* بر اساس موضوع

در این قسمت شما می توانید مقالات علمی شهرسازی را دانلود کنید.

امکان سنجی واگذاری مدیریت محیط طیست شهر به شهرداری ها کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی امکان سنجی واگذاری مدیریت محیط زیست شهر به شهرداریها (نمونه موردی شهر تهران)

چکیده:

شهر تهران با مشکلات زیست محیطی فراوانی روبرو است که یکی  از مهمترین آنها آلودگی­های زیست محیطی است. سازمان­هایی که مسئولیت مدیریت محیط زیست شهر را بر عهده دارند متعددند و ناهماهنگی بین آنها از عوامل بروز مشکلات زیست محیطی شهر تهران به حساب می آید.

در پژوهش حاضر سعی شده با بررسی امکان واگذاری مدیریت محیط زیست شهر تهران به شهرداری، راهکارهایی جهت انسجام و یکپارچگی مدیریت محیط زیست شهر ارائه­ گردد. بر این اساس با استفاده از روش پژوهشی نظریه مبنایی ، از طریق مطالعه­ اسناد و مصاحبه با مسئولان و صاحب نظران این امر، مسئله­ مدیریت محیط زیست شهر تهران در قالب ۵ وظیفه­ مدیریتی شامل: برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت، کنترل و تأمین منابع ، مورد کنکاش قرار گرفته و در قالب یک مدل پارادایمی، شرایط، راهبردها و پیامدهای حاصل از پدیده­ ظهور یافته ارائه می گردد.

امکان سنجی واگذاری مدیریت محیط طیست شهر به شهرداری ها کیمیا فکر بزرگ ۱

نتایج حاصل از جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که امکان واگذاری جامع و کامل مدیریت محیط زیست به شهرداری  وجود ندارد. اما از سوی دیگر می­توان به شکلی نسبی وظایف مدیریتی ذکر شده را به شهرداری واگذار نمود و با همکاری سایر سازمان­های ذیربط به صورت یکپارچه به مدیریت زیست محیطی شهر پرداخت. همچنین برای توانمند سازی شهرداری در انجام وظایف محول­شده لازم است تا ظرفیت سازی هایی در سه حیطه­ ساختاری، قانونی و فرهنگی در سازمان شهرداری انجام شود.

کلیدواژگان : مدیریت شهری یکپارچه؛ مدیریت محیط زیست شهری؛ شهرداری؛ روش نظریه مبنایی

غلامرضا کاظمیان، مرضیه شاه محمدی

مطالعات شهری،  مقاله ۳، دوره ۱، شماره ۳، تابستان ۱۳۹۱، صفحه ۲۴-۳۳

کیمیا فکر بزرگ | دانلود امکان سنجی واگذاری مدیریت محیط زیست شهر به شهرداریها (نمونه موردی شهر تهران) (379 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, ارزیابی ، آسیب شناسی, برنامه ریزی شهری, شهر سالم ، توسعه پایدار ، زیست محیطی, فصلنامه مطالعات شهری, مدیریت شهری 0نظرات توسط
بازخوانی میدان صاحب آباد کیمیا فکر بزرگ

مقاله بازخوانی میدان صاحب آباد از روی تصاویر شاردن و مطراقچی بر اساس متون تاریخی (از شکل گیری تا دوره صفویه)

چکیده:

میدان صاحب آباد تبریز که بقایای باقیمانده آن امروز به نام مجموعه صاحب الامر معروف گشته است از مجموعه های تاریخی و ارزشمند ایران می باشد طبق بررسی های انجام شده این مجموعه مدت چهار قرن مرکز حکومت ایران و مقر فرماندهی پادشاهانی چون جهانشاه، اوزون حسن، شاه اسماعیل و شاه طهماسب بوده است، اما امروزه تنها نام و یاد این مجموعه نفیس باقیمانده و تغییرات به وجود آمده در طول تاریخ باعث کاستن از شکوه و عظمت آن شده است.

