جرایم را شاغلان آزاد و سپس بیکاران مرتکب شده اند، و کمترین میزان جرایم را قشر کشاورزان، اغلب مجرمان از گروه های پایین درآمدی و اقشار فقیر بوده اند. مهم ترین عامل موثر در بزهکاری و ارتکاب جرم، بیکاری (۳۹٫۹ درصد) و سپس معاشرت با افراد ناباب (۳۴٫۶ درصد) بوده است. در میان انواع جرایم، قاچاق (۳۸ درصد)، سرقت (۲۰ درصد) و رابطه نامشروع (۱۵ درصد) از مهم ترین و رایج ترین جرم ها بوده اند. با توجه به بررسی ها، محله مهدی آباد با ۱۳٫۴ درصد ناامن ترین و جرم خیزترین محله، و بیشترین جرم آنها قاچاق بوده است که در بین زندانیان زن مشاهده می شود. البته اکثر این افراد غیریزدی هستند. محله های اکرم آباد، چهارمنار، کوچه بیوک، خرمشاد یعقوبی و ملاباشی با کمتر از ۰٫۸ درصد جرم در زمره امن ترین محله ها، یا محله هایی با درجه پایین جرم و ناهجاری اجتماعی قرار می گیرند.

نتایج بررسی فرضیه ها نشان از آن دارد که شهر یزد را می توان در سه سطح امنیتی و آسایشی -یعنی مناسب، نیمه مناسب و دارای درجه پایین امنیت- تقسیم بندی کرد

کلید واژه: آسایش، امنیت، جرم، مجرم، ناهنجاری اجتماعی، شهر یزد

دکتر کرامت الله زیاری ، استاد دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

پژوهشهای جغرافیای انسانی (پژوهش های جغرافیایی)   تابستان ۱۳۹۰ , دوره  ۴۳ , شماره  ۷۶ ; از صفحه ۱ تا صفحه ۱۱ .

مقاله شهرسازی بررسی آسایش و امنیت در محله های شهر یزد کیمیا فکر بزرگ (44 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اجتماعی، جمعیت، مشارکت, دکتر کرامت الله زیاری, فصلنامه جغرافیای انسانی, محله 0نظرات توسط