• کیمیا فکر بزرگ، پیشرو در ارائه خدمات آموزشی شهرسازی در کشور.

    کیمیا فکر بزرگ، پیشرو در ارائه خدمات آموزشی شهرسازی در کشور.

  • بسته آموزشی دکتری شهرسازی

    بسته آموزشی دکتری شهرسازی

    تخصصی ترین بسته برای دکتری شهرسازی

بسته طلایی کارشناسی ارشد شهرسازی کیمیا فکر بزرگ

مطالعه خود در یک ماه آخر را به اندازه یکسال ارزشمند کنید

درباره اش بدانید...

آزمون تحلیلی تشریحی برنامه ریزی

آزمون مرحله ی دوم (تحلیلی-تشریحی) با توجه به ماهیت آن و تفاوت آن با آزمون تستی و همجنین محتوای سوالات مطرح شده و تعداد ضرایب آن، دارای اهمیت زیادی در نتیجه ی نهایی آزمون دواطلبان می باشد.
دانلود کنید

1col

بسته‌های آموزشی کارشناسی ارشد شهرسازی کیمیا فکر بزرگ

مطالعه اثر بخش تر، کتابهای کاربردی تر، تسلط بیشتر، کسب دید عمیق تر و مفهومی بر روی مطالب، همه و همه در زمان کمتر برای قبولی نیازی به کلاس ندارید.
بیشتر بدانید