شروع ساخت این مجموعه به دوره آباقاخان (ایلخان مغول) در زمان صدارت شیخ محمد جوینی، وزیر کبیر وی، بر می گردد. با ساخته شدن این مجموعه روند گسترش شهر تبریز به سمت شمال رودخانه مهران رود کشیده می شود. بعدها در دوره جهانشاه دارالحکومه از محله ششگلان به این مجموعه انتقال داده می شود و از آن تاریخ تا زمان شاه طهماسب که پایتخت از تبریز به قزوین انتقال داده شد.

بازخوانی میدان صاحب آباد کیمیا فکر بزرگ ۱

کلید واژه: حسن پادشاه، صاحب آباد، صاحب الامر، هشت بهشت، تبریز

دکتر پیروز حناچی، استادیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

دکتر احد نژادابراهیمی سردرود ، دانشگاه تبریز

نشریه هنرهای زیبا، بهار ۱۳۸۵ , شماره  ۲۵ ; از صفحه ۳۵ تا صفحه ۴۴

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله بازخوانی میدان صاحب آباد از روی تصاویر شاردن و مطراقچی بر اساس متون تاریخی (130 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, تاریخ شهر و شهرسازی, نشریه هنرهای زیبا 0نظرات توسط
بررسی تطبیقی جمعیت خانوار سکونت و شهرگرایی ایران کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی بررسی تطبیقی دگرگونی جمعیت خانوار سکونت و شهرگرایی ایران فرانسه رمانی

چکیده:

این مقاله به مقایسه تطبیقی دگرگونی های جمعیت شهرنشینی خانوار و سکونت در ایران فرانسه و رومانی پرداخته و تحت سرفصل های یکسان تحولات فوق را مود مداقه و تحلیل قرار می دهد. بررسی حاضر نشان می دهد که گذار به جامعه مدرن که با غلبه شهرنشینی تغییر در ابعاد خانوار و ترکیب آن تغییر شرایط سکونت و مسکن تغییر ویژگی های سکونتگاه ها تغییر الگوهای استفاده از مسکن تغییر در نیازهای خانوار و به ویژه با رویکرد عقلایی به امر تامین مسکن همراه است به درجات مختلف در همه کشورهایی که تجربه مدرنیته را طی کرده و می کنند قابل مشاهده است گرچه قرارگیری در سطوح مختلف تجربه گذار شرایط مختلف اقتصادی اجتماعی و فرهنگی سنت ها و شیوه های سکونت و استفاده از مسکن همگی در تعیین خصوصیات مسکن و نحوه برخورد به آن تاثیر می گذارند.

خلاصه ای از بررسی های مقایسه ای فوق محتوای مقاله حاضر را تشکیل می دهد. در این گفتار تلاش شده تا دگرگونی های ناشی از مدرنیزاسیون در خانوار مسکن و شهر در سه کشور فوق که در سطوح مختلفی از تجربه مدرنیته قرار دارند نشان داده شود.

کلیدواژگان: جمعیت؛ خانوار؛ سکونت؛ شهرنشینی؛ مدرنیته؛ مسکن

دکتر سید محسن حبیبی، استاد شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

دکتر زهرا اهری، استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر

نشریه هنرهای زیبا، دوره ۱۹، شماره ۱۹، پاییز ۱۳۸۳

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی بررسی تطبیقی دگرگونی جمعیت خانوار سکونت و شهرگرایی ایران فرانسه رمانی (228 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اجتماعی، جمعیت، مشارکت, ارزیابی ، آسیب شناسی, دکتر سید محسن حبیبی, مسکن, نشریه هنرهای زیبا, پارادایم شهرسازی 0نظرات توسط
الگوی حرکت سایه و طراحی سایت کیمیا فکر بزرگ

مقاله الگوی حرکت سایه و طراحی سایت

چکیده:

