کیمیا فکر بزرگ

  • بسته طلایی کارشناسی ارشد شهرسازی - گرایشهای برنامه ریزی
  • بسته طلایی کارشناسی ارشد شهرسازی - گرایش طراحی شهری

بسته طلایی

برای موفقیت دانشجویان در آزمون کارشناسی ارشد شهرسازی گرایشهای برنامه ریزی

بسته طلایی

کلید موفقیت دانشجویان در آزمون کارشناسی ارشد شهرسازی طراحی شهری

کارشناسی ارشد شهرسازی

قویترین مجموعه برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد شهرسازی

دکتری شهرسازی

کتاب های آموزشی آزمون دکتری شهرسازی کیمیافکر بزرگ

GIS در شهرسازی

دوره های تخصصی GIS در شهرسازی

فروشگاه

مجموعه‌ای بی نظیر از محصولات آموزشی شهرسازی

تغییر زمان آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته

زمان جدید برگزاری مرحله اول آزمون کارشناسی ارشد شهرسازی سال ۱۳۹۵

دانلود روزانه

آخرین مقالات تخصصی شهرسازی کیمیا فکر بزرگ


دانلود مقاله شهرسازی انعکاس فضای شهری در سینمای نوین ایران

مقاله شهرسازی انعکاس فضای شهری در سینمای نوین ایران چکیده: سینما به عنوان یک رسانه جمعی تأثیر گذار، دائما در حال بازنمایی فضاها، محیط‌ها، رویدادها، نمادها و نشانه‌هاست که به صورت مستمر و پیوسته در حال آموزش، یادآوری و یا تجسم‌های واقعی برای مخاطبین خود است. هدف این مقاله، مروری بر چگونگی و نوع نگاه سینمای ایران به فضاهای شهری و نحوه بازنمایی آن در طی بیست سال گذشته است. این شناخت سبب خواهد شد تا فضای شهری که به مخاطبان ارائه می شود، شناسایی و با شناخت نقاط قوت و ضعف آنها، نه تنها رهنمودهایی در زمینه طراحی شهری ارائه شود، بلکه سواد بصری و ادراکی مردم و در نتیجه توقع آنان از محیط شهری ارتقا یابد. روش مورد استفاده در این تحقیق، روش کیفی است و از تکنیک‌های دلفی و تحلیل محتوا استفاده شده است. یافته‌های مطالعه نشان می دهد که در فیلم‌های ایرانی نشان می دهد که در فیلم‌های مطالعه و دانلود مقاله

دانلود مقاله شهرسازی تاثیر روانی طیف های رنگی ایجاد شده توسط رنگ خودروها در معابر شهری (نمونه موردی: مرکز شهر تهران)

دانلود مقاله شهرسازی تاثیر روانی طیف های رنگی ایجاد شده توسط رنگ خودروها در معابر شهری (نمونه موردی: مرکز شهر تهران)مقاله شهرسازی تاثیر روانی طیف های رنگی ایجاد شده توسط رنگ خودروها در معابر شهری (نمونه موردی: مرکز شهر تهران) چکیده : رنگ مهم ترین عنصر بصری از نظر بار احساسی است. بسیاری از نظریه پردازان رنگ اعتقاد دارند که رنگ ها بر روحیات انسانی تاثیر گذارند. مطالعه تاثیر روانی رنگ به دلیل اهمیتی که در محیط پیرامون ما دارد امروزه به یک علم کاربردی تبدیل شده است. هر شهر مجموعه ای از رنگ ها است که به غیر از ساختمان ها و طبیعت، مربوط به مبلمان ثابت شهری و خودروها به عنوان عناصر متحرک شهری می شود. رنگ از مهم ترین مشخصه های ظاهری خودرو است که اولین و مستقیم ترین تاثیر را بر بینایی می گذارد. ترکیب های رنگی مختلفی از کنار هم قرار گرفتن خودرو ها بوجود می آید که هر یک حاوی بار معنایی خاصی است. این تحقیق به بررسی تاثیر روانشناختی رنگ خودروها در معابر شهر تهران مطالعه و دانلود مقاله

دانلود مقاله شهرسازی پل‌ـ سکونتگاه سیر تکامل پیوستگی کاربرد عبور و سکونت در پل‌های ایران

