دکتر محمدرضا پورجعفر

مقاله شهرسازی بررسی شاخص های توسعه پایدار در طراحی بازار سنتی تبریز کیمیا فکر بزرگ 1

مقاله شهرسازی بررسی شاخص های توسعه پایدار در طراحی بازار سنتی تبریز

چکیده:

موضوع توسعه پایدار چند دهه‌ای است که در سال‌های در حوزه معماری و شهرسازی توسط محققان مختلف در سراسر دنیا به بیان گردیده است. امروزه با مطالعه بعضی از فضاهای سنتی، به اثبات رسیده که بسیاری از آنها با توجه به ملاحظات زیست محیطی و توسعه پایدار احداث شده‌‌اند. از آنجایی که این امر می‌تواند آلودگی‌های ناشی از مصرف سوختهای فسیلی را تقلیل دهد؛ لذا در این مقاله ابتدا به بررسی شاخص‌های پایداری و سپس مقایسه تطبیقی آنها با ویژگی‌های کالبدی بازار تبریز پرداخته خواهد شد.

در مقاله مذبور بر اساس مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی به بررسی مطالب پرداخته شده است. نتیجه این مطالعات نشان می‌دهد که راهکارهای مطلوبی در کاهش مصرف انرژی‌های فسیلی و در نتیجه کاهش آلودگی و گرمایش منطقه‌ای و جهانی می‌توان ارائه داد که نقش چشمگیری در مسایل یاد شده و بحث توسعه پایدار ایفا نماید.

کلیدواژه ها : توسعه پایدار؛ فضای شهری تجاری؛ بازار تبریز؛ طراحی بومی

قدسیه سامانی کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا پورجعفر دکترای طراحی شهری، استاد گروه شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس

فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی ، شماره، دوره ۱، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۱، صفحه ۴۱-۵۴

مقاله شهرسازی بررسی شاخص های توسعه پایدار در طراحی بازار سنتی تبریز (81 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, دکتر محمدرضا پورجعفر, شهر سالم ، توسعه پایدار ، زیست محیطی, طراحی شهری, فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی, فضای شهری, معماری 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی بررسي وضعيت تراكم ساختماني و ارائه مدل پيشنهادي تعيين F.A.R با توجه به شبكه معابر مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی بررسی وضعیت تراکم ساختمانی و ارائه مدل پیشنهادی تعیین F.A.R با توجه به شبکه معابر / مورد مطالعه محله الهیه تهران

چکیده:

مقاله شهرسازی بررسی وضعیت تراکم ساختمانی و ارائه مدل پیشنهادی تعیین F.A.R با توجه به شبکه معابر مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ
مقاله شهرسازی بررسی وضعیت تراکم ساختمانی و ارائه مدل پیشنهادی تعیین F.A.R با توجه به شبکه معابر مقاله شهرسازی <a href="http://www.fekrebozorg.ir" target="_blank">کیمیا فکر بزرگ</a>

از اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ که بحث فروش تراکم در تهران اوج گرفت این امر به عنوان منبع اصلی در آمد شهرداری بدل گردید که تا به امروز تاثیرات مختلفی را بر بسیاری از بخش های زندگی شهری گذارده است افزایش قیمت مسکن آلودگی های زیست محیطی کاهش سرانه های خدماتی و مشکلات ترافیکی و آمد و شد از جمله تاثیرات مذکور به شمار می آیند از طرفی شیوه تعیین تراکم نیز عمدتا به شکل دستوری یا بخشنامه ای و فاقد پیشتوانه علمی لازم برای تعیین تراکم بوده است به شکلی که با افزایش تراکم ساختمانی F.A.R بسیاری از متغیر های شهری نیز خواسته یا ناخواسته دستخوش تغییر شده اند در این مقاله ضمن بیان تعریفی از تراکم و انواع آن وضعیت موجود تراکم در تهران و نقش آن در افزایش مشکلات ترافیکی وضعیت دو شاخص تراکم جمعیتی و بار ترافیک تولید شده در بخشی از محله الهیه تهران به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفته است نتیجه مطالعات نشان می دهد که تراکم ساختمانی F.A.R نه تنها به عنوان ابزاری جهت تعادل بین ظرفیت زیر ساخت ها و جمعیت مورد استفاده قرار نگرفته بلکه موجب بروز بسیاری از مشکلات ترافیکی و غیره نیز گردیده است در ادامه بر پایه روش علمی مدل محاسبه F.A.R مبتنی بر ظرفیت پذیرش زیر ساخت ها به ویژه ظرفیت شبکه سواره ارائه می گردد.