یکی از نکات قابل توجه در خصوص صرفه جویی در مصرف انرژی در رابطه با طراحی سایت و مجموعه های مسکونی، بررسی مسیر حرکت سایه بناها و تأثیری آن بر بناهای مجاور در یک مجموعه می باشد. دست یابی به آفتاب زمستانی و پرهیز از آن در تابستان در طراحی مجموعه های ساختمانی در یک سایت از جمله مواردی است که در طراحی اقلیمی باید به آن توجه ویژه ای مبذول داشت.
طراحی اقلیمی و بهره مندی از مواهب طبیعی چون انرژی خورشیدی میسر نخواهد بود مگر اینکه این امکان در طراحی سایت فراهم شود.
در این مقاله روش محاسبه و ترسیم الگوی سایه تک بنا با توجه به توپوگرافی زمین در عرض های جغرافیایی مختلف و همچنین اصول طراحی سایت بر مبنای بهره مندی عادلانه بناها از نور خورشید ارایه شده است.
مقاله الگوی حرکت سایه در طراحی سایت کیمیا فکر بزرگ
دکتر زهرا قیابکلو
نشریه هنرهای زیبا، پاییز ۱۳۸۲ , شماره  ۱۵ ; از صفحه ۵۸ تا صفحه ۶۸

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله الگوی حرکت سایه و طراحی سایت (301 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, مسکن, ملاحظات اقلیمی, نشریه هنرهای زیبا 0نظرات توسط
امکان سنجی ایجاد مسیرهای پیاده و دوچرخه در محدوده تهران قدیم کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی امکان سنجی ایجاد مسیرهای پیاده و دوچرخه در محدوده تهران قدیم

چکیده:

در سال های میانی سده گذشته اغلب شهرسازان و برنامه ریزان حمل و نقل درون شهری اروپا با دیدگاهی اتومبیل گرا. سفرهای درون شهری را برنامه ریزی و شبکه ارتباطی شهرها را بر اساس آن طراحی می کردند. اما در چند دهه اخیر این دیدگاه تغییر یافت و به شیوه شهرسازی انسان گرای گذشته گرایش پیدا کردند.

نتیجه این رویکرد به رسمیت شناختن سفرهای پیاده و دوچرخه در شبکه ارتباطی شهرها بود. با گزینش این شیوه سعی شد مشکلات تردد در شهرهای بزرگ از جمله آلودگی های مختلف ناشی از تردد اتومبیل کاهش یابد. در خصوص این هدف ضوابط و معیارهایی نیز ارایه شد که با شرایط آن کشورها کارایی خود را به خوبی نشان داده است. در واقع تدوین این ضوابط بر اساس ویژگی های اقلیمی. اجتماعی و فرهنگی آن کشورها انجام گرفته که تعمیم آن در مکانهای جغرافیایی دیگر جای تعمق و بررسی دارد.

امکان سنجی ایجاد مسیرهای پیاده و دوچرخه در محدوده تهران قدیم کیمیا فکر بزرگ ۱

کلیدواژگان : شهرسازی اتومبیل گرا؛ شهرسازی انسان گرا؛ مسیرهای پیاده؛ مسیرهای دوچرخه؛ ویژگی های اقلیمی

دکتر فریدون قریب ، استاد شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

نشریه هنرهای زیبا، مقاله ۲، دوره ۱۹، شماره ۱۹، پاییز۱۳۸۳

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی امکان سنجی ایجاد مسیرهای پیاده و دوچرخه در محدوده تهران قدیم (315 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, حمل و نقل و شبکه معابر, دکتر فریدون قریب, نشریه هنرهای زیبا 0نظرات توسط
آفرینش اثر معماری بنیان ها و سویه ها کیمیا فکر بزرگ

مقاله آفرینش اثر معماری بنیان‌ها و سویه‌ ها

چکیده :

پرسش از چگونگی آفرینش اثر معماری ما را به ورطه ی گسترده ای از معانی مفاهیم و راهبردهایی می کشاند که دستیابی به پاسخی مناسب را نیازمند نگاهی ژرف به بنیانهای هر یک از آنها بر می شمارد این نوع نگاه ها می تواند ترسیم گر سویه های مختلفی باشند که با بهره گیری از آنها آدمی به موضع و جایگاه خویش واقف می گردد.