دانلود مقاله شهرسازی پل‌ـ سکونتگاه سیر تکامل پیوستگی کاربرد عبور و سکونت در پل‌های ایرانمقاله شهرسازی پل‌ـ سکونتگاه سیر تکامل پیوستگی کاربرد عبور و سکونت در پل‌های ایران چکیده : گسترش مسیرهای ارتباطی برای فتح سرزمین های نو و تجارت بخشی از فرآیند توسعه تمدن‌ها محسوب می‌شود. ایرانیان نیز به واسطه قرارگیری در مسیر جاده ابریشم، به احداث راه‌ و تأسیسات جانبی آن مانند پل برای گذر از موانع طبیعی و کاروانسرا به عنوان استراحتگاه و محل تأمین نیازهای مسافران مبادرت نموده‌اند. پژوهش حاضر درصدد اثبات نوآوری ایرانیان در پیوستن دو بنای مذکور به منظور کاهش حجم ساخت و ساز و ایجاد شرایط مطلوب برای استقرار کاروانیان و از بعد تحلیلی در صدد نمایش شیوه طراحی و قابلیت-های ساختاری پل‌ها برای تأمین فضای سکونت و با بررسی تاریخی نمایشگر شواهد تاریخی ادغام پل، محل اطراق و سیر تکامل آنهاست. شواهد مزبور از خلال سفرنامه‌ها و بررسی موردی استخراج شده‌است. نتایج حاصل نشان می‌دهد که نوآوری ایرانیان در احداث "پل‌ـ -سکونتگاه"ها با هدف تأمین آب کاروانسرا، کاهش حجم مطالعه و دانلود مقاله

دانلود مقاله شهرسازی جایگاه پایه‌ای اتاق در طراحی مسکن

دانلود مقاله شهرسازی جایگاه پایه‌ای اتاق در طراحی مسکنمقاله شهرسازی جایگاه پایه‌ای اتاق در طراحی مسکن چکیده : این پژوهش، در پی شناخت مفهوم و جایگاه اتاق‌ در معماری مسکونی و نقش آن‌ در تامین خُرسندی ساکنان است، تا علاوه بر بازنمایی اهمیت موضوع، تعیین وضعیت، ترکیب و گُزینش شُمار مناسب از اتاق‌های متفاوت ‌را در هنگام طراحی یا تدوین ضوابط معماری، ساماندهی کرده و آسان‌تر سازد. امروزه مشاهده می‌شود که اساس طراحی بیشتر خانه‌های متداول در ایران، فضای عمومی وسیعی است که معمولاً با آشپزخانه باز یک‌سَره بوده و سایر فضاها در باقیمانده سطح طرح جای گرفته‌اند. اما در معماری گذشته این سرزمین، اتاق‌ها با عملکردهای پایه‌ای گونه‌گون، اندام‌های بنیادین خانه به حساب می‌آمدند. مطالعه میدانی نشان می‌دهد، امروزه نیز اتاق‌ها نقشی اساسی در رضایت ساکنان دارند. فراهم‌نشدن فضاهای کافی و مناسب در عرصه‌های متفاوت خانه به دلایلی مانند محدودیت‌های اقتصادی و اجرایی، به‌ویژه درتامین مسکن اقشار میان‌درآمد و کم درآمد، پیامد‌های ناخوشایند اجتماعی و فرهنگی را در پی مطالعه و دانلود مقاله

دانلود مقاله شهرسازی مدرن و بازتاب آن در ادبیات اگزیستانسیالیستی

دانلود مقاله شهرسازی مدرن و بازتاب آن در ادبیات اگزیستانسیالیستیمقاله شهرسازی مدرن و بازتاب آن در ادبیات اگزیستانسیالیستی چکیده : با انقلاب صنعتی ماشین بر زندگی انسان غلبه کرد. در آغاز انسان شیفته ماشین شد. شیفته نظم، اتوماسیون و کارآیی آن . سپس سعی کرد این نظم ماشین وار را بر زندگی خود منطبق کند و محیطی کاملاً منظم، پاکیزه و پیش بینی شده بسازد. بدین ترتیب شهرسازی مدرن پا به عرصه گذاشت. در مقایسه با محیط بی نور، بی هوا و آلوده دوران صنعتی شدن، شهرسازی مدرن نوید محیطی بهداشتی، ایمن و عادلانه را می داد. اما انسان بتدریج احساس کرد این محیط تمیز و منظم، ساختگی، غیر صمیمی و حتی تهدید کننده است. انسان کم کم خود به مهره ای بدل می شد که می بایست به عنوان جزئی از یک ماشین عظیم که شهر مدرن نامیده می شد، عمل کند. ازخودبیگانگی اولین دستاورد این محیط بودکه یگانگی هر انسان را زیر سئوال می برد. سپس انسان در واکنشی مطالعه و دانلود مقاله