کلیدواژگان: تراکم , تراکم ساختمانی (ضریب سطح طبقات) , ترافیک , سطح سرویس دهی معابر , محله الهیه

مهندس مصطفی ادب خواه , دکتر محمدرضا پورجعفر , دکتر علی اکبر تقوائی

نشریه هنرهای زیبا ، شماره ۱۳ ، ۸۲

مقاله شهرسازی بررسی وضعیت تراکم ساختمانی و ارائه مدل پیشنهادی تعیین F.A.R با توجه به شبکه معابر / مورد مطالعه محله الهیه تهران (95 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, تراکم, حمل و نقل و شبکه معابر, دکتر محمدرضا پورجعفر, محله, نشریه هنرهای زیبا 0نظرات توسط
مروری در ناکارآمدی طرحهای تفصیلی در بافتهای ارگانیک مسکونی_مقالات شهرسازی کیمیا فکر بزرگ شهرسازی کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی

مقاله شهرسازی مروری در ناکارآمدی طرحهای تفصیلی در بافتهای ارگانیک مسکونی

مروری در ناکارآمدی طرحهای تفصیلی در بافتهای ارگانیک مسکونی_مقالات شهرسازی کیمیا فکر بزرگ شهرسازی کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی
مروری در ناکارآمدی طرحهای تفصیلی در بافتهای ارگانیک مسکونی_مقالات شهرسازی <a href="http://www.fekrebozorg.ir" target="_blank">کیمیا فکر بزرگ</a>

چکیده:

گذربندی و تحمیل بی مطالعه آن بر کالبد شهر از ایرادات اصلی وارد بر طرح های شهری است که سال ها بدون آن که مشخصات و ملاحظات لازم را در بر داشته باشند نام طرح تفصیلی را یدک کشیده اند. مداخله ای که صرفا برای ایجاد دسترسی در بافت های قدیمی صورت گرفته یک اقدام شهر سازانه نبوده و بیشتر از ویژگی پروژه های راهسازی که مناسبتی با این بافت ها ندارند پیروی می کند. وخامت حرکت هایی از این دست در بافت های ارگانیک مسکونی صدمات بیشتری را به همراه داشته است. مطالعه انجام شده روی یک بافت ارگانیک مسکونی (محله امامزاده قاسم در شمال تهران) ناکارآمدی طرح تفصیلی سنتی را در چنین بافتی نشان میدهد.
در مطالعه حاضر سعی شده تا برای بافت ارگانیک یک محله قدیمی از طریق به کارگیری آموزه های شهرگرایی نوین و معاصرسازی شهری یک طرح پیشنهادی مطرح گردد. در این طرح محدود کردن دسترسی های سواره ایجاد یک محیط پیاده مکانیابی مراکز جدید محله ای تاکید بر حمل و نقل عمومی و… به عنوان راهکارهایی جایگزین در مواجهه با این گونه بافت ها مد نظر بوده است.

کلید واژه ها:

بافت ارگانیک مسکونی ، طرح تفصیلی ، گذربندی ، معاصرسازی

دکتر سنهد لطفی،‌دکتر محمد رضا پورجعفر، دکتر مجتبی انصاری

نشریه هنرهای زیبا، شماره ۱۸، تابستان۱۳۸۳

مقاله شهرسازی مروری در ناکارآمدی طرحهای تفصیلی در بافتهای ارگانیک مسکونی (42 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, برنامه ریزی شهری, توسعه شهری, دکتر محمدرضا پورجعفر, مسکن, نشریه هنرهای زیبا 0نظرات توسط