در راستای دستیبای به چنین هدفی مقاله ابتدا به بررسی مفهوم زمان و تاثیر آن بر چگونگی تعریف چرخه آفرینش نزد فرهنگ های گوناگون پرداخته و آن را زمینه ساز یافتن مواضع آدمی در هستی قرار می دهد و در ادامه آفرینش اثر معماری را در گردونه ی تعامل میان کشف و خلق تعریف مینماید.

آفرینش اثر معماری کیمیا فکر بزرگ

تمام تلاش این مقاله در نهایت ما را بدانجا راهبر میگردد که بتوانیم مسیری دقیق و روشن را برای بررسی ها و مطالعات آتی در باره ی بحث آفرینش آثار معماری بیابیم تدوین این مسیر و سیرگام های مورد نیاز در طول انجام چنین مطالعه ای از یافته های اصلی این تحقیق به شمار می آید.

کلیدواژگان: ابداع؛ آفرینش اثر معماری؛ خلاقیت؛ راز گشایی؛ طراحی معماری

حمیدرضا انصاری

منوچهر معظمی

نشریه هنرها زیبا، مقاله ۵، دوره ۲۱، شماره ۲۱، بهار ۱۳۸۴

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله آفرینش اثر معماری بنیان‌ها و سویه‌ ها (121 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, معماری, نشریه هنرهای زیبا, نظری محتوایی 4نظرات توسط
باز آفرینی تصوری شهر از متون تاریخی نبشابور غازانخانی

مقاله شهرسازی باز آفرینی تصوری شهر از متون تاریخی نیشابور غازانخانی

چکیده:

در این مطالعه “باز آفرینی تصوری“، دریافت و تدوین تصویر اجتماعی – کالبدی در دوره ای خاص از تحول شهر تعریف شده است. به منظور تدوین چنین دریافتی شهر کهن نیشابور با پیشینه فرهنگی – تاریخی غنی برای مطالعه موردی انتخاب شده است. مراجعه به متون تاریخی و ادبی همزمان با دوره مورد مطالعه شهر، یعنی از بامداد اسلام تا انتقال شهر به مکان جدید در دوره شاهرخ تیموری، و همچنین مشاهدات اسنادی و آثار و نشانه های باقیمانده از شهر کهن اطلاعات مورد نیاز تحقیق حاضر را فراهم آورده است.

در این مقاله، تصویر اولیه بدست آمده که به صورت نقشه و با مقیاس واقعی ترسیم شده، با حاصل تحقیقات قبلی در این زمینه به صورت تحلیلی و مستند مقایسه و تصویر نهایی تراکم شده است. به دلیل نیاز به تحقیق میدانی بیشتر، و احتمالا کاوش های باستان شناسی که در کوتاه مدت قابل انجام نیستند، در نقشه نهایی حصار شهر کهن به شکل قطعی ترسیم نشده است. از ویژگی های تصویر جدید ترسیم شده جزییات محلات و حدود دروازه های کهندژ، شارستان و محدوده بیرونی شهر کهن است.

باز آفرینی نیشابور کهن کیمیا فکر بزرگ

نتایج بدست آمده، میتواند ضمن کمک به تعیین محدوده شهر کهن و حفظ حریم فرهنگی – کالبدی آن، نشانه های مستندی را برای انجام تحقیقات باستان شناسی بعدی فراهم آورد؛ و در مقابل جمع آوری چنین اطلاعاتی به اصلاح و تکمیل مجدد تصویر شهر کمک خواهد کرد. مجموعه این تلاش ها زمینه های ایجاد جاذبه های فرهنگی و گردشگری شهر کهن و شهر فعلی نیشابور را فراهم آورده، و در رشد فرهنگی ساکنین شهر جدید موثر خواهد بود.