دانلود مقاله شهرسازی بررسی پدیده پراکنده رویی و علل آن در شهر زنجان

دانلود مقاله شهرسازی بررسی پدیده پراکنده رویی و علل آن در شهر زنجانمقاله شهرسازی بررسی پدیده پراکنده رویی و علل آن در شهر زنجان چکیده: پراکنده رویی امروزه به عنوان یکی از موضوعات محوری در بسیاری از کشورها مطرح می باشد. می توان گفت که با توجه به ساختارهای گوناگون و ویژگی های متفاوت جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و غیره، دلایل پراکنده رویی از شهری به شهر دیگر متفاوت است. کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نبوده و اگر چه بسیاری از شهرهای آن طی قرون گذشته گسترش کندی داشته اند، لیکن با گذر زمان بسیاری از آنها با پدیده پراکنده رویی مواجه بوده اند. شهر زنجان یکی از شهرهای کشور است که در سال های اخیر با سرعت بالایی گسترش یافته است. به منظور بررسی میزان پراکنده رویی در شهر زنجان، با استفاده از ده متغیر نشانگر پراکنده رویی و انجام تحلیل عاملی در ۳۲ ناحیه شهر زنجان، در نهایت چهار عامل تراکم، اختلاط کاربری، مرکزیت و دسترسی به عنوان عوامل تبیین مطالعه و دانلود مقاله

دانلود مقاله شهرسازی بررسی عوامل محدود کننده حضور زنان در فضای شهری

دانلود مقاله شهرسازی بررسی عوامل محدود کننده حضور زنان در فضای شهریمقاله شهرسازی بررسی عوامل محدود کننده حضور زنان در فضای شهری چکیده: نیاز به حضور در فضا برای همه گروه ها فارغ از جنسیت، سن، سطح درآمد، شغل و... امری ضروری است. پیش فرض اولیه این مقاله، بر ضرورت حضور زنان به عنوان گروهی اجتماعی و بهره مند از حقوق شهروندی در فضاهای شهری تاکید دارد. فضاهای عمومی به طور اعم و فضاهای شهری به طور اخص بدلیل ساختار کالبدی و کارکرد اجتماعی‌شان مهم ترین وسیله در جهت تقویت جامعه مدنی هستند. جامعه مدنی عرصه ای را فراهم می آورد که امکان مشارکت برای تمام گروه ها در آن به وجود می آید. یکی از مهم ترین ویژگی های جامعه مدنی کثرت گرایی به مفهوم دربرگیری تمامی گروه هاست، بنابراین جامعه مدنی با مفاهیم و ویژگی های بارز فوق بی شک بر مشارکت زنان و حقوق آنان تاکید دارد. این مقاله محدودیت های زنان را که مشتمل بر محدودیت های ناشی از طراحی مطالعه و دانلود مقاله

مقاله شهرسازی نووارگی، نوآوری و نوپردازی سالهای نخستین قرن چهارده هـ.ش.

مقاله شهرسازی نووارگی، نوآوری و نوپردازی سالهای نخستین قرن چهارده هـ.ش.مقاله شهرسازی نووارگی، نوآوری و نوپردازی سالهای نخستین قرن چهارده هـ.ش. میرزاده عشقی سه تابلو و آرمانشهر چکیده : نووارگی(مدرنیته) و تحولات ناشی از آن در شهرسازی و تغییر ماهیت و مفهوم شهر که در ایران از دوران قاجار آغاز گردید(ر.ک. به حبیبی، ۱۳۷۳، الف)، در دولت پهلوی(۱۳۲۰-۱۳۰۰) در مرحله حساسی قرار می گیرد. در این مقطع می توان شاهد مفهوم نوگرایی(مدرنیسم) به مثابه یک الگو در شهرها (به ویژه شهر تهران) بود که در تمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، کالبدی، مدیریتی و برنامه ریزی شهری به شدت اثر می گذارد(ر.ک. به حبیبی، ۱۳۷۳، ب). اما سؤال اصلی در این میان کشف نکات پنهان در تحول و دگرگونی شهر است، نکاتی که می تواند چگونگی نووارگی و نوگرایی ایرانی در این سال ها را طرح کند. نکاتی که در لابلای سطور رمان ها، اشعار و یا داستان های کوتاه مشاهده می گردد. در این دوران نوشته های ادبی چه آنها که از مطالعه و دانلود مقاله

دانلود مقاله شهرسازی بررسی تطبیقی توسعه فضاهای پیاده بازار قدیم و خیابان پیاده تربیت شهر تبریز

