کیمیا فکر بزرگ

  • بسته طلایی کارشناسی ارشد شهرسازی - گرایشهای برنامه ریزی
  • بسته طلایی کارشناسی ارشد شهرسازی - گرایش طراحی شهری

بسته طلایی

برای موفقیت دانشجویان در آزمون کارشناسی ارشد شهرسازی گرایشهای برنامه ریزی

بسته طلایی

کلید موفقیت دانشجویان در آزمون کارشناسی ارشد شهرسازی طراحی شهری

دانلود روزانه

مقالات تخصصی شهرسازی


مقاله شهرسازی برنامه ریزی استراتژیک جهت ساماندهی بافت فرسوده شهر ورزنه – کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی برنامه ریزی استراتژیک جهت ساماندهی بافت فرسوده شهر ورزنه چکیده: شهرها نیز مانند موجودات زنده‌ای هستند که رشد و زوال را تجربه می‌کنند. اگر عوامل منفی نظم و ...

ادامه ...

مقاله شهرسازی بررسی شاخص های توسعه پایدار در طراحی بازار سنتی تبریز – کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی بررسی شاخص های توسعه پایدار در طراحی بازار سنتی تبریز چکیده: موضوع توسعه پایدار چند دهه‌ای است که در سال‌های در حوزه معماری و شهرسازی توسط محققان مختلف ...

ادامه ...

مقاله شهرسازی بررسی شاخص ها و سطح بندی اولویت ها در ساماندهی و توانمندسازی محله جنگلده، شهر علی آباد کتول (استان گلستان)

مقاله شهرسازی بررسی شاخص ها و سطح بندی اولویت ها در ساماندهی و توانمندسازی محله جنگلده، شهر علی آباد کتول (استان گلستان) چکیده محله جنگلده یکی از سه هسته روستایی ...

ادامه ...
تنها نشان زندگی رشد کردن است. (جان هنری)

این یک وب سایت منحصر به فرد است که یک مرورگر مدرن تر به کار نیاز است!

لطفا امروز را ارتقا دهید!