کلید واژه: باز آفرینی، تصویر شهر، نیشابور کهن، گردشگری، سیر تحول شهر، شکل شهر

دکتر علیرضا عینی فر

دکتر احمد میرزا کوچک خوشنویس 

نشریه هنرهای زیبا، تابستان ۱۳۸۱ , شماره  ۱۱ ; از صفحه ۷۷ تا صفحه ۸۸

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی باز آفرینی تصوری شهر از متون تاریخی نیشابور غازانخانی (129 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, تاریخ شهر و شهرسازی, نشریه هنرهای زیبا 0نظرات توسط
بازآفرینی شهرستان رشیدی کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی باز آفرینی شهرستان رشیدی

چکیده:

شهرستان رشیدی مجموعه سکونتی و دانشگاهی بزرگی بوده است، که در قرن هشتم هجری در حومه دارالسلطنه تبریز، به دست رشیدالدین فضل اله همدانی وزیر فرزانه پادشاهان مغول (ایلخانیان) ساخته شد، رشیدالدین این مجموعه سکونتی و دانشگاهی را رشیدآباد خوانده است.

طبق مستندات وقفنامه ربع رشیدی، شهر رشیدآباد شامل دو بخش بود: یکی ربع رشیدی و دیگری شهرستان رشیدی، ربع رشیدی مانند قلعه ای در قلب شهرستان قرار گرفته و دارای عملکردهای آموزشی، مذهبی، درمانی بود. شهرستان رشیدی از محلات مختلف تشکیل می گردید و عناصر مهم شهری مانند بازار، قیصریه، کاروانسراها، حمام ها، مساجد، کارخانه های کاغذسازی و رنگ سازی، گازرگاه در آن قرار داشت. تمام این مجموعه و باغ های آن در بارویی محصور بود که با چهار دروازه به اطراف راه می یافت.

در مرحله اول این تحقیق، نظام کالبدی ربع رشیدی مورد پژوهش قرار گرفت و در این مرحله سازمان فضایی شهرستان رشیدی بررسی می شود.

بازآفرینی شهرستان رشیدی تبریز کیمیا فکر بزرگ

در این تحقیق؛ بر اساس داده های وقفنامه یک طرح شماتیک فرضی از شهرستان رشیدی به دست داده شده است. این طرح کاملا منطبق با مستندات وقفنامه ربع رشیدی نوشته رشیدالدین فضل اله است، البته سایر منابع نیز دیده شده اما طرح، مبتنی است بر داده های وقفنامه.

روش تحقیق تحلیل محتوا است و گزینه تصوری، از طریق آزمون و خطای فرضیه های متعدد به دست آمده است. تحلیل سیستم آبرسانی شهر که در نوع خود بی نظیر است؛ به شکل گیری زمینه های طرح فرضی شهرستان کمک اساسی نموده است.

در مرحله سوم این طرح، که بعدا انجام خواهد شد. سعی می شود که این طرح فرضی با موقعیت زمین قلعه رشیدی در شهر تبریز انطباق داده شود.

کلید واژه: سازمان فضایی، ساختار کالبدی، نظام مجله بندی، نظام آبرسانی ایمن، ایسر، ممر، کریاس، مقسم، دروازه، بازار، قیصریه، گازرگاه

مهندی احمد سعیدنیا

نشریه هنرهای زیبا، تابستان ۱۳۸۱ ,  شماره  ۱۱ ; از صفحه ۲۹ تا صفحه ۴۰

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی باز آفرینی شهرستان رشیدی (149 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, تاریخ شهر و شهرسازی, طراحی شهری, فضای شهری, معماری, نشریه هنرهای زیبا 0نظرات توسط
بازشناسی ارک علیشاه تبریز و کاربرد اصلی آن- کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی بازشناسی ارک علیشاه تبریز و کاربرد اصلی آن

چکیده:

در مرکز شهر تاریخی تبریز، بازمانده های بنای باستانی شکوهمندی قرار دارد که در گذر زمان از آن با نام های ارک تبریز، ارک علیشاه، طاق علیشاه و نیز مسجد علیشاه یاد کرده اند. این ایوان عظیم فروریخته، که ابعاد آن از ایوان مداین بزرگتر است، از نظر حجم، فضا سازی، رفعت و عظمت یکی از شاهکارهای هنر معماری ایران شمرده می شود. پژوهشگرانی که این ایوان را مسجد جامع تاج الدین علیشاه پنداشته و معرفی کرده اند، تنها به روایات تاریخی استناد داشته اند، حال آنکه نگرش تحلیلی- انتقادی به متون تاریخی آشکار می سازد که وضعیت و ساختار کنونی ارک تبریز هرگز با توصیف مورخان و سیاحانی که مسجد علیشاه را دیده و توصیف کرده اند، همخوانی و هماهنگی ندارد.

ارک علیشاه کیمیا فکر بزرگ

این مقاله بر پایه نتایج کاوش های باستان شناسی، مطالعات تاریخ معماری اسلامی، رهیافت (approach) معماری و نیز بررسی انتقادی متون تاریخی نتیجه خواهد گرفت که بنای موسوم به ارک تبریز همان مسجد جامع علیشاه نیست.

کلید واژه: ارک تبریز، معماری ایلخانی، باستان شناسی، تاج الدین علیشاه، ایلخانان، مسجد علیشاه

دکتر سیدامیر منصوری، استاد گروه معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

دکتر بهرام آجورلو، دکتری باستان شناسی

نشریه هنرهای زیبا، زمستان ۱۳۸۲ , شماره  ۱۶ ; از صفحه ۵۷ تا صفحه ۶۸

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی بازشناسی ارک علیشاه تبریز و کاربرد اصلی آن (120 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, تاریخ شهر و شهرسازی, معماری, نشریه هنرهای زیبا 0نظرات توسط
بررسی روند و الگوی توسعه شهری کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی بررسی روند و الگوی توسعه شهری سنندج

چکیده:

مقاله حاضر به چگونگی توسعه شهری سنندج با توجه به ابعاد مختلف جغرافیایی و محیطی پرداخته است. در ابتدا همراه با گردآوری داده های فضایی، نقشه ها، اطلاعات پایه، سرانه و تراکم های استاندارد و کاربرد های وضع موجود شهر سنندج در حریم استحفاظی این شهر بررسی، پس از تهیه بانک های اطلاعاتی لایه های متعددی چون شیب، گسل، زمین شناسی، تناسب اراضی و خاک شناسی، روند توسعه فیزیکی شهر، زمین های کشاورزی، توپوگرافی، منابع آب و کاربری اراضی شهری، عملیات تلفیق اطلاعات و شاخص ها با استفاده از روش های متعدد ترکیب نقشه ای (آنالیز چند متغیره) چونBoolean Logic وlndex overlay همراه با عملیات بارزسازی (image enhancement) و آشکار سازی تصاویر ماهواره ای TM(1998 و۱۹۹۰)، عملیات تصحیح هندسی (Geometric correction) جهت بهنگام سازی نقشه ها (up to date map) انجام گرفته، پس از وزن دهی به مقادیر و داده های مکانی از طریق مقایسات زوجی متغیرها در مرحله دوم تحلیل سلسله مراتبی (Analytic Hierarchy process) الگوی مناسب توسعه شهری از طریق مکان یابی یک پهنه ۱۲ کیلومتر مربعی در شمال غرب سنندج ارایه شده است.

کلید واژه: GIS ،RS، کاربری اراضی، توسعه فیزیکی، مکان یابی، منطق بولین، وزن دهی

دکتر احمد پوراحمد دانشیار جغرافیا انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

دکتر علی یدقار ، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

دکتر کیومرث حبیبی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران

نشریه هنرهای زیبا، زمستان ۱۳۸۲ , شماره  ۱۶ ; از صفحه ۱۵ تا صفحه ۳۲

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی بررسی روند و الگوی توسعه شهری سنندج (1180 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, gis در شهرسازی, تحلیل سلسله مراتبی AHP, توسعه شهری, دکتر احمد پوراحمد, دکتر کیومرث حبیبی, مکان یابی, نشریه هنرهای زیبا 0نظرات توسط