دانلود مقاله شهرسازی بررسی تطبیقی توسعه فضاهای پیاده بازار قدیم و خیابان پیاده تربیت شهر تبریزمقاله شهرسازی بررسی تطبیقی توسعه فضاهای پیاده بازار قدیم و خیابان پیاده تربیت شهر تبریز چکیده : مقاله حاضر به بررسی تطبیقی توسعه فضاهای پیاده بازار قدیم و خیابان پیاده تربیت شهر تبریز می پردازد. اهمیت این موضوع، بیشتر از آن روست که با بررسی مقایسه ای فضاهای پیاده بازار سنتی به عنوان محصول طراحی دوره گذشته و خیابان خرید پیاده تربیت به عنوان محصول طراحی دوره جدید علاوه بر شناخت محاسن و معایب موجود هریک می توان به جهت گیری های آتی در توسعه فضاهای تجاری و تفریحی کمک نمود. این مطالعه از نوع توصیفی – تحلیلی و روش نمونه گیری آن هدفمند بوده است. ۲۴۴ نفر مراجعه کنندگان واجد شرایط حجم نمونه را تشکیل می دادند و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود. تحلیل اطلاعات موجود نشان داد که بر اساس نتایج آزمون t وابسته، در سطح تفاوت میانگین امتیازات مربوط به عوامل اجتماعی و اقتصادی، دسترسی و آمد و مطالعه و دانلود مقاله

دانلود مقاله شهرسازی رهیافتی حاصل از شناخت شهر سنتی به منظور ارائه الگوی مداخله در بافت (مطالعه موردی: اردبیل)

دانلود مقاله شهرسازی رهیافتی حاصل از شناخت شهر سنتی به منظور ارائه الگوی مداخله در بافت (مطالعه موردی: اردبیل)مقاله شهرسازی رهیافتی حاصل از شناخت شهر سنتی به منظور ارائه الگوی مداخله در بافت (مطالعه موردی: اردبیل) چکیده : مقاله حاضر با هدف دستیابی به الگویی مناسب جهت مداخله در بافت های تاریخی، به مطالعه موردی در زمینه شهر اردبیل پرداخته است. تحقیق حاضر بدلیل تأثیر شناخت تاریخی و کالبدی شهر در ارائه طرح، در بخش های آغازین به بررسی حوادث تاریخی، رشد، گسترش و تحولات شهر در دوران های گوناگون می‌پردازد. سپس برای معرفی عناصر تأثیرگذار در طراحی بافت کهن به تحلیل ساختار کهن محلات و شناسایی نقاط مهم بافت با توجه به تعاملات اجتماعی ـ فرهنگی مردم پرداخته و در ادامه معرفی طرح، در قالب پیشینه، اهداف، فرایند برنامه‌ریزی و طراحی انجام گرفته است. دستاوردهای این پروژه، شامل دستیابی به فضایی در خور تعاملات بشری امروز با حفظ استخوانبندی ارزشمند بافت و خلق فضاهای شهری با توجه به بروز جلوه‌هایی از آداب و سنن اصیل مردم در آنها و مطالعه و دانلود مقاله

برخی از محصولات کیمیا فکر بزرگ

به صورت تصادفی


مجموعه جزوات کلاسی انحصاری کیمیا فکر بزرگ – گرایش طراحی شهری کارشناسی ارشد شهرسازی – خرید کلی با ۲۰% تخفیف

شما با احتساب ۲۰% تخفیف می توانید تمامی جزوات گرایش طراحی شهری را به صورت یکجا دانلود نمائید.

این جزوات شما را از حضور در دوره های با شهریه بالای یک و نیم میلیون تومان بی نیاز می کند.

ادامه ...

مجموعه جزوات کلاسی انحصاری کیمیا فکر بزرگ – گرایشهای برنامه ریزی کارشناسی ارشد شهرسازی – خرید کلی با ۲۰% تخفیف

شما با احتساب ۲۰% تخفیف می توانید تمامی جزوات گرایش برنامه ریزی را به صورت یکجا دانلود نمائید.

این جزوات شما را از حضور در دوره های با شهریه بالای یک و نیم میلیون تومان بی نیاز می کند.

ادامه ...

پست های بیشتری

بار پست های بیشتر

شهرسازی ، کارشناسی شهرسازی ، مهندسی شهرسازی ، کارشناسی ارشد شهرسازی ، دکتری شهرسازی ، برنامه ریزی شهری ، برنامه ریزی منطقه ای ، مدیریت شهری ، طراحی شهری ، مقاله شهرسازی ، gis در شهرسازی ، آزمون کارشناسی ارشد شهرسازی ، آزمون دکتری شهرسازی ، منابع کارشناسی ارشد شهرسازی ، منابع دکتری شهرسازی

این یک وب سایت منحصر به فرد است که یک مرورگر مدرن تر به کار نیاز است!

لطفا امروز را ارتقا